SCBโชว์Q2/62กำไรพุ่งเฉียด20%


เพิ่มเพื่อน    

ธนาคารไทยพาณิชย์ เผยผลดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 62 โกยกำไรสุทธิไตรมาส 2 ปี 2562 จำนวน 10,976 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.9% และในครึ่งปีแรกมีกำไรสุทธิ จำนวน 20,132 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.1%

19ก.ค.62-  นายอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB) เปิดเผยว่า ภาพรวมการดำเนินงานในครึ่งแรกของปี 2562 ที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าธนาคารเผชิญกับความท้าทายในการดำเนินธุรกิจและความผันผวนของเศรษฐกิจโลก แต่ธุรกิจหลักของธนาคารยังคงแข็งแกร่งและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ความพยายามในการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจของธนาคารได้เปิดประตูไปสู่การร่วมลงทุน และนำความรู้ความชำนาญของพันธมิตรทางธุรกิจในระดับโลกมาใช้เพื่อผลักดันการขยายตัวในธุรกิจใหม่ 

สำหรับผลการดำเนินงานของธนาคารไทยพาณิชย์และบริษัทย่อยโดยมีรายได้จากการดำเนินงานในไตรมาส 2 ของปี 2562 จำนวน 36,041 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.9% ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง กำไรจากการดำเนินงานที่ปรับตัวดีขึ้น ส่งผลให้ในไตรมาสนี้ธนาคารมีกำไรสุทธิจำนวน 10,976 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.9% จากไตรมาสก่อน และลดลง 1.2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สำหรับครึ่งปีแรกของปี 2562 ธนาคารมีกำไรสุทธิจำนวน 20,132 ล้านบาท โดยในไตรมาส 2 ธนาคารมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิจำนวน 25,536 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.1% 

ในขณะที่สินเชื่อโดยรวมมีการขยายตัวประมาณ 3% รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยมีจำนวน 10,505 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.1% ถึงแม้ว่าธุรกิจประกันชีวิตของ บมจ.ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต หรือ SCB Life จะชะลอตัว อย่างไรก็ตามรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 6.6% จากการฟื้นตัวของรายได้หลักจากค่าธรรมเนียมสุทธิ การเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าธรรมเนียมจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศและกำไรจากเงินลงทุน อย่างไรก็ตามในไตรมาสนี้ การเติบโตของค่าใช้จ่ายชะลอตัวลงจากไตรมาสก่อน โดยไม่มีผลกระทบของค่าใช้จ่ายครั้งเดียวในการตั้งสำรองผลประโยชน์พนักงานจากกฎหมายแรงงานใหม่ 

นอกจากนี้การดำเนินงานของโครงการทรานฟอร์เมชั่นกำลังอยู่ในช่วงสุดท้ายและส่งผลให้ค่าใช้จ่ายจากการลงทุนในโครงการที่อยู่ในระดับสูงกำลังสิ้นสุดลงเช่นกัน ทำให้อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ปรับตัวดีขึ้น จาก 51.6% ในไตรมาส 1 เป็น 46.2% ในไตรมาส 2 ทั้งนี้ ณ สิ้นเดือนมิ.ย. อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพ ทรงตัวที่ 2.77% และในไตรมาส 2 ธนาคารได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญรวม 5,909 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราส่วนค่าใช้จ่ายหนี้สูญต่อสินเชื่อที่ 1.10% ส่งผลให้อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพอยู่ในระดับที่ 153% ในขณะที่เงินกองทุนตามกฎหมายของธนาคารยังอยู่ในระดับแข็งแกร่งที่ 17.1%


เอาละครับ..... นับจากวันนี้ (๘ ส.ค.๖๓) เป็นต้นไป ถึงสิ้นปี และมีความเป็นไปได้ ที่จะติดพันไปถึงต้นปีหน้า

"ตำรวจ-อัยการ" ใครคุกก่อน?
ชังชาติโดยสันดาน
'ประยุทธ์' ชวนแก้รัฐธรรมนูญ
'คำสั่งไม่ฟ้องของอัยการ'
บันทึกช่วย 'อัยการ-ตำรวจ' จำ
นิมิตหมายจาก 'ไฟในเมือง'