"ธ.ก.ส." ผุดมาตรการอุ้มเกษตรกรสู้ภัยแล้งปล่อยกู้ฉุกเฉินดอกเบี้ย0%


เพิ่มเพื่อน    

 

26 ก.ค. 2562 นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ  ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ธ.ก.ส. มีมติเห็นชอบให้ธนาคารเร่งดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ซึ่งเป็นผลมาจากปรากฎการณ์เอลนีโญ ทำให้หลายพื้นที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ ส่งผลให้มีพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายในวงกว้าง โดย ธ.ก.ส. คาดว่ามีเกษตรกรที่เป็นลูกค้าได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง ไม่สามารถทำการผลิต และผลผลิตได้รับความเสียหายกว่า 1 ล้านราย 

สำหรับมาตรการในการให้ความช่วยเหลือ ประกอบด้วย การแก้ไขปัญหาหนี้สินเดิม โดย ธ.ก.ส. จะขยายเวลาชำระหนี้ต้นเงินกู้ที่ถึงกำหนดชำระออกไปก่อนระยะหนึ่ง และได้จัดเตรียมวงเงินสินเชื่อใหม่ไว้ 5 หมื่นล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน หรือค่าลงทุนในการผลิตทดแทนส่วนที่เสียหาย ช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพในครัวเรือนและป้องกันปัญหาการเป็นหนี้นอกระบบ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดหาน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค  หรือเพื่อการเกษตร ค่าจัดหาพันธุ์พืช หรือเตรียมดินในการผลิตรอบใหม่ ค่าจัดหาน้ำและอาหารสำรองให้กับปศุสัตว์ รายละไม่เกิน 5 หมื่นบาท อัตราดอกเบี้ย  0% ในปีแรก  และปีที่ 2 – 5 คิดดอกเบี้ย MRR  (ปัจจุบัน MRR 7%) จ่ายสินเชื่อตั้งแต่ 1 ส.ค.- 31  ธ.ค. 2562 

นอกจากนี้ ยังเตรียมสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิต ไว้อีก 5 พันล้านบาท เพื่อฟื้นฟูการผลิตหรือปรับเปลี่ยนการผลิตที่สามารถลดความเสี่ยงจากภัยแล้ง เช่น การลงทุนในระบบน้ำ การผลิตการเกษตรในรูปแบบที่ใช้น้ำน้อย เป็นต้น รายละไม่เกิน 5 แสนบาท  อัตราดอกเบี้ย MRR - 2 กำหนดชำระคืนไม่เกิน 15 ปี 

"เนื่องจากมีแนวโน้มว่าจะมีพื้นที่ภัยแล้งในหลายจังหวัดและทุกหน่วยงานกำลังเร่งสำรวจความเสียหาย ธ.ก.ส.จึงอยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูลและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณากำหนดแนวทางในการช่วยเหลือเพิ่มเติมให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งโดยเร็ว" นายอภิรมย์ กล่าว  

นายอภิรมย์ กล่าวอีกว่า  การดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา  ธนาคารได้มอบหมายให้พนักงานในพื้นที่ที่ประสบภัยออกเยี่ยมเยียนให้กำลังใจเกษตรกรลูกค้า และสำรวจความเสียหาย พร้อมจัดหาถุงยังชีพ อาหาร น้ำดื่ม ถังน้ำ ตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น  และในกรณีที่เกษตรกรทำประกันภัยพืชผล ธ.ก.ส.จะเร่งประสานงานให้มีการจ่ายเงินชดเชยแก่เกษตรกรโดยเร็วต่อไป
 


วันนี้ "๑๓ เมษายน" เป็นวัน "มหาสงกรานต์" เรารู้ แบบชินว่า..... ๑ มกราคม เป็นวันขึ้นปีใหม่สากล ส่วน ๑๓ เมษายน วันสงกรานต์ เป็นวันขึ้นปีใหม่ไทย

หมอ 'สงกรานต์' หมอ
"สัตว์เศรษฐกิจ" ตัวใหม่
ฤๅ "ฟ้าใส" จะล่มรัฐบาล?
'ศิษย์-อาจารย์' ในวันจักรี
ประยุทธ์-ปรีดีใน 'ดี-เลว'
'จูราสสิก ปาร์ก' ภาค OctDem