พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล53ราย


   

30 ก.ค.2562 – เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง เรื่อง พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล ระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล ให้แก่ข้าราชการตำรวจ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการ จำนวน 53 ราย ดังนี้ 1.พลตำรวจโท ทวิชชาติ พละศักดิ์ เป็น พลตำรวจเอก 2.พลตำรวจโท นเรศ นันทโชติ เป็น พลตำรวจเอก 3.พลตำรวจโท พรหมธร ภาคอัต เป็น พลตำรวจเอก 4.พลตำรวจตรี กฤษณะ ศิริปิยะวัฒน์ เป็น พลตำรวจโท 5. พลตำรวจตรี จักรกฤษศณ์ สิงห์ศิลารักษ์ เป็น พลตำรวจโท 6.พลตำรวจตรี ฉลอง ภาคย์ภิญโญ เป็น พลตำรวจโท 7.พลตำรวจตรี ชนินทร์ สุดโนรีกูล เป็น พลตำรวจโท 8.พลตำรวจตรี ชลิต ถิ่นธานี เป็น พลตำรวจโท 9.พลตำรวจตรี ชาญ วิมลศรี เป็น พลตำรวจโท และ 10.พลตำรวจตรี ชูรัตน์ ปานเหง้า เป็น พลตำรวจโท เป็นต้น
 

อ่านรายละเอียดที่นี่

 


เริ่มหนาวแล้วและอาจได้หนาวถึงขั้วหัวใจกันทั่วหน้า หากยังมีความคิดจะโค่นรัฐธรรมนูญวันนี้เสียงเรียกร้องบอกว่า อยากจะแก้รัฐธรรมนูญ มาในแบบลับลวงพรางเพื่อยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

ระวังจะ 'อยู่ ไม่ ได้'!
เราไม่ทิ้งกัน 'วันนี้ ๑ ล้าน' แล้ว
พี่น้องใต้เศร้าเราจะสุขหรือ?
จาก 'บางระจัน' ถึง 'ลำพะยา'
อ้อย 'ฤๅจะหวานเท่า' ไทย-จีน
'ชมกันเองบ้างจะเป็นไรไป'