พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล53ราย


เพิ่มเพื่อน    

30 ก.ค.2562 – เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง เรื่อง พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล ระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล ให้แก่ข้าราชการตำรวจ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการ จำนวน 53 ราย ดังนี้ 1.พลตำรวจโท ทวิชชาติ พละศักดิ์ เป็น พลตำรวจเอก 2.พลตำรวจโท นเรศ นันทโชติ เป็น พลตำรวจเอก 3.พลตำรวจโท พรหมธร ภาคอัต เป็น พลตำรวจเอก 4.พลตำรวจตรี กฤษณะ ศิริปิยะวัฒน์ เป็น พลตำรวจโท 5. พลตำรวจตรี จักรกฤษศณ์ สิงห์ศิลารักษ์ เป็น พลตำรวจโท 6.พลตำรวจตรี ฉลอง ภาคย์ภิญโญ เป็น พลตำรวจโท 7.พลตำรวจตรี ชนินทร์ สุดโนรีกูล เป็น พลตำรวจโท 8.พลตำรวจตรี ชลิต ถิ่นธานี เป็น พลตำรวจโท 9.พลตำรวจตรี ชาญ วิมลศรี เป็น พลตำรวจโท และ 10.พลตำรวจตรี ชูรัตน์ ปานเหง้า เป็น พลตำรวจโท เป็นต้น
 

อ่านรายละเอียดที่นี่

 


คอยฟังนะครับ! กรณี "สั่งไม่ฟ้อง" วรยุทธ อยู่วิทยา หรือ "บอส เรดบูล" บัดนี้ คณะทำงานที่อัยการสูงสุดตั้งให้ตรวจสอบ "มีคำตอบ" แล้ว

บันทึกช่วย 'อัยการ-ตำรวจ' จำ
นิมิตหมายจาก 'ไฟในเมือง'
"บอส-เรดบูล" เมาหลังขับ?
ยิ่งกว่าสงครามเหลือง-แดง
'ข้อมูลใหม่กับคนเหนือดวง'
'ซื้อเวลาได้-ซื้อศรัทธาไม่ได้'