'นคร'งัดมุกใหม่ด่า5ปีรัฐบาลคสช.ใช้เงินภาษีชาวพุทธไปส่งเสริมศาสนาอื่นอย่างไม่เคยมีมาก่อน!


   

17 ก.ค.62 - นายนคร มาฉิม รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กโดยมีเนื้อหาดังนี้

วันอาสาฬหบูชา

ในฐานะพุทธศาสนิกชนคนหนึ่งที่เคารพรัก ศรัทธาในพระพุทธศาสนาขอถือโอกาสนี้ได้รำลึกถึงคุณพระศรีรัตนะตรัย คือพระพุทธ พระธรรม และ พระสงฆ์ที่เกิดขึ้นครบ 3 ประการ พระพุทธองค์ได้แสดงพระปฐมเทศนา ที่เป็นแก่นแท้แห่งหลักธรรมคำสอน ให้ทำความดี ละเว้นความชั่วทั้งปวง และทำจิตใจให้ผ่องใส ธรรมอันประเสริฐที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ตรัสรู้และสั่งสอน เวไนยสัตว์ เป็นความจริง เป็นสากล เป็นอมตะ คนดี และนักปราชญ์ทั่วโลก เช่น อัลเบิรต์ ไอสไตล์ สมเด็จพระพุทธาจารย์ ป. อ. ประยุทธ์ ยืนยันว่าเป็นศาสนาของโลกและเป็นสากลเป็นนิรันดร์ เป็นศาสนาที่สร้างความสงบ สุข ร่มเย็นแก่มวลมนุษยชาติ

นับแต่เกิดมีประเทศไทยมากว่าพันปีตั้งแต่อาณาจักรลานนา ลานช้าง ทวาราวดี ศรีวิชัย ลพบุรี สุโขทัย อยุธยา ธนบุรีและรัตนโกสินทร์ พระพุทธศาสนาอยู่คู่กับชีวิต จิตวิญญาณ วัฒนธรรม ประเพณีของไทยเรามายาวนาน จนครั้งหนึ่ง ไทยถือเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของโลก

พระพุทธศาสนาเคยเจริญรุ่งเรืองในอินเดีย ตะวันออกกลางบางส่วน จีน อินโดนีเซียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างมาก แต่ถูกคนในลัทธิศาสนาอื่นทำลายทิ้ง ฆ่าพระสงฆ์นับพัน นับหมื่นในมหาวิทยาลัยนาลันทา สุดท้ายด้วยฝ่ายอาณาจักรไปนับถือลัทธิอื่น พระพุทธศาสนาถูกทำลายดังปรากฏในอินโดนีเซีย เหลือเพียงอนุสรณ์สถาน บุโรพุทโธ ต่อมาพระพุทธรูปยืน แห่งบาบิยัน ถูกระเบิดทำลายทิ้ง พระพุทธศาสนาถอยร่นมาเป็นลำดับ ตอนนี้ประวัติศาสตร์กำลังจะเกิดขึ้นซ้ำรอย ในประเทศไทย 5 ปีที่ผ่านมาฝ่ายอาณาจักรนอกจากจะไม่ได้ปกป้อง คุ้มครอง ส่งเสริมแล้ว พระพุทธศาสนา วัดวาอาราม และพนะเถระชั่นผู้ใหญ่ถูกทำลาย ถูกจับกุมขุมขัง และพระภิกษุ สามเณร อุปาสก อุปาสิกา ไม่อยู่ในฐานะที่จะปกป้องคุ้มครองตนเอง หนำซ้ำ ทั้งพระ ทั้งพุทธศาสนิกชนหลายๆรูป หลายๆคนต่างเพิกเฉย ธุระไม่ใช่ ปลีกตัวเอาเฉพาะตัวเองเป็นหลัก ละเลยที่จะรวมตัวอย่างมีเอกภาพและมีพลัง ทำให้รัฐบาลนี้ยิ่งได้ใจ แม้แต่จะใช้เงินภาษีประชาชนชาวพุทธไปส่งเสริมสร้างศาสนสถานของลัทธิศาสนาอื่น อย่างไม่เคยมีมาก่อน

โลกยุคปัจจุบัน ที่เจริญด้วยเทคโนโลยี ชาวพุทธ ทั้งพระสงฆ์และฆราวาสควรจะผนึกกำลังกันอย่างมีเอกภาพ ลุกขึ้นมาปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาและส่งเสริมให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองไปถึงลูกหลานของเราในอนาคต อย่าปล่อยให้วัด อย่าปล่อยให้พระพุทธศาสนาศูนย์หายไปจากคนไทย และล่มสลายไปในยุคสมัยนี้ เพราะความเฉื่อยชา ไม่รับรู้ถึงภัยพิบัติที่กำลังคืบคลาน กลืนกินพระพุทธศาสนาเลย

# วันอาสาฬหบูชา รวมพลังชาวพุทธ ปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนา


วันนี้ (๑๙ ส.ค.๖๒) "นายกฯ ประยุทธ์" ยกคณะ "ค่อนข้างใหญ่" ไปสุรินทร์-บุรีรัมย์ ฟังที่โฆษกรัฐบาลแถลงวันก่อน บอกว่า.........

รหัสลับ 'ประเทศไทย' ใต้พลูโต
เพิ่งเริ่มต้น "อย่าด่วนสรุป"
ข้อคิดคำนึงจาก 'คำพิพากษา'
'เสรีภาพกับข่าวเฟก-ข่าวมั่ว'
โลกาภิวัตน์ของ พล.ท.พงศกร
อีก ๓๖๔ วัน 'แม่กินอะไร?'