ม.รัฐ-เอกชนแห่เสนอหลักสูตรร่วมผลิต"บัณฑิตพันธุ์ใหม่"


   

18มิ.ย.62-นายบัณฑิต ทิพากร  ประธานคณะอนุกรรมการบริหารโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง สำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบายThailand 4.0 และการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย (ปี2561-2565) กล่าวว่า  ขณะนี้มีสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน ได้เสนอหลักสูตรที่จะเข้าร่วมในโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ ประจำปีการศึกษา 2562 เข้ามาจำนวน 57 แห่ง แบ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ  จำนวน 24 แห่ง   มหาวิทยาลัยราชภัฎ (มรภ.) 12 แห่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) 8 แห่ง  และมหาวิทยาลัยเอกชน  13 แห่ง จำนวนบัณฑิตที่จะรับ จำนวน 50,614  คน แบ่งเป็น ระดับปริญญาบัตร 180  หลักสูตร จำนวน 26,151 คน และระดับประกาศนียบัตร 367 หลักสูตร จำนวน 24,463 คน  จากข้อมูลเบื้องต้นถือว่าสถาบันอุดมศึกษาตื่นตัวมากในการเข้าร่วมโครงการอย่างมาก จากปีการศึกษา 2561 มีเพียงสถาบันอุดมศึกษาเพียง 23 แห่งเท่านั้น


"จากนี้คณะทำงานจะต้องมาพิจารณาว่าหลักสูตรไหนบ้างที่สามารถจัดการศึกษาได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ หรือหลักสูตรไหนต้องไปปรับเพิ่ม ซึ่งผมบอกไม่ได้ว่าหลักสูตรทั้งหมดจะได้รับการคัดเลือก เข้าโครงการ เพราะเราจะเน้นที่คุณภาพมากกว่าปริมาณ  อย่างไรก็ตามเมื่อเร็วๆนี้ ผมยังได้เชิญสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ มาชี้แจงและขอความร่วมมือในการเร่งดำเนินการโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ ของปีงบประมาณ 2561 ซึ่งเป็นงบกลาง  ในส่วนของหลักสูตรประกาศนียบัตร  เนื่องจากเหลือเพียง 3  เดือน ก็จะหมดปีงบประมาณแล้ว และได้ย้ำว่าการดำเนินการในการจัดหลักสูตรจะต้องมีคุณภาพ"ประธานคณะอนุกรรมการบริหารโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ฯ กล่าว 
 


"พลเอกประยุทธ์" นี่.....ชะตาเข้าเกณฑ์ "พระรามเดินดง" จริงๆ!กว่าจะลุยป่าได้นั่ง "เก้าอี้นายกฯ" เรียกว่าบักโกรกเลือดโชกแสนสาหัส     ครั้นขึ้นนั่ง.......

"ขายชาติ" ปรากฏว่า "ขาดทุน"
'ช่วยกันมองประเทศสักครั้ง'
เรื่อง 'แค้นกับค้าน' ในสภา
ล้างมรดก คสช.=ดับอนาคตใหม่
จับ 'อุตตม' เป็นตัวประกัน?
ทำไม 'ธนาธร' เดินสายต่างประเทศ?