พาณิชย์จ่อขึ้นทะเบียนเครื่องชั่งรถยนต์-สนามบิน ป้องกันประชาชนถูกเอาเปรียบ


เพิ่มเพื่อน    

17 มิ.ย. 2562 นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมฯ มีแผนที่จะให้ขึ้นทะเบียนเครื่องชั่งรถยนต์ ที่มีอยู่ทั่วประเทศประมาณ 3 หมื่นเครื่อง เพื่อให้สามารถติดตามได้ว่ามีเครื่องชั่งอยู่ตรงไหน มีใครเป็นผู้ดูแล และยังจะให้ผู้ที่ให้บริการซอฟต์แวร์สำหรับใช้ในเครื่องชั่งรถยนต์ดังกล่าว ต้องมาขึ้นทะเบียนด้วย เพื่อที่จะติดตามได้กรณีตรวจสอบพบปัญหาจากการใช้ซอฟต์แวร์ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว มีเป้าหมายเพื่อให้การดูแลเกษตรกร และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ที่ต้องใช้บริการเครื่องชั่งรถยนต์

“การชั่งสินค้าเกษตรเวลาซื้อขาย ส่วนใหญ่เกษตรกรจะขับรถกระบะ หรือรถบรรทุกเล็ก แล้วขนสินค้าเกษตรมาขาย มาถึงที่ซื้อ ก็เอาขึ้นเครื่องชั่งทั้งรถ คิดน้ำหนักสินค้าเกษตรด้วยการหักน้ำหนักรถออกไป แต่ที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการบางราย เอาเปรียบเกษตรกรด้วยการปรับแต่งซอฟต์แวร์ที่ใช้คำนวณน้ำหนัก ทำให้หนักเกินจริง ซึ่งกรมฯ เคยจับได้คาหนังคาเขามาแล้ว จึงต้องการเข้าไปดูแลและจัดระเบียบเครื่องชั่งที่มีอยู่ทั้งหมด”นายวิชัยกล่าว

นายวิชัยกล่าวว่า กรมฯ ยังมีแผนที่จะเข้าไปดูแลเครื่องชั่งที่อยู่ในสนามบิน ที่ใช้ชั่งสัมภาระของผู้โดยสารที่เดินทางด้วยเครื่องบิน ตอนเช็กอินว่าเป็นเครื่องชั่งที่มีมาตรฐานถูกต้องหรือไม่ เพราะหากไม่ได้มาตรฐาน ผู้บริโภคอาจถูกเอารัดเอาเปรียบได้ เพราะค่าใช้จ่ายสำหรับน้ำหนักที่เกินจากที่สายการบินกำหนดไว้ มีราคาสูงมาก โดยเบื้องต้นจะเน้นการตรวจสอบสายการบินต้นทุนต่ำก่อน เนื่องจากมีการเข้มงวดเรื่องน้ำหนักมาก และยังจะตรวจสอบเครื่องชั่งก่อนขึ้นเครื่องด้วย โดยเฉพาะการชั่งสัมภาระติดตัวของผู้โดยสารที่ส่วนใหญ่กำหนดไว้ที่ 7 กิโลกรัม (กก.)

สำหรับการตรวจสอบมาตรวัดปั๊มน้ำมัน เดิมกรมฯ จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบปั๊มน้ำมันทั่วประเทศ แต่ปัจจุบันมีกำลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ จึงได้ร่วมมือกับเจ้าของปั๊มน้ำมัน ทั้ง ปตท. , บางจาก , เชลส์ , เอสโซ่ , คาลเท็กซ์ เป็นต้น ให้เข้ามาร่วมตรวจสอบ โดยกรมฯ จะช่วยฝึกอบรมผู้ตรวจสอบ และให้เข้ามาทำหน้าที่ตรวจสอบแทนกรมฯ แต่หากต่อไป มีการร้องเรียนว่ามีการเติมน้ำมันไม่เต็มลิตร และหากกรมฯ ไปตรวจสอบพบผิดจริง เจ้าของแบรนด์ปั๊มน้ำมัน ก็ต้องรับผิดชอบก่อน

ขณะที่การตรวจสอบเครื่องชั่งในตลาดสด กรมฯ จะใช้วิธีการเดียวกับการตรวจสอบปั๊มน้ำมัน โดยจะมอบหมายให้เจ้าของตลาด และองค์กรท้องถิ่น ที่ดูแลตลาด ให้เป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบเครื่องชั่งในตลาด ถือเป็นการดูแลตัวเอง แต่กรมฯ ไม่ได้ทอดทิ้ง ยังจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบซ้ำต่อเนื่อง โดยตลาดใด มีคุณสมบัติเครื่องชั่งเที่ยงตรง ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค กรมฯ ก็จะมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้ ซึ่งจะเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์ตลาดอีกทางหนึ่ง 


"การดําเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง ต้องอาศัยรายได้ของพรรคการเมือง ซึ่งกฎหมายกําหนดแหล่งที่มาไว้ตามมาตรา ๖๒

ภาวะโลก "Covid-19" เซตซีโร
'บทบาท กมธ.ที่น่าทบทวน'
เรื่องกฎหมาย 'สไตล์ปิยบุตร'
พงศกร 'สะท้อนภาพ' ธนาธร
จะเอาให้ 'เผาศาล' กันใช่มั้ย?
จำเลย 'สารภาพ' แต่ดิ้นโชว์