กพฐ.จี้สพท.สอดส่องหาทางปิด"รร.มัธยม"ที่มีเด็กน้อย เหตุอัตราการเกิดลดลงทั้งประเทศ


เพิ่มเพื่อน    18ก.ค.62- ผลพวงอัตราการเกิดลดฮวบ “ประธาน กพฐ.” จี้สพท.ดูแลโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนน้อย ว่าควรเลิกการเรียนการสอนหรือไม่ โดยเฉพาะกรณี รร.ขยายโอกาสมีเด็กม.ต้นทั้งโรงเรียนไม่ถึง 30 คน   ลั่นการเลิกโรงเรียน ไม่ได้ทำให้เด็กเสียโอกาส แต่ต้องคำนึงถึงคุณภาพการศึกษาด้วย

นายเอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า จากสถานการณ์อัตราการเกิดของประชากรลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้โรงเรียนจำนวนมากมีเด็กเข้าเรียนลดลง ดังนั้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ที่รับผิดชอบดูแล จะต้องหาแนวทางการควบรวมโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนน้อย เพื่อที่จะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุด ทั้งครู และอาคารสถานที่ของโรงเรียน  ซึ่งจะทำให้สามารถลดการใช้งบประมาณในการสร้างสถานที่อีกด้วย  นอกจากนี้  สพท.ต้องให้ความสำคัญกับการดูแลจำนวนนักเรียนกับอาคารสถานที่ที่มีอยู่ ให้สอดคล้องกัน เพราะหากโรงเรียนใดมีการใช้งานไม่เหมาะสม เช่น จำนวนห้อง หรือ อาคารเหลือจำนวนมาก แต่จำนวนนักเรียนมีน้อยลง  ซึ่งแนวโน้มในอนาคตมีโอกาสที่จะลดลงเรื่อยๆ  ก็จะต้องมีการบริหารจัดการให้สอดคล้องกัน  เพราะถือเป็นอำนาจของ สพท.ชัดเจนที่จะเข้ามาดำเนินการเรื่องนี้ รวมถึงจะต้องเข้าไปดูรายละเอียดในส่วนของโรงเรียนประถมศึกษาที่เป็นโรงเรียนขยายโอกาส  ซึ่งมีอยู่ประมาณ 7,000 โรงเรียน แต่พบว่า มีโรงเรียนขยายโอกาสประมาณ 700 โรงเรียน มีนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รวมกันแล้วยังไม่ถึง 30 คน  แต่ไม่เลิกจัดการเรียนการสอน  ซึ่ง สพท.จะต้องเข้ามาดูแลในส่วนนี้ เพราะการดำเนินการในลักษณะดังกล่าว ตนมองว่าเป็นการทำให้เด็กเสียโอกาสไม่ใช่การเพิ่มโอกาส


“เนื่องจากในปัจจุบันระบบคมนาคมของประเทศมีการพัฒนามากขึ้น ดังนั้น โรงเรียนขยายโอกาสบางโรง มีจำนวนนักเรียนน้อย หรือโรงเรียนขยายโอกาสอยู่ใกล้กับโรงเรียนมัธยม ผมมองว่าควรที่จะเลิกจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  เพื่อที่จะให้เด็กได้ไปเรียนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีความพร้อม อีกทั้งการดำเนินการในการควบรวมโรงเรียน เราจะต้องมีการชี้แจงให้ผู้ปกครองและคนในพื้นที่ชุมชนได้ทราบ พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจในเรื่องความจำเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อที่เราจะได้สร้างคุณภาพการศึกษาที่มากขึ้นให้แก่เด็กได้ ดังนั้น ผมคิดว่าทุกฝ่ายจะต้องมองไปที่การยกระดับคุณภาพของการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนของเราเป็นสำคัญ เพราะถ้าเมื่อไหร่การศึกษาไม่คิดถึงคุณภาพของเด็ก เราจะไม่มีทางสร้างเด็กที่มีคุณภาพได้อย่างแน่นอน”ประธาน กพฐ.กล่าว


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่เว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 1 กรุงเทพมหานคร ได้เผยแพร่ข้อมูลจำนวนนักเรียนของโรงเรียนภายใน สพม. เขต 1 ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2562 พบว่ามีโรงเรียนหลายแห่งที่จำนวนนักเรียนลดลงอย่างมาก เช่น โรงเรียนวัดสระเกศ ปีการศึกษา 2562 มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 275 คน จำนวน 15 ห้องเรียน โรงเรียนวัดบวร นิเวศปีการศึกษา 2562 มีนักเรียนจำนวน 245 คน จำนวน 13 ห้อง เป็นต้น


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"