3ค่ายมือถือมาครบ ยื่นขอรับการจัดสรรคลื่น 700 MHz


   

 

19 มิ.ย. 2562 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.)  เปิดให้เอกชนที่สนใจยื่นคำขอและจัดสรรชุดคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz  ในช่วงเช้าของวันที่ 19 มิ.ย. ซึ่งผลปรากฎว่า ผู้ประกอบการทั้ง 3 ราย ได้แก่  1. บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น (ทรู)  2.บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส) และ3. บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) ได้เข้ามายื่นเอกสารเป็นที่เรียบร้อย  โดยหลังจากนี้ กสทช. จะตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติ ก่อนจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการจัดสรรคลื่นความถี่ 

โดยช่วงบ่ายจะเป็นการเข้ารับการจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz โดยผู้ขอรับใบอนุญาตจะทำการเลือกชุดคลื่นความถี่ที่ต้องการ พร้อมเสนอผลประโยชน์ส่วนเพิ่ม (ถ้ามี) เมื่อดำเนินการเรียบร้อย สำนักงาน กสทช. จะประกาศผลการจัดสรรคลื่นความถี่ การดำเนินการทุกขั้นตอนในวันนี้ โดยมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) ผู้แทนจากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เข้าร่วมสังเกตการณ์ เพื่อความโปร่งใส

สำหรับวิธีการในการยื่นคำขอรับการจัดสรรนั้น ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องเลือกชุดคลื่นความถี่ที่ต้องการ 1 ชุด จากคลื่นความถี่ 3 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 ช่วงความถี่วิทยุ 703-713 MHz คู่กับ 758-768 MHz ชุดที่ 2 ช่วงความถี่วิทยุ 713-723 MHz คู่กับ 768-778 MHz ชุดที่ 3 ช่วงความถี่วิทยุ 723-733 MHz คู่กับ 778-788 MHz พร้อมใส่จำนวนผลประโยชน์ส่วนเพิ่มแก่รัฐ (ถ้ามี) ลงในแบบฟอร์ม

โดยกรณี ผู้ขอรับใบอนุญาตเพียงหนึ่งราย ผู้ขอรับใบอนุญาตสามารถเลือกชุดคลื่นความถี่ที่ต้องการจำนวนหนึ่งชุด ส่วนกรณีที่มีผู้ขอรับใบอนุญาตตั้งแต่สองรายขึ้นไป ผู้ขอรับใบอนุญาตแต่ละรายสามารถเลือกชุดคลื่นความถี่ที่ต้องการจำนวนหนึ่งชุด แต่หากผู้ขอรับใบอนุญาตเลือกชุดคลื่นความถี่ชุดเดียวกัน สำนักงาน กสทช.จะพิจารณาจากผลประโยชน์ส่วนเพิ่มที่ผู้ขอรับใบอนุญาตแต่ละรายเสนอ ผู้ที่เสนอผลประโยชน์ส่วนเพิ่มสูงกว่าจะได้สิทธิ์เลือกชุดคลื่นความถี่นั้นก่อน

ส่วนกรณี ผู้ขอรับใบอนุญาตเลือกชุดคลื่นความถี่ชุดเดียวกัน และผู้ขอรับใบอนุญาตเสนอผลประโยชน์ส่วนเพิ่มเท่ากัน สำนักงาน กสทช. จะใช้วิธีการจับสลากเลือกลำดับของผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ในการเลือกชุดคลื่นความถี่นั้นก่อน และกรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเลือกชุดคลื่นความถี่ชุดเดียวกัน แต่ไม่มีผู้ขอรับใบอนุญาตรายใดเสนอผลประโยชน์ส่วนเพิ่ม สำนักงาน กสทช. จะใช้วิธีการจับสลากเลือกลำดับของผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ในการเลือกชุดคลื่นความถี่นั้นก่อน 


ผมผิดอะไร?...........ฟัง "ทอน" แถลงข่าวก็ได้ข้อสรุปไม่ใช่เรื่อง "อยู่เป็น" หรือ "อยู่ไม่เป็น" แล้วล่ะ        อยู่ไปก็ไลฟ์บอยซะมากกว่า 

"ทอน-บุตร" ประเทศกูมี
"๓.๖ ล้าน" สู่วีรชนลำพะยา
คนของ 'แม้ว-ปู' จะปราบโกง
ไม่แก้ รธน.จะมีใครตาย?
ระวังจะ 'อยู่ ไม่ ได้'!
เราไม่ทิ้งกัน 'วันนี้ ๑ ล้าน' แล้ว