พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล53ราย


   

30 ก.ค.2562 – เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง เรื่อง พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล ระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล ให้แก่ข้าราชการตำรวจ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการ จำนวน 53 ราย ดังนี้ 1.พลตำรวจโท ทวิชชาติ พละศักดิ์ เป็น พลตำรวจเอก 2.พลตำรวจโท นเรศ นันทโชติ เป็น พลตำรวจเอก 3.พลตำรวจโท พรหมธร ภาคอัต เป็น พลตำรวจเอก 4.พลตำรวจตรี กฤษณะ ศิริปิยะวัฒน์ เป็น พลตำรวจโท 5. พลตำรวจตรี จักรกฤษศณ์ สิงห์ศิลารักษ์ เป็น พลตำรวจโท 6.พลตำรวจตรี ฉลอง ภาคย์ภิญโญ เป็น พลตำรวจโท 7.พลตำรวจตรี ชนินทร์ สุดโนรีกูล เป็น พลตำรวจโท 8.พลตำรวจตรี ชลิต ถิ่นธานี เป็น พลตำรวจโท 9.พลตำรวจตรี ชาญ วิมลศรี เป็น พลตำรวจโท และ 10.พลตำรวจตรี ชูรัตน์ ปานเหง้า เป็น พลตำรวจโท เป็นต้น
 

อ่านรายละเอียดที่นี่

 


ทอนเอ้ย.... ที่ยื่นต่อ ป.ป.ช.และเขาแปะข้างฝาให้คนดูเมื่อวาน (๒๐ ก.ย.๖๒) นั่นน่ะ บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของทอน

เฟกนิวส์ "อาวุธพิทักษ์ฐานคะแนน"
วาทกรรม 'ไพร่' เพื่อพ่ายสภา
นวัตกรรม 'กล่องข้าวน้อยให้แม่'
ร้อยล้าน ‘ศรัทธาบริการ’ บิณฑ์
'สารอันตรายกับสายน้ำท่วม'
'เส้นทาง ๒ มิติ' รอ.ธรรมนัส