“สื่อศาล” เปิดขั้นตอนบังคับคดีเเพ่งหลังคดีสิ้นสุด เพิ่มความรู้ให้ประชาชน


เพิ่มเพื่อน    

วันที่ 21 ก.ค.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊ก "สื่อศาล" ซึ่งเป็นเพจของกองสารนิเทศเเละประชาสัมพันธ์ของสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ให้ข้อมูลข่าวสารของศาลยุติธรรม นำเสนอขั้นตอนภายหลังจากศาลมีคำพิพากษาในคดีแพ่ง ระบุว่า

1.โดยปกติแล้วในวันที่อ่านคำพิพากษา ศาลจะออกคำบังคับให้ลูกหนี้ปฏิบัติตามคำพิพากษาภายใน 30 วัน นับแต่วันอ่านคำพิพากษา แม้ลูกหนี้ตามคำพิพากษาจะไม่ได้มาฟังคำพิพากษาก็ตาม เว้นแต่กรณีที่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาขาดนัดยื่นคำให้การหรือขาดนัดพิจารณา และลูกหนี้ตามคำพิพากษา ทนายความ หรือผู้รับมอบฉันทะให้มาฟังคำพิพากษาไม่อยู่ในศาลในเวลาที่ออกคำบังคับ จะต้องมีการส่งคำบังคับให้ลูกหนี้ตามคำพิพากษาทราบก่อนเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามคำพิพากษาได้

2.ภายหลังจากพ้นระยะเวลาที่ต้องปฏิบัติตามคำบังคับแล้วลูกหนี้ตามคำพิพากษาไม่ปฏิบัติตามคำบังคับ เช่น ไม่ชำระเงินหรือชำระเงินไม่ครบถ้วน เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาจะต้องดำเนินการยื่นคำขอต่อศาลเพื่อให้ศาลออกหมายบังคับคดีให้แก่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษา

3.เจ้าหนี้ตามคำพิพากษานำหมายบังคับคดีดังกล่าวไปแจ้งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบว่ามีการออกหมายบังคับคดีแล้ว และแถลงต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีขอให้ยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ตามคำพิพากษา ซึ่งขั้นตอนในข้อ 2 และข้อ 3 นี้ เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาจะต้องดำเนินการภายใน 10 ปี นับแต่วันที่มีคำพิพากษาชั้นที่สุด

4.เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ตามคำพิพากษาแล้ว เจ้าพนักงานบังคับคดีจะดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องนั้นเพื่อนำเงินมาชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษา

5.ถ้าเจ้าหนี้ตามคำพิพากษามีเหตุอันสมควรเชื่อได้ว่าลูกหนี้ตามคำพิพากษามีทรัพย์สินที่จะต้องถูกบังคับคดีมากกว่าที่ตนทราบ หรือมีทรัพย์สินที่จะต้องถูกบังคับคดีแต่ไม่ทราบว่าทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่หรือเก็บรักษาไว้ที่ใด หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าทรัพย์สินใดเป็นของลูกหนี้ตามคำพิพากษาหรือไม่ เจ้าหนี้ตามคำพิพากษามีสิทธิยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อทำการไต่สวนเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาได้

#ขั้นตอนภายหลังจากศาลมีคำพิพากษาในคดีแพ่ง #คดีแพ่ง

 


เอาละครับ..... นับจากวันนี้ (๘ ส.ค.๖๓) เป็นต้นไป ถึงสิ้นปี และมีความเป็นไปได้ ที่จะติดพันไปถึงต้นปีหน้า

"ตำรวจ-อัยการ" ใครคุกก่อน?
ชังชาติโดยสันดาน
'ประยุทธ์' ชวนแก้รัฐธรรมนูญ
'คำสั่งไม่ฟ้องของอัยการ'
บันทึกช่วย 'อัยการ-ตำรวจ' จำ
นิมิตหมายจาก 'ไฟในเมือง'