'วิษณุ'กล่อมส.ว.เรือแป๊ะเปลี่ยนลำปริ่มน้ำต้องช่วยกันวิด มือไม่พายให้นั่งนิ่งๆแล้วสวดมนต์ก็ยังดี


เพิ่มเพื่อน    

2 ก.ค.62- นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “บทบาทของสมาชิกวุฒิสภภาตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560 กับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ”  โดยนายวิษณุ กล่าวตอนหนึ่งว่า ข้อครหาที่ระบุว่าส.ว.เป็นส.ว.ลากตั้ง เพราะไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนั้น เป็นหรือไม่เป็น ตนไม่รู้ แต่ทุกอย่างเป็นสิ่งสมมุติ 

เพราะตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 114 สมมุติขึ้นมาว่าทั้งส.ส. และส.ว.เป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย เป็นอานุภาพจากมาตราดังกล่าว เท่ากับว่าส.ส.และส.ว.มาจากมาตราเดียวกัน ดังนั้น จึงเท่าเทียม ทัดเทียมกันทุกประการ ใครจะสมมุติอะไรก็แล้วแต่จะพูด แต่ขอให้ทราบไว้ว่ามาจากมาตราเดียวกัน 

ดังนั้นวุฒิสภาจะต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด อย่างหน้าที่การกลั่นกรองร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) จะคิดว่าผ่านการพิจารณาส.ส.มาแล้ว ส.ว.ไม่ต้องพิถีพิถันในการพิจารณาคงไม่ได้ เช่นเดียวกันกับส.ส.จะบอกว่าปล่อยไปให้ส.ว.ทำอย่างเดียวก็ไม่ได้เหมือนกัน เพราะกฎหมายไปถึงใครก็เหมือนฟุตบอล ไปถึงเท้าต้องทำให้ดีที่สุด เพราะวันข้างหน้าไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้น

“เราทั้งหลายร่วมชะตากรรมเดียวกัน เหมือนลงเรือลำเดียวกัน วันนี้เรือแป๊ะจอดเทียบท่าที่คลองผดุงกรุงเกษม เปลี่ยนเรือเป็นเรือลำใหม่ แป๊ะอาจจะคนเดิม แต่ลูกเรือใหม่ ผู้โดยสารก็ใหม่ ผมเปรียบไม่ได้ว่าครั้งนี้เป็นเรืออะไร แต่ก็เป็นเรืออยู่ดี แต่เรือลำนี้อาจจะไปยากลำบาก เพราะไม่มีใครตามใจแป๊ะอีกแล้ว ตรงกันข้ามแป๊ะอาจต้องตามใจลูกเรือ และเรือต้องเดินหน้าต่อไป ซึ่งเรือลอยในน้ำ สำนวนไทยมีคำเปรียบเทียบว่าปริ่มน้ำ แปลว่าร่อแร่ เวลานี้สภาพอาจเป็นเช่นนั้นจริงๆ แต่ปริ่มน้ำไม่อันตราย กลับช่วยให้ระมัดระวังขึ้นอีกเยอะ ดีกว่ารู้สึกปลอดภัยแล้วประมาท อย่างไรก็ตาม ทุกคนที่อยู่ในเรือ ไม่ว่ากัปตัน ลูกเรือ หรือผู้โดยสาร ก็ต้องร่วมมือร่วมใจช่วยกันวิดน้ำออกจากเรือ ขณะเดียวกันถ้าไม่อยากวิดน้ำ วิดไม่เป็น หรือไม่สะดวก ก็ขออย่างเดียวเมื่อมือไม่พายก็อย่าเอาเท้าราน้ำ ปล่อยให้คนที่เขามีแรงได้พายไป  ขอให้นั่งนิ่งๆแล้วสวดมนต์ก็ยังดี เพราะถ้าเรือล่มก็ล่มทั้งลำแล้วจะเดือดร้อนกันทั้งประเทศ ผมไม่รู้ว่าส.ว.จัดอยู่ในประเภทลูกเรือหรือผู้โดยสาร แต่ถ้าเรือล่มท่านก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับคนทั้งหลาย จึงขอให้ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดเพื่อประโยชน์ส่วนรวม” นายวิษณุ กล่าว


เอาละครับ..... นับจากวันนี้ (๘ ส.ค.๖๓) เป็นต้นไป ถึงสิ้นปี และมีความเป็นไปได้ ที่จะติดพันไปถึงต้นปีหน้า

"ตำรวจ-อัยการ" ใครคุกก่อน?
ชังชาติโดยสันดาน
'ประยุทธ์' ชวนแก้รัฐธรรมนูญ
'คำสั่งไม่ฟ้องของอัยการ'
บันทึกช่วย 'อัยการ-ตำรวจ' จำ
นิมิตหมายจาก 'ไฟในเมือง'