4ส.10 มอบอุปกรณ์การเรียน-ทุนการศึกษา เด็กลพบุรี ระหว่างดูงานเสริมสร้างสังคมสันติสุขครั้งที่1


   

  

วันที่27 มิ.ย. นักศึกษา ภายใต้หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่น 10 (4ส)จำนวน90คน พร้อมด้วย พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาศ ผอ.สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล  คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่สถาบันพระปกเกล้า ร่วมมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน และทุนการศึกษาจำนวน 10,000บาทให้แก่น้องๆโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์สองเหล่าสร้าง ที่สโมสรนายทหารศูนย์การทหารปืนใหญ่

จากนั้นเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา,พิพิธภัณฑ์ จอมพล ป.พิบูลสงคราม ,ตึกชําโต้ และศึกษาดูงานการสําธิตการดํารงชีพในป่าโรงเรียนสงครามพิเศษ ค่ายเอราวัณ และวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดลพบุรี ในการศึกษาดูงานครั้งที่1  ประกอบด้วย จังหวัดลพบุรี เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ และ อุทัยธานี ระหว่างวันที่27-30มิ.ย.นี้


เห็นแล้วตาร้อน! วานนี้ (๒๒ สิงหาคม) ป.ป.ช.เปิดบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) กรณีเข้ารับตำแหน่ง จำนวน ๔๑๔ ราย

ภาพเชิงซ้อน 'การเมือง-การรบ'
แจกเงินเที่ยว 'รวยนักหรือ?'
เมื่อ 'ลางร้าย' มาถึงฝ่ายค้าน
'แล้งอีสานกับนักการเมือง'
รหัสลับ 'ประเทศไทย' ใต้พลูโต
เพิ่งเริ่มต้น "อย่าด่วนสรุป"