โอ้โฮ!'ธนาธร'หาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่น ลั่นให้ตำรวจขึ้นตรงต่อนายกอบจ.-เชียงรายจะมีระบบขนส่งมวลชนครบวงจร


   

22 มิ.ย.62 - ที่ห้องประชุม โรงแรมทีค การ์เด้น สปา รีสอร์ท ตั้งอยู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย พรรคอนาคตใหม่จัดให้มีเวทีเสวนาเรื่อง "อนาคตเชียงรายกับธนาธร" โดยมีนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่(อนค.) นพ.เอกภพ เพียรพิเศษ ส.ส.เขียงราย เขต 1 พรรคอนาคตใหม่ นายกิตติ ทิศสกุล นายสมาคมสหพันธ์การท่องเที่ยวภาคเหนือ ผศ.ดร.นอร สิริมงคลเลิศกุล มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา นายประนอม เชิมชัยภูมิ ฝ่ายยุทธศาสตร์ของพรรคพื้นที่ จ.เชียงราย ร่วมงานเสวนาในครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้ เนื้อหาการเสวนา เป็นการแจ้งถึงสภาพปัญหาของพื้นที่ จ.เชียงราย ที่ผ่านมาในด้านต่างๆ เช่น ขยะ ไฟป่าที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองหมอกควัน ปัญหาการท่องเที่ยว โลกร้อน ป่าไม้ถูกทำลาย ฯลฯ โดยหลายปัญหาได้นำเสนอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว มีประชาชนที่ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกพรรคที่ลงทะเบียนเอาไว้ก่อนแล้วไปรับฟังประมาณ 350-400 คน และมีแกนนำกลุ่มคนเสื้อแดงที่เคลื่อนไหวในอดีตเกือบทุกกลุ่มปร่วมครบครัน

โดยนายประนอม กล่าวว่า ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติระบุว่าชาวเชียงรายมีรายได้เฉลี่ยตัวครัวเรือนปีละเพียง 1,349 บาทซึ่งต่ำสุดในประเทศไทย ขณะที่ประเทศสิงคโปร์สูงกว่า 162,194 บาท และของประเทศไทยอยู่ที่ 18,584 บาท จึงเห็นความแตกต่างกันชัดเจนขณะที่ จ.เชียงราย เป็นเมืองเกษตรกรรม แต่รายได้หลักกลับไปอยู่ที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการเกษตรไม่ใช่เกษตรกรรายย่อย ดังนั้นจึงควรทำให้ชาวนามีรายได้โดยเฉพาะตนเคยผลักดันเรื่องสุราพื้นบ้านที่มาจากข้าวที่มีคุณภาพสูงซึ่งในต่างประเทศที่มีชื่อเสียงต่างก็เกิดจากชุมชนทั้งนั้น แต่ของไทยพบว่าชาวบ้านที่ผลิตต้องแข่งขันกับกลุ่มทุนใหญ่ที่ใช้วัตถุดิบในการผลิตแย่กว่า จึงเสนอให้พรรคอนาคตใหม่ผลักดันให้สนับสนุนภูมิปัญญาชาวบ้านและยกเลิกการผูกขาดให้กับกลุ่มทุนใหญ่

จากนั้นนายธนากร ได้ขึ้นปราศรัยโดยเริ่มต้นด้วยการอธิบายถึงแผนการพัฒนาท้องถิ่นตามจังหวัดต่างๆ โดยยกตัวอย่าง จ.เชียงราย ที่ไม่มีระบบขนส่งมวลชนที่ทำให้ลดต้นทุนการเดินทาง ลดมลภาวะ ทำให้ประชาชนต้องใช้รถส่วนตัวเดินทางไปเองโดยแม้แต่ผู้เดินทางไปร่วมฟังการเสวนาของพรรคในครั้งนี้พบว่า 99% ขับรถไปเองเพราะไม่มีรถโดยสารประจำทางเพียงพอ

นอกจากนี้ยังยกตัวอย่างการพัฒนาชายหาดทะเลของไทยพร้อมภาพประกอบว่ายังต้องขึ้นกับการพัฒนาจากส่วนกลางโดยคนท้องถิ่นไม่ได้มีส่วนร่วมมานัก โดยกรณีเกิดปัญหาอำนาจขึ้นกับผู้ว่าราชการจังหวัด หรือบางครั้งมีกฎหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าไปบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมแต่ก็ไม่มีงบประมาณให้อีก ฯลฯ

นายธนากร กล่าวว่า หากว่ามีการให้อำนาจกับท้องถิ่น เช่น ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เชียงราย ได้มีอำนาจพัฒนาระบบขนส่งมวลชน เชื่อมโยงรถไปยังจุดต่างๆ จัดทำฟุตบาทให้ผู้พิการด้วย ก็จะทำให้ลดต้นทุนของประชาชน ลดภาวะและสะดวกสบายด้วยซึ่งปัญหานี้ไม่ได้เกิดกับเชียงรายที่เดียว แต่คือทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย โดยระบบขนส่งมวลชนที่ครบถ้วนมีอยู่แค่ที่เดียวคือกรุงเทพฯ เท่านั้น ขณะที่ระบบขนส่งมวลชนเชื่อมโยงถึงการท่องเที่ยวด้วยกรณีตัวอย่าง จ.เชียงราย เมื่อนักท่องเที่ยวไปถึงสนามบินแล้วก็ต้องใช้บริการแท็กซี่เป็นหลักและเมื่อไปท่องเที่ยวตามจุดต่างๆ ก็ไม่มีรถโดยสารประจำทางเพียงพอทำให้เป็นอุปสรรคต่อการท่องเที่ยวด้วย

"พรรคอนาคตใหม่ มีนโยบาย กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการพัฒนาดังกล่าว โดยการเมืองระดับประเทศนั้นทางส.ส.ก็จะผลักดันให้มีกฎหมายกระจายอำนาจและในพื้นที่ก็จะส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งในระดับต่างๆ โดยมุ่งไปที่นายก อบจ.ที่จะมีการเลือกตั้งก่อนเป็นหลัก โดยในส่วนของเชียงรายนั้นก็กำลังมีการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมอยู่ซึ่งก็จะเน้นไปที่ผู้ที่ไม่มีประวัติทุจริต ไม่มีการใช้อิทธิพล ไม่ใช้เงิน" นายธนากร กล่าว

นายธนาธร ยังกล่าวอีกว่า รัฐบาลที่ยึดอำนาจมาย่อมมุ่งยึดอำนาจจากประชาชนและไม่กระจายอำนาจ อาจจะมีนโยบายแจกจ่ายให้ประชาชนบ้างเพื่อไม่ให้ตาย แต่ก็เลี้ยงไม่โตแล้วตัวเองก็เก็บอำนาจเอาไว้หมด ตนจึงอยากให้อำนาจได้ไปอยู่กับท้องถิ่น ให้หน่วยงานต่างๆ ที่ล้วนแต่ขึ้นกับส่วนกลางได้ขึ้นกับท้องถิ่น เช่น ตำรวจหากว่าขึ้นกับนายก อบจ.เชียงราย ก็จะเกรงใจประชาชนเพราะหากทำไม่ดีผู้คนก็ไม่ต้องไปชุมนุมเรียกกันไกลถึงกรุงเทพฯ แต่ไปหานายก อบจ.เชียงรายได้หรือหน่วยงานราชการอื่นๆ ที่ล้วนยึดโยงกับส่วนกลางซึ่งการพัฒนาตามที่กล่าวมาจะเป็นไปไม่ได้หากว่าไม่มีการปฏิรูปด้วยการนำอำนาจมาสู่ท้องถิ่น

"ยกตัวอย่างหลายประเทศที่ท้องถิ่นมีอำนาจบริหารหน่วยงานองค์กรต่างๆ เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ฝรั่งเศสโดยบางประเทศมีการจัดเก็บภาษีรายได้บุคคลให้กับท้องถิ่นและจังหวัดให้เพียงพอก่อนจากนั้นจึงนำเข้าสู่ส่วนกลาง แต่ประเทศไทยพบว่า โอนภาษีไปยังส่วนกลางทั้งหมด และเมื่อเหลือแล้วจึงจัดสรรให้กับท้องถิ่นได้ ดังนั้นพรรคจะผลักดันในสภาผู้แทนราษฎรส่วนตามจังหวัดก็จะส่งคนลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก อบจ.ควบคู่กันไปด้วย "นายธนาธร กล่าว

ทั้งนี้ที่ผ่านมาเมื่อพูดถึงนโยบายพรรคการเมืองต่างๆ ประชาชนพอจะนึกออกบ้างแต่เมื่อคิดถึงนโยบายผู้สมัครนายก อบจ.ที่ผ่านมา ผู้คนแทบนึกไม่ออกซึ่งพรรคอนาคตใหม่จะปฏิรูปเรื่องนี้ให้ได้ เพราะเชื่อว่ารัฐบาลที่ยึดอำนาจย่อมไม่จริงใจในการกระจายอำนาจให้กับท้องถิ่นอย่างแน่นอน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังการปราศรัยได้มีกลุ่มชาวบ้านจาก ต.ป่าสัก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ได้ถือป้ายและไปยื่นหนังสือขอให้นายธนากรช่วยเหลือเรื่องการมีเอกชนจะเข้าไปสร้างโรงงานแต่งแร่ดีบุกในพื้นที่ใกล้หนองบัวหลวงซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญด้วย ทั้งนี้นายธนาธรมีกำหนดจะเดินทางไปจัดกิจกรรมของพรรคอนาคตใหม่ในลักษณะเดียวกันที่ จ.เชียงใหม่ ที่บ้านสวนกาแฟ รีสอร์ท อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 19.00 น.วันที่ 23 มิ.ย.นี้ด้วยต่อไป

ขอบคุณข้อมูลจากแนวหน้า


ยิ่งกว่าวันนั้นของเดือน........... "เอ๋-ปารีณา" เธอพูดถึง คุณเสรีพิศุทธ์ เตมียเวส น่ะ ก็นะ.... ไม่เคยเห็นมาก่อนว่า กรรมาธิการสภาผู้แทนฯ จะแบ่งข้างแยกขั้วซัดกันเละขนาดนี้ เน้นสนองตัณหาตัวเอง ไม่สนใจว่าประชาชนจะได้อะไร

"๓.๖ ล้าน" สู่วีรชนลำพะยา
คนของ 'แม้ว-ปู' จะปราบโกง
ไม่แก้ รธน.จะมีใครตาย?
ระวังจะ 'อยู่ ไม่ ได้'!
เราไม่ทิ้งกัน 'วันนี้ ๑ ล้าน' แล้ว
พี่น้องใต้เศร้าเราจะสุขหรือ?