'กัญจนา'สั่งลูกพรรคห้ามแวบหายและให้โชว์กึ๋นเรื่องสิ่งแวดล้อม-ภัยแล้ง


เพิ่มเพื่อน    

21 ก.ค.2562 -  น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) กล่าวถึงการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาในวันที่ 25-26 ก.ค.นี้ ว่า ได้เรียกประชุม ส.ส.และรัฐมนตรีของพรรคชาติไทยพัฒนาที่มีกันอยู่ 10 คน ในวันอังคารที่ 21 ก.ค. เวลา 14.00 น. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการประชุมสภา ซึ่งครั้งนี้คงขอกำชับเป็นพิเศษให้นั่งอยู่ฟังการประชุมแถลงนโยบายรัฐบาลโดยตลอดไม่แวบไปไหน และขอให้ฟังอย่างวิเคราะห์ถี่ถ้วน และลุกขึ้นอภิปรายนโยบายทั้งในส่วนที่เป็นของพรรคชาติไทยพัฒนาเอง และของพรรคร่วมรัฐบาลในภาพรวม โดยเน้นให้เป็นรูปแบบของการเสนอแนะ ปฏิบัติและติดตามผลให้เกิดการปฏิบัติอย่างแท้จริงด้วย นอกจากนั้นยังจะต้องสามารถตรวจสอบได้ 

น.ส.กัญจนากล่าวว่า​ สำหรับนโยบายในช่วงนี้ที่ต้องปฏิบัติเร่งด่วนคือแก้ปัญหาภัยแล้ง เชื่อว่าคงมีการอภิปรายว่ารัฐบาลจะดำเนินการดูแลปัญหาความเดือดร้อนภัยแล้งของประชาชนในช่วงนี้อย่างไร ซึ่ง นายประภัตร โพธสุธน เลขาธิการพรรคชาติไทยพัฒนา ในฐานะ รมช.เกษตรและสหกรณ์ จะได้บอกกล่าวว่าได้ดำเนินการสิ่งใดไปแล้วบ้าง และมีแนวทางจะดำเนินการอะไรต่อไปเพื่อประชาชน เพราะปัญหาภัยแล้งคงต้องมีทั้งระยะเร่งด่วน และระยะยาว เพราะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทุกปี แต่อย่างไรก็ตามบางครั้งเกิดเพราะภาวะจากธรรมชาติเป็นปัจจัยประกอบด้วย จึงทำให้เป็นปัญหาหนักกว่าปีอื่นๆ ดังนั้นรัฐบาลก็ต้องปรับมาตรการแก้ไขให้เข้มข้น ขึ้นตามภาวการณ์ที่เกิดขึ้นจริง นอกจากนี้ยังมีเรื่องนโยบายเร่งด่วนด้านเศรษฐกิจ ขยะสารพิษ สิ่งแวดล้อม ซึ่งพรรคชาติไทยพัฒนาจะได้ร่วมอภิปรายเสนอแนะด้วย ขณะเดียวกันเราต้องรับฟัง ข้อท้วงติงและข้อเสนอแนะของฝ่ายค้าน สิ่งใดที่เป็นประโยชน์และเป็นสิ่งที่ดีหากเรานำมาปรับแก้ได้ก็นำมาพิจารณาและดำเนินการ 

“เราจะฟัง อย่างถี่ถ้วนทั้งหมด ทั้งของรัฐบาลและของฝ่ายค้าน เพื่อนำมาวิเคราะห์และเสนอแนะ ส่วนตัวเองก็จะติดตามรับฟังการแถลงนโยบายอยู่นอกสภา” หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนากล่าว
 


ตอนนี้...... ต่างชาติแก๊ง "จักรวรรดินิยมอำนาจตะวันตก" โผล่หางบ่อยขึ้น หมายถึงอะไร? ก็หมายถึง "ม็อบ ๓ นิ้ว" กำลังถึงทางตัน ยิ่งถูกฝ่ายบ้านเมืองใช้แผน "น้ำร้อนปลาเป็น-น้ำเย็นปลาตาย"

ก็มันยาว "ก่อนจะเป็นศพ"
'แค้นอาฆาต' ของคนคด
ประจักษ์ชัดแล้วว่า 'ล้มล้าง'
ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
ฤๅหมาต้องตายในตรอก
'นิมิตเมืองจากชาวเมือง'