ยิ่งแก้ตัวยิ่งพันคอ!'พิชาย'ตอก'เนติบริกร'แจงสรรหาสว.ข้างๆคูๆไร้บรรทัดฐานทางจริยธรรม


   

 

14มิ.ย.62- รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต คณบดีคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (นิด้า) และประธานคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย(ครป.)โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Phichai Ratnatilaka Na Bhuket ระบุว่า 
ฟังคุณวิษณุ เครืองาม ชี้แจงเรื่องการสรรหา สว. แล้วดูแปลก ๆ
คุณวิษณุกล่าวถึง การไม่มีการประกาศคำสั่ง คสช. เรื่องการคัดเลือก ส.ว. ลงในราชกิจจานุเบกษาว่า
“คำสั่งดังกล่าวเป็นเพียงคำสั่ง ไม่ใช่กฎหมาย ไม่จำเป็นต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพราะเป็นขั้นตอนภายในไม่เกี่ยวกับประชาชน และเป็นวิธีการคัดเลือก”
ข้อสงสัยของประชาชนอย่างผมคือ คำสั่งที่ประกาศตามอำนาจที่กำหนดในรัฐธรรมนูญ ไม่เป็นกฎหมายได้อย่างไร
หากใช้คำอ้างข้าง ๆ คู ๆ แบบนี้ คำสั่งอีกหลายฉบับของ คสช. ที่ไม่เกี่ยวกับประชาชน แต่ก็ยังประกาศในราชกิจจานุเบกษา เห็นจะมีแต่คำสั่งนี้คำสั่งเดียวกระมังที่ไม่ประกาศท่ามกลางคำสั่งนับร้อยฉบับ
ดูเหมือนยิ่งแก้ตัว ก็ยิ่งพันคอตัวเองมากขึ้น มนต์ขลังของพ่อมดแห่งกฎหมายเสื่อมลงไปเรื่อย ๆ
สิ่งที่พูดและกระทำ ทำให้เกิดความรู้สึกว่า บรรดาท่านทั้งหลายที่มีอำนาจกำลังละเลงหลักการบ้านเมืองจนเลอะเทอะ จนแทบไม่มีบรรทัดฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมทางการเมืองใดหลงเหลืออยู่แม้แต่น้อย สิ่งที่ทำลงไป ดูเหมือนเป็นเพียงการใช้อำนาจแบบดิบ ๆ ตามอำเภอใจ เสียมากกว่า
ส.ว. ชุดนี้จึงเป็นชุดที่มีปัญหาเรื่องธรรมาภิบาลของที่มา และก่อให้เกิดวิกฤติศรัทธาต่อสถานภาพของตำแหน่ง ความน่านับถือในตำแหน่งก็มีอยู่อย่างเจือจางยิ่งนัก และยากที่จะพูดได้อย่างเต็มคำว่า คนเหล่านี้เป็นตัวแทนของประชาชน
หาก ส.ว. ผู้ใดยังมีสำนึกแห่งความถูกต้องและรับผิดชอบต่อหลักนิติธรรมของบ้านเมืองอยู่บ้าง ไม่ทราบว่าในมโนสำนึกของพวกเขาสามารถทนอยู่ในสภาพเช่นนี้ได้อย่างไร
ผู้ใดที่ยังมีความเชื่อ เคารพ และยึดมั่นในหลักการที่ถูกต้องของบ้านเมือง หลักธรรมาภิบาล และต้องการรักษาศักดิ์ศรีที่ยังพอมีเหลืออยู่บ้าง ลาออกเสียเถอะครับ
แต่ถึงที่สุดแล้ว ผมไม่คิดว่าจะมีใครลาออก ต่างก็คงหาเหตุผลปลอบใจตัวเองให้อยู่ต่อไป ไม่ว่าผู้คนในสังคมจะคิดและพูดถึงพวกเขาเหล่านั้นในแง่มุมใดก็ตาม


ท่าจะรอดยาก เรื่องตัวเองยังไม่รู้ แล้วจะให้คนอื่นเข้าใจได้อย่างไรกัน ครับ...วานนี้ (๑๘ ตุลาคม) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท่านออกนั่งบัลลังก์ไต่สวนพยาน

ธาตุแท้อนาคตใหม่
งบฯ ผ่าน ไม่ยุบ ไม่ออก
'ความเมือง' ในไทยยุคที่ ๓
อย่าให้ฝ่ายแค้นแหกตา
ธนาธร:ไก่อ่อนเผยอเป็นอินทรี
ความพิเศษของ "บิ๊กแดง"