พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง-โยกย้าย 55 นายพลสีกากี


   

30 ก.ค.62-ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 190 ง เผยแพร่ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 55 ราย ราย ดังนี้  1.พล.ต.ท.ทวิชชาติ พละศักดิ์ รองจเรตำรวจแห่งชาติ (สบ 9) ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2.พล.ต.ท.นเรศ นันทโชติ รองจเรตำรวจแห่งชาติ (สบ 9) ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาพิเศษ สานักงานตำรวจแห่งชาติ 3.พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 4.พล.ต.ท.วิชิต ปักษา ผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่นายตำรวจประจำสภาความมั่นคงแห่งชาติ) ดำรงตาแหน่ง ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 5.พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 6.พล.ต.ต.กฤษณะ ศิริปิยะวัฒน์ รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 7 ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 7.พล.ต.ต.จักรกฤษศณ์ สิงห์ศิลารักษ์ รองผู้บัญชาการศึกษา ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ต.ฉลอง ภาคย์ภิญโญ รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 4 ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นต้น
อ่านรายละเอียดฉบับเต็ม


ทอนเอ้ย.... ที่ยื่นต่อ ป.ป.ช.และเขาแปะข้างฝาให้คนดูเมื่อวาน (๒๐ ก.ย.๖๒) นั่นน่ะ บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของทอน

เฟกนิวส์ "อาวุธพิทักษ์ฐานคะแนน"
วาทกรรม 'ไพร่' เพื่อพ่ายสภา
นวัตกรรม 'กล่องข้าวน้อยให้แม่'
ร้อยล้าน ‘ศรัทธาบริการ’ บิณฑ์
'สารอันตรายกับสายน้ำท่วม'
'เส้นทาง ๒ มิติ' รอ.ธรรมนัส