โปรดเกล้าฯพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดนจำนวน 1,932 ราย


   

3 ก.ค.62 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่อง พระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน

มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน ประจําปี ๒๕๖๐ให้แก่ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ในกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนและผู้ทําคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดนจํานวน ๑,๙๓๒ ราย ดังนี้ อ่านทั้งหมด


"ชาญวิทย์ เกษตรศิริ" จะอธิบายอย่างไร? ต่อข้อความที่โพสต์เฟซ........ ก่อนศาลรัฐธรรมนูญตัดสินเมื่อวาน (๒๑ ม.ค.๖๓) ว่า

'ศิษย์หนุ่มกับอาจารย์ทารก'
๒๑ มกรา 'มีใครจะลาบวช?'
ดิ้นกันไปเมื่อรู้ว่า 'ใกล้เมรุ'
ปิยบุตร "ยังเป็นคนอยู่หรือ?"
ประชาธิปัตย์ 'ก่อนศตวรรษ'?
ยำใหญ่ “ใส่ไข่” นายกฯประยุทธ์