คพ.แจ้งผู้ว่าฯ - ท้องถิ่นในพื้นที่เสี่ยงรับมือขยะจากน้ำท่วม


   

 

 

     วันที่ 2 ก.ค.นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.)  เปิดเผยว่า เมื่อเข้าสู่หน้าฝน คพ. มีความห่วงใยต่อปัญหาอุทกภัยที่มักจะเกิดขึ้น อาจส่งผลให้ทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหาย และก่อให้เกิดปัญหาในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน น้ำท่วมระบบกำจัดขยะ ทำให้เกิดการแพร่กระจายของมลพิษ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม และสุขภาพอนามัยของประชาชน ซึ่งเป็นภาระหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเตรียมการและจัดการ 
    " คพ. ได้มีการรวบรวมข้อมูลสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนที่อาจมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมเป็นประจำ โดยใช้ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยของศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำกรมทรัพยากรน้ำในการประเมิน  จำนวน 385 แห่ง ทั่วประเทศ พร้อมทั้งได้มีหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าว เตรียมความพร้อมในการรับมือกับปัญหาขยะมูลฝอยชุมชน น้ำท่วมระบบกำจัดขยะที่เกิดจากอุทกภัย ต้องเตรียมการล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 เดือน ก่อนเกิดเหตุ นอกจากนี้ ได้จัดส่งแนวทางในการดำเนินงานรับมือกับการจัดการขยะมูลฝอยในช่วงการเตรียมรับมือเหตุอุทกภัย ช่วงที่เกิดเหตุ ช่วงหลังจากอุทกภัยคลี่คลาย และการฟื้นฟูหลังจากเหตุอุทกภัยให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปประกอบการดำเนินงานด้วย " นายประลอง กล่าว

 


ไว้อาลัยแด่นักการเมืองรุ่นใหม่! คงติดโรคมาจากเมื่อครั้งเป็นพิธีกรข่าวโอ๊คทีวี พักหลัง ช่อ-พรรณิการ์ วานิช ถึงได้เปิดโรงน้ำแข็งหลอดรายวัน

งูเห่าหรือจะสู้ผึ้งแตกรัง
เรือดำน้ำกับทีท่ากรรมาธิการฯ
ทหารเกณฑ์ 'เกณฑ์ไปทำไม?'
ความเมืองเรื่อง "กล้วยและไข่"
เพื่อไทย 'หลอกแก้ผ้า' น้องใหม่
'ความลับทางทหารที่จำแม่น'