ตามคาด ทอท.ไฟเขียว"คิงเพาเวอร์"บริหารดิวตี้ฟรี


เพิ่มเพื่อน    

บอร์ด ทอท. ไฟเขียว "คิงเพาเวอร์" บริหารดิวตี้ฟรี พื้นที่เชิงพาณิชย์และดิวตี้ฟรีภูมิภาค 3 สัญญา ทอท.อู้ฟู้รับเงินปีแรก 2.35หมื่นล้านบาท สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ที่ระดับราว 1 หมื่นล้านบาทลุยเซ็นสัญญากลางเดือนหน้า

19 มิ.ย.62- นายนิตินัย  ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. ท่าอากาศยานไทย หรือ ทอท.  เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการ(บอร์ด)ได้มีมติอนุมัติให้ บริษัท คิง เพาเวอร์ดิวตี้ฟรี  จำกัด เป็นผู้ได้รับสิทธิประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากร(ดิวตี้ฟรี)  ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ(ทสภ.)   และอนุมัติให้ คือ บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัดเป็นผู้ได้รับสิทธิประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากร ในท่าอากาศยานภูมิภาคทั้ง 3 แห่ง ประกอบด้วย  ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.) และท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) กำหนดอายุสัญญา 10 ปี 6 เดือน ระหว่างวันที่ 28 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2574
    
ทั้งนี้ในส่วนของดิวตี้ฟรีท่าอากาศยานสุวรรณภูมินั้น ทอท.จะเรียกเก็บค่าผลประโยชน์ตอบแทนรายเดือน 20% ของยอดรายได้จากการประกอบกิจการในรอบเดือนนั้น ๆ ก่อนหักค่าใช้จ่าย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือตามจำนวนเงินเรียกเก็บค่าผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำรายปี( Minimum Guarantee)  ปีแรกเป็นจำนวนเงิน 15,419 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งเป็นอัตราค่าตอบแทนที่บริษัทเสนอ และ ทอท.จะปรับการเรียกเก็บค่าผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำรายปีเพิ่มขึ้นในปีต่อ ๆ ไป โดยใช้สูตรการคำนวณ MAG(i) (พิจารณาจากอัตราการเจริญเติบโตของผู้โดยสารประกอบกับอัตราเงินเฟ้อของปีปฏิทินก่อนหน้า)

ส่วนดิวตีฟรีท่าอากาศยานภูมิภาคทั้ง 3 แห่งนั้น  ทอท.จะเรียกเก็บค่าผลประโยชน์ตอบแทนรายเดือน 20% ของยอดรายได้จากการประกอบกิจการในรอบเดือนนั้น ๆ ก่อนหักค่าใชจ่าย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือตาม Minimum Guarantee ปีแรก เป็นจำนวนเงิน 2,331 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งเป็นอัตราค่าตอบแทนที่บริษัทเสนอ และ ทอท.จะปรับการเรียกเก็บค่าผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำรายปีเพิ่มขึ้นในปีต่อ ๆ ไป โดยใช้สูตรการคำนวณ MAG(i) 
    
สำหรับการบริหารจัดการกิจกรรมเชิงพาณิชย์ภายในอาคารผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  บริษัท คิง เพาเวอร์ สุวรรณภูมิ จำกัด เป็นผูชนะการประมูล กำหนดอายุสัญญาตั้งแต่วันที่ 28 ก.ย.63 ถึงวันที่ 31 มี.ค.74 ซึ่ง ทอท. จะเรียกเก็บค่าผลประโยชน์ตอบแทนรายเดือน 15% ของยอดรายได้จากการประกอบกิจการในรอบเดือนนั้น ๆ ก่อนหักค่าใชจ่าย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือ Minimum Guarantee ปีแรก เป็นจำนวนเงิน 5,798 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งเป็นอัตราค่าตอบแทนที่บริษัทฯเสนอ และ ทอท.จะปรับการเรียกเก็บค่าผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำรายปีเพิ่มขึ้นในปีต่อ ๆ ไป โดยใช้สูตรการคำนวณ MAG(i)  อย่างไรก้ตามคาดจะเซ็นสัญญาได้ภายในกลางเดือนก.ค. 2562นี้

นายวิชัย บุญยู้ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานการพัฒนาธุรกิจและการตลาด ทอท. กล่าวว่า สาเหตุที่ คิงเพาเวอร์ชนะการประมูลในทั้ง3กิจกรรมนั้นต้องบอกว่า แม้ว่าจะเสนอผลประโยชน์ตอบแทนให้ ทอท.มากอย่างถล่มทลายก็ตาม แต่การนำเสนอ แผนธุรกิจ แผนการตลาด ที่คิงเพาเวอร์มานำเสนอ ก็ได้มีการประเมิน คาดการณ์ การเติบโตผู้โดยสาร ยอดขายสินค้าในทุกประเภทที่มีความโดดเด่น และชัดเจนเป็นไปได้มากๆ รวมถึงแผนตลาดที่จะรักษาฐานลูกค้าเก่าไว้ และเพิ่มกลุ่มลูกค้าใหม่ 

“คิงเพาเวอร์ยังได้มีการประมาณการณ์จากการเปิดให้บริการอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1หรือแชทเทิ่ลไลท์ที่มีหลุมจอดเพิ่มขึ้นอีก 28หลุม ที่ ทอท.จะสร้างและเปิดให้บริการในอนาคต  ในขณะที่เอกชนที่มายื่นข้อเสนอเช่นกัน ไม่ได้มีการประมาณการณ์ตัวเลขผู้โดยสาร สินค้าที่ขายได้เพิ่มขึ้นเหมือนกับคิงเพาเวอร์ ดังนั้นจึงเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้คิงเพาเวอร์ เสนอผลประโยชน์ตอนแทนที่สูงในขณะเดียวกันในแผนที่นำเสนอก็มีความเป็นไปได้ของรายได้ที่จะเกิดและเพิ่มขึ้นโดยไม่คลาดเคลื่อนเลย”นายวิชัย กล่าว

รายงานข่าวแจ้งว่าปัจจุบัน ทอท.มีรายได้ในส่วนดิวตี้ฟรีสนามบินสุวรรณภูมิที่6,000 ล้านบาท/ปี ในขณะที่ในสัญญาสัมปทานดิวตี้สุวรรณภูมิอันใหม่ที่จะเริ่มในปี 64 คิงเพาเวอร์เสนอผลประโยชน์ให้ทอท.ที่ 15,419 ล้านบาท ซึ่งในส่วนนี้จะเห็นว่าจะทำให้ ทอท.มีรายได้เพิ่มขึ้นกว่า  9,000 ล้านบาทต่อปี  ส่วนรายได้ดิวตี้ฟรีในสนามบินภูมิภาค ทอท.เคยได้รับที่ปีละ1,000 ล้านบาท ในขณะที่สัญญาสัมปทานใหม่ ทอท.จะได้รับกว่าปีละ 2,300ล้านบาท ในขณะที่รายได้จากพื้นที่เชิงพาณิชย์ในสนามบินสุวรรณภูมิเดิม ทอท.ได้รับผลประโยชน์ที่ 2,000ล้านบาท แต่ในสัญญาสัมปทานใหม่ ทอท.จะได้รับจากคิงเพาเวอร์กว่าปีละ 5,798 ล้านบาทต่อปี 

นอกจากนี้ในส่วนของการเปิดประมูลพื้นที่ดิวตี้ฟรีสนามบินดอนเมืองนั้นจะสามารถเริ่มเปิดประมูลได้ปลายปี 62ส่วนการเปิดประมูลจุดรับส่งสินค้าในสนามบินนั้น คาดว่าจะเปิดประมูลได้ประมาณต้นปี63


ท่านนายกฯ บริหารปัญหาโควิดได้ดีที่สุดแล้วครับ กับเสียงด่าทอจากบางคน-บางพวก ฟังได้.....

ฤๅ "ฟ้าใส" จะล่มรัฐบาล?
'ศิษย์-อาจารย์' ในวันจักรี
ประยุทธ์-ปรีดีใน 'ดี-เลว'
'จูราสสิก ปาร์ก' ภาค OctDem
เมื่อ"สัส"วิวัฒนาไขว่ห้าง
'ธรรมเจดีย์หลวงตามหาบัว'