กพท.เข้มงวด แกง แหนมเนือง น้ำพริก หากเกิน 100 มล.ห้ามถือขึ้นเครื่อง


   

19 มิ.ย. 2562 รายงานข่าวจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ถึงกรณีข้อห้ามการถืออาหารที่มีส่วนประกอบเป็นของเหลว เช่น แกงต่างๆ ที่มีปริมาตรเกิน 100 มิลลิลิตร (มล.) ขึ้นภายในห้องโดยสารเครื่องบิน ว่า ที่ผ่านมา สนามบินต่างๆ พบปัญหาการถกเถียงกันระหว่างเจ้าหน้าที่สนามบิน และผู้โดยสารบริเวณจุดตรวจค้นผู้โดยสารมาโดยตลอดเพราะบางอย่างเอาขึ้นได้ บางอย่างเอาขึ้นไม่ได้

ทั้งนี้ที่ผ่านมามีการอนุโลมค่อนข้างบ่อยครั้ง ซึ่งตามหลักเกณฑ์ต้องโหลดลงใต้ท้องเครื่องเท่านั้น ดังนั้นทางสนามบินจึงขอให้ กพท. ออกประกาศใหม่ระบุให้ชัดเจนว่า ของเหลว หมายรวมถึงอะไรบ้าง

ด้านนางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) กล่าวว่า กรมท่าอากาศยานได้ทำการประชุมซักซ้อมสนามบินภูมิภาคในการกำกับดูแความดูแลทั้ง 28 สนามบิน ให้ปฏิบัติงานด้านการบินให้เป็นไปตามกฎประกาศ กพท. เรื่อง หลักเกณฑ์การตรวจค้นของเหลว เจล สเปรย์ที่จะนำขึ้นบนห้องโดยสารอากาศยานหรือนำเข้าไปในเขตหวงห้ามของสนามบินสาธารณะ พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นระเบียบฉบับใหม่ของ กพท. ที่เตรียมประกาศบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป

“ ซึ่งมีการกำหนดห้ามมิให้ผู้โดยสารมีการนำของเหลวที่มีปริมาตรมากกว่า 100 มิลลิลิตรถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน แต่อนุญาตให้ฝากเป็นสัมภาระลงทะเบียนโหลดใต้ท้องเครื่องเท่านั้น โดยให้บรรจุในภาชนะที่มิดชิด”นางอัมพวัน กล่าว


ทั้งนี้ สินค้าบางประเภทที่เข้าข่ายไม่สามารถถือขึ้นเครื่องบินได้ คือ แหนมเนืองเนื่องปริมาตรน้ำจิ้มแหนมเนืองที่บรรจุรวมอยู่ในชุดอาหารจำนวน 1 ถุง มีปริมาตรมากถึง 400 มิลลิลิตร ซึ่งเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ทำให้ไม่สามารถนำแหนมเนืองขึ้นบนห้องโดยสารอากาศยานได้ โดยเบื้องต้นได้ขอให้สนามบิน ทย. ทั้ง 28 แห่ง แจ้งข้อมูล ไปยังสายการบินต่างๆ ให้ทำความเข้าใจและแจ้งเตือนผู้โดยสารที่มีการพกพาแหนมเนืองว่าจะต้องฝากเป็นสัมภาระลงทะเบียนเท่านั้น โดยให้บรรจุในภาชนะที่มิดชิด เพราะจะไม่อนุญาตให้ถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน

สำหรับคำจำกัดความเรื่องหลักเกณฑ์การตรวจค้นของเหลว เจล สเปรย์ที่จะนำขึ้นบนห้องโดยสารอากาศยานหรือนำเข้าไปในเขตหวงห้ามของสนามบินสาธารณะ พ.ศ. 2562 นั้น จะรวมไปถึงอาหารจำพวกที่มีของเหลว เช่น ต้ม แกง น้ำพริก น้ำจิ้มต่างๆ น้ำเครื่องดื่ม ซุป น้ำเชื่อม แยม สตูว์ ซอส น้ำพริก หรืออาหารที่อยู่ในซอสที่มี รวมไปถึง มาสคารา ลิปสติกส์หรือลิปบาล์ม ที่มีปริมาตรมากกว่า100 มิลลิลิตร หรือ ไม่มีปริมาตรระบุ


เห็น "ธนาธร-พรรณิการ์" เดินเร่ขายชาติไปทั่วยุโรป, สหรัฐแล้ว บอกตรงๆ.......... ทำให้นึกถึงคำว่า "ผัวหาบ-เมียคอน" ขึ้นมาติดหมัด!

'ช่วยกันมองประเทศสักครั้ง'
เรื่อง 'แค้นกับค้าน' ในสภา
ล้างมรดก คสช.=ดับอนาคตใหม่
จับ 'อุตตม' เป็นตัวประกัน?
ทำไม 'ธนาธร' เดินสายต่างประเทศ?
"ครม.ปู" ดีกว่า "ครม.ลุง" จริงหรือ?