อย.แจงยังไม่ได้มีมติ"แบน"ตำรับน้ำมันกัญชา อ.เดชา


เพิ่มเพื่อน    

นพ. ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ชี้แจงว่า ในการประชุมของคณะอนุกรรมการพิจารณาผลิตภัณฑ์ยาเสพติดให้โทษที่มีกัญชาหรือสารสกัดจากกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และการศึกษาวิจัยเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 มีวาระการประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) แนวทางการขออนุญาตและ             การอนุญาตให้ผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา โดยการปรุงตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ เพื่อจำหน่ายเฉพาะผู้ป่วยของตน และสูตรยากัญชาของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร โดยไม่ได้มีการพิจารณาสูตรตำรับน้ำมันกัญชาอาจารย์เดชา เนื่องจากมีการพิจารณาในคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษไปแล้ว ดังนั้น การประชุมคณะอนุกรรมการครั้งนี้ ไม่ใช่การพิจารณารับรองหรือไม่รับรองสูตรตำรับแต่อย่างใด จึงไม่มีมติ แบน หรือ ห้ามน้ำมันสูตร อ.เดชา

ทั้งนี้ เลขาธิการฯ อย. กล่าวย้ำว่า กระทรวงสาธารณสุขและ อย.พร้อมปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาล เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด และพร้อมสนับสนุนให้มีการผลิต และใช้กัญชาทางการแพทย์ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์แก่ประชาชน อย่างกว้างขวาง และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและผู้ป่วยที่ต้องการใช้กัญชาทางการแพทย์ ได้โดยเร็ว และปลอดภัย ตามนโยบายท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ จะเร่งประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข้อกำหนดการใช้กัญชาทางการแพทย์                             อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทุก ๆ มิติ การปลูก การผลิต และการใช้ทางการแพทย์ ให้ประชาชนและผู้สนใจผลิต และใช้กัญชาทางการแพทย์ ทราบอย่างกว้างขวาง ทั่วถึง และสนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการนำกัญชา กัญชง มาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ อุตสาหกรรมการแพทย์ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้แถลงต่อรัฐสภาโดยเร็ว


ดูลูกหลานในความเป็น "คนรุ่นใหม่" อยู่ห่างๆ เถอะ ปล่อยเขา........ อย่าไปขวาง อย่าไปปิดกั้น อย่าไปก่นว่า-ด่าตำหนิ

ผ่ายุทธการอรุณรุ่งริ่ง
'สิ้นสุดทางคุก' ของ ๓ มะกอก
จบที่ 'ไม่ยอมจบ' ของทอน
ภาวะโลก "Covid-19" เซตซีโร
'บทบาท กมธ.ที่น่าทบทวน'
เรื่องกฎหมาย 'สไตล์ปิยบุตร'