เครือข่ายประมงพื้นบ้านเมืองคอน ยื่นหนังสือถึงนายกฯอย่าอนุโลมให้ทำประมงใช้เครื่องมือผิดกฎหมาย


   

17 มิ.ย.62 - ที่บริเวณลานตะเคียน หน้าศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เครือข่ายประมงพื้นบ้านจังหวัดนครศรีธรรมราช 6 อำเภอชายฝั่งทะเล ประกอบด้วย อ.ขนอม สิชล ท่าศาลา เมืองนครศรีธรรมราช ปากพนัง และ หัวไทร กว่า 20 องค์กร จำนวนกว่า 300 คน นำโดยนายสมชาย ฉลาดแฉลม ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลหาดบางดี-เสาเภา นายเจริญ โต๊ะอิแต กลุ่มอนุรักษ์ประมงพื้นบ้านในถุ้ง นายประยุทธ์ ฐานะวัฒนา กำนันตำบลแหลมตะลุมพุก และนายวิรชัช เจะเหล็ม นายกสมาคมประมงพื้นบ้านอำเภอหัวไทร นายมาโนช ดวงดี สมาคมประมงชายฝั่งอำเภอปากพนัง ได้รวมตัวกันอ่านแถลงการณ์และยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี แม่ทัพภาคที่ 4 และผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช มีนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และนายชัยชนะ เดชเดโช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้รับหนังสือ

แถลงการณ์ระบุว่า เครือข่ายประมงพื้นบ้านจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้ที่ใช้เครื่องมือประมงอย่างรับผิดชอบไม่กระทบกับระบบนิเวศ เป็นไปตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และการแก้ไขปัญหา IUU แต่ยังมีประมงที่ใช้เครื่องมือผิดกฎหมายเหลืออยู่ประมาณ 120 ลำ ซึ่งพบมากในอ่าวปากพนัง

จากการที่ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้พยายามแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย โดยใช้แผนปฏิบัติการปากพนังโมเดล ทำให้ท้องทะเลในอ่าวปากพนังมีความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำทะเลกลับมาอีกครั้ง เนื่องจากมีการบังคับใช้กฎหมายกับเรือประมงที่ใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมายอย่างจริงจัง

พร้อมทั้งมีการจับกุมแพปลาที่รับซื้อสัตว์น้ำจากการทำประมงที่ใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมาย ส่งผลให้เกิดความไม่พอใจกับกลุ่มประมงที่ใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมาย จากประเด็นปัญหาดังกล่าว ทางเครือข่ายประมงพื้นบ้านจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงมีข้อเสนอดังนี้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งลงพื้นที่และจัดเก็บข้อมูลรายชื่อผู้ได้รับผลกระทบ เรือประมงกี่ลำ ใช้เครื่องมืออะไร แพปลากี่แพ และแม่ค้ารายย่อยกี่รายอย่างละเอียด

หลังจากได้ข้อมูลแล้วเร่งหามาตรการช่วยเหลือพี่น้องชาวประมงที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวทันที ส่วนกรณีแปลงหอยเห็นควรให้ยกเลิกสัมปทาน ทะเลไม่ควรมีเจ้าของ ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมในการเข้าถึงทรัพยากรร่วมกัน ในช่วงระหว่างหาแนวทางหรือมาตรการแก้ไขปัญหาการทำประมงที่ใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมายก็มิควรอนุโลมให้ทำประมงอย่างเสรีในช่วงเวลานี้

หลังรับหนังสือแล้ว จังหวัดนครศรีธรรมราชจะได้ส่งหนังสือดังกล่าวไปยังรัฐบาลต่อไป ส่วนข้อเสนอให้ยกเลิกสัมปทานแปลงหอยนั้น ทางประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เสนอยกเลิกไปแล้วแต่อยู่ในขั้นอุทธรณ์ของผู้ได้รับสัมปทาน

ทั้งนี้ เครือข่ายประมงพื้นบ้านจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้นำเครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมายมาโชว์ให้ดูด้วย เช่น ที่คราดหอย ลอบแบบพับได้หรือไอ้โง่ โพงพางปากเสือ เป็นต้น


ยิ่งกว่าวันนั้นของเดือน........... "เอ๋-ปารีณา" เธอพูดถึง คุณเสรีพิศุทธ์ เตมียเวส น่ะ ก็นะ.... ไม่เคยเห็นมาก่อนว่า กรรมาธิการสภาผู้แทนฯ จะแบ่งข้างแยกขั้วซัดกันเละขนาดนี้ เน้นสนองตัณหาตัวเอง ไม่สนใจว่าประชาชนจะได้อะไร

"๓.๖ ล้าน" สู่วีรชนลำพะยา
คนของ 'แม้ว-ปู' จะปราบโกง
ไม่แก้ รธน.จะมีใครตาย?
ระวังจะ 'อยู่ ไม่ ได้'!
เราไม่ทิ้งกัน 'วันนี้ ๑ ล้าน' แล้ว
พี่น้องใต้เศร้าเราจะสุขหรือ?