ยูเนสโก ประกาศเทศบาลนครเชียงรายเมืองแห่งการเรียนรู้ เปิดโอกาสไทยสร้างหุ่นส่วนการศึกษา


เพิ่มเพื่อน    

 
 

     วันที่ 3 ก.ค.นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (รองปลัด ศธ.) กล่าวว่า  ตามที่ประเทศไทย โดยสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติของประเทศตนเอง (Thai National Commission for UNESCO) ได้เสนอเมืองที่ประสงค์สมัครเข้าเป็นสมาชิกเครือข่าย UNESCO GNLC จำนวน 1 แห่ง คือ เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงรายไปยังสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตของยูเนสโก เพื่อเข้ารับการพิจารณาตามกระบวนการเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2562  โดยเทศบาลนครเชียงราย ได้ดำเนินการตามกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน อีกทั้งเป็นเมืองที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกครั้งนี้ มีประชากรอย่างน้อย 10,000 คนขึ้นไป รวมทั้งยังมีบทบาทในการทำหน้าที่ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  มีความพร้อมในการขับเคลื่อนหน่วยงานในลักษณะเทศบาลแห่งการเรียนรู้ สร้างความสมานฉันท์ในสังคม มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจ และความยั่งยืน ตลอดจนตระหนักถึงคุณค่าการเรียนรู้อย่างไม่สิ้นสุด
     นางสาวดุริยา กล่าวต่อว่า เมื่อเร็วๆ นี้ องค์การยูเนสโกได้มีหนังสือแจ้งประกาศให้เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย เข้าเป็นสมาชิกเครือข่าย UNESCO GNLC อย่างเป็นทางการแล้ว พร้อมทั้งได้มอบประกาศนียบัตรรับรองการเข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายระดับโลกด้านเมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโกด้วย อย่างไรก็ตาม การที่องค์การยูเนสโกได้ประกาศรับเทศบาลนครเชียงราย เข้าเป็นสมาชิกเครือข่าย UNESCO GNLC จะเป็นการเปิดโอกาสให้ประเทศไทยได้รับประโยชน์จากการเป็นสมาชิกอย่างเต็มที่ โดยจะได้รับการสนับสนุนในการดำเนินงานเพื่อสร้างเมืองแห่งการเรียนรู้ เสริมสร้างหุ้นส่วนและเครือข่ายความร่วมมือ และได้รับการยอมรับจากสมาชิกเครือข่ายฯในการดำเนินงานของเมืองต่อไป รวมถึงยังได้มีโอกาสเสนอผลงานที่มีความโดดเด่นด้านการส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสมัครเข้ารับรางวัลเมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโก ซึ่งจะมีการจัดขึ้นทุกๆ 2 ปีอีกด้วย

 


ปิยบุตร...... บ่อยครั้งนะ ที่เจ้าเลอะเลือน และเหลี่ยมเล่ห์ ศุกร์ ๒๑ กุมภา ศาลฯ จะวินิจฉัยคดีพรรคกู้เงิน พวกเจ้าก็พล่านจนหัวก่าย ถ้ามีหางก็คงพันกัน

พงศกร 'สะท้อนภาพ' ธนาธร
จะเอาให้ 'เผาศาล' กันใช่มั้ย?
จำเลย 'สารภาพ' แต่ดิ้นโชว์
"ออมสิน" ในปริศนา "เสี่ยสั่ง"
เรือสำราญ 'อย่าเป็นม้าอารี'
อย่าหลง 'รบอยู่กับคลื่น'