ก.ต.มีมติเอกฉันท์เห็นชอบ'ไสลเกษ วัฒนพันธุ์'นั่งประธานศาลฎีกาแทน'ชีพ จุลมนต์ '


   


 

31 ก.ค.62 -  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 9.00 น. ที่ห้องประชุมอาคารศาลยุติธรรม ศาลฎีกา สนามหลวง นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ทั้ง 15 คน   ครั้งที่ 10/2562  โดยมีวาระสำคัญคือพิจารณาเเต่งตั้งโยกย้ายผู้พิพากษาระดับบริหารของศาลยุติธรรมโดยบัญชีรายชื่อ ที่สำนักงานศาลยุติธรรม เสนอชื่อนายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ รองประธานศาลฎีกา ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา เเทนนายชีพ จุลมนต์  ที่จะพ้นวาระบริหารขึ้นไปเป็นผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา ให้มีผลตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2562 เป็นต้นไป

โดยที่ประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) มีมติเอกฉันท์แต่งตั้ง นายไสลเกษ ขึ้นดำรงตำเเหน่งประธานศาลฎีกาคนที่ 45 

สำหรับประวัติของนายไสลเกษ วัฒนพันธ์ นั้น เกิดเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2497 สำเร็จการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนติบัณฑิตไทย และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Arts) มหาวิทยาลัยนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา เคยดำรงตำแหน่งที่สำคัญในศาลยุติธรรม อาทิ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดระนอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 8 ประธานแผนกคดีภาษีอากรในศาลฎีกา และรองประธานศาลฎีกา


​​​​​​​ ไม่มีอาชญากรรมใดที่สมบูรณ์แบบ อาชญากรย่อมทิ้งร่องรอยเสมอ ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้สืบสวนที่จะค้นหาร่องรอยหลักฐานนั้นพบหรือไม่

ที่ไม่ได้วินิจฉัย 'ใช่ว่าไม่ผิด'
'ศิษย์หนุ่มกับอาจารย์ทารก'
๒๑ มกรา 'มีใครจะลาบวช?'
ดิ้นกันไปเมื่อรู้ว่า 'ใกล้เมรุ'
ปิยบุตร "ยังเป็นคนอยู่หรือ?"
ประชาธิปัตย์ 'ก่อนศตวรรษ'?