“ศุลกากร” ฟุ้งเชื่อมระบบเนชันแนล ซิงเกิล วินโดว์สำเร็จ ลดภาระเอกชน


   

 

9 ก.ค. 2562 นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมฯ สามารถเชื่อมระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ เนชันแนล ซิงเกิล วินโดว์ กับ 37 หน่วยงานภาครัฐได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว ซึ่งช่วยลดภาระของผู้ประกอบการในการกรอกข้อมูลซ้ำซ้อน  ลดการใช้เอกสารกระดาษทั้งแบบฟอร์มคำขอและเอกสารแนบที่ต้องใช้แลกเปลี่ยนข้อมูล รวมถึงยกเลิกขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนโดยใช้เทคโนโลยีมาช่วยแทนคน ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเข้าส่งออกได้กว่า 1 แสนราย โดยมีจำนวนรายการที่ใช้บริการปีละ 120 ล้านครั้ง หรือเฉลี่ยเดือนละ 10 ล้านครั้ง

นอกจากนี้ กรมฯ ยังได้ร่วมมือกับสถาบันการเงินไปแล้ว 17 แห่ง  และมีแผนพัฒนาการให้บริการผ่านระบบเนชันแนล ซิงเกิล วินโดว์ กับภาครัฐและเอกชนเพิ่มอย่างต่อเนื่อง ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 (ปี2560-2564) ซึ่งตั้งเป้าหมายว่าภายในปี 2564 จะมีการใช้บริการขออนุญาตการนำเข้าส่งออกผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ครบทั้ง 100%  ช่วยลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ของประเทศลงได้จากปัจจุบัน 13.8% เหลือ 12% ของจีดีพี  อีกทั้งยังช่วยให้การจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ (ดูอิง บิสสิเนส) ของไทยดีขึ้น

ส่วนความร่วมมือกับต่างประเทศ ขณะนี้กรมศุลกากร ได้เชื่อมโยงข้อมูลในการออกหนังสือรับรองที่ยื่นขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษีศุลกากร (ฟอร์ม ดี) กับชาติสมาชิกอาเซียนได้แล้ว 7 ประเทศ และจะเพิ่มความร่วมมืออีก 3 ประเทศ ลาว เมียนมา และฟิลิปปินส์ให้ครบเป็น 10 ประเทศ รวมถึงมีการเจรจาการเชื่อมข้อมูลการออกเอกสารรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าที่ผลิตและส่งออกจากสมาชิกประเทศในเขตการค้าเสรีกับจีน และเกาหลี ให้จบภายในปีนี้ เพื่อให้การนำเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างไทย-อาเซียน ไทย-จีน และไทย-เกาหลี มีประสิทธิภาพเต็มรูปแบบ

“ปัจจุบันกรมฯ ได้พัฒนาการให้บริการเนชันแนล ซิงเกิล วินโดว์ได้แล้วหลายรูปแบบ เช่น การร่วมกับกรมการค้าต่างประเทศเปิดให้ขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าผ่านเว็บไซต์ www.thainsw.net ระบบใบอนุญาตผ่านด่านศุลกากรและใบชำระเงินค่าธรรมเนียม  ระบบการตรวจคัดเลือกและประเมินผลผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ  ระบบกลางในการรับยื่นเอกสาร ซึ่งช่วยลดการยื่นเอกสารซ้ำซ้อน ลดการใช้กระดาษ ระบบการติดตามสถานะการรับส่งข้อมูลเอ็นเอสดับเบิลยูผ่านแอพพลิเคชันโทรศัพท์มือถือ  เป็นต้น” นายกฤษฎา กล่าว


ทำไม......... "พรรคอนาคตใหม่" จึงรณรงค์เรื่อง "ยกเลิกเกณฑ์ทหาร" ชนิดเอาเป็น-เอาตาย? ไม่ใช่เพราะ พล.ท.พงศกร สอบไม่ผ่านเข้าโรงเรียนเสธฯ หรอกนะ

ความเมืองเรื่อง "กล้วยและไข่"
เพื่อไทย 'หลอกแก้ผ้า' น้องใหม่
'ความลับทางทหารที่จำแม่น'
พรรคร่วม 'หลวม' ในแกนนำ
มีอะไรเสนอนอกจาก 'แบน'?
จากสภาสู่ 'พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์'