อย.เผายาเสพติดล็อตใหญ่ 9ตัน มูลค่าหมื่นกว่าล้าน 


   

5 ก.ค.62- สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้จัดให้มีการน ายาเสพติดให้โทษที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งหรือพิพากษาให้ริบของกลางมาเผาท าลายอีกล็อต จ านวนกว่า 9 ตัน  ณ ศูนย์บริหารสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยวิธีไพโรไลติก อินซิเนอะเรชั่น (Pyrolytic Incineration) ซึ่งเป็นการเผาที่อุณหภูมิสูงมากไม่ต่ ากว่า850 องศาเซลเซียส ท าให้เกิดการสลายตัวของโมเลกุลกลายเป็นคาร์บอนในระยะเวลาอันรวดเร็วไม่ก่อให้เกิดมลพิษในอากาศ และจะไม่มียาเสพติดหวนกลับมาใช้ได้อีก
    การเผาทำลายครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ในปีนี้ซึ่งในครั้งแรกได้มีพิธีเผาทำลายยาเสพติดให้โทษไปแล้วจำนวนกว่า 7 ตัน ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา โดยมีนายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เป็นประธานในพิธีเผาท าลายยาเสพติดให้โทษของกลาง ครั้งที่ 49 เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก มูลค่าของกลางทั้ง 2 ครั้ง รวมกว่า 20,047 ล้านบาท ซึ่งสถิติการเผาท าลายยาเสพติดให้โทษของกลางที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2520 - 2562 รวม 49 ครั้ง มีน้ าหนัก รวมกว่า 145,243 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 217,390 ล้านบาท โดยเมทแอมเฟตามีนและแอมเฟตามีนมากที่สุดถึง 90,521 กิโลกรัม รองลงมาคือฝิ่นและอื่น ๆ กว่า 29,258 กิโลกรัม เฮโรอีนกว่า 25,270 กิโลกรัม และเอ็คซ์ตาซี่กว่า 193 กิโลกรัม


วันนี้ (๑๙ ส.ค.๖๒) "นายกฯ ประยุทธ์" ยกคณะ "ค่อนข้างใหญ่" ไปสุรินทร์-บุรีรัมย์ ฟังที่โฆษกรัฐบาลแถลงวันก่อน บอกว่า.........

รหัสลับ 'ประเทศไทย' ใต้พลูโต
เพิ่งเริ่มต้น "อย่าด่วนสรุป"
ข้อคิดคำนึงจาก 'คำพิพากษา'
'เสรีภาพกับข่าวเฟก-ข่าวมั่ว'
โลกาภิวัตน์ของ พล.ท.พงศกร
อีก ๓๖๔ วัน 'แม่กินอะไร?'