เร่งดันพรบ.งบ63เข้าสภาต.ค. ประกาศใช้ม.ค.ปีหน้า


   

31 ก.ค. 62 - นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการเร่งพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ว่า คาดว่าจะเข้าสู่สภาในเดือน ต.ค. แม้ตอนนั้นจะปิดสมัยประชุมไปแล้ว แต่สามารถขอเปิดประชุมวิสามัญได้ และประมาณเดือน ม.ค.63 จะประกาศใช้ได้ ซึ่งจะมีผลย้อนหลังมาวันที่ 1 ต.ค.62 อยู่ดี 

อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลานี้จะใช้เวลาปรับงบประมาณให้สอดคล้องกับนโยบายเพื่อให้สามารถเดินหน้าได้ วงเงินงบประมาณกำหนดเอาไว้กว้างๆ 3.3 ล้านล้านบาท สามารถบวกลบได้ ส่วนแหล่งที่มาของรายได้มีการระบุเอาไว้แล้วในหน้าสุดท้ายของเล่มนโยบายรัฐบาลว่า 1.ค่าใช้จ่ายในด้านพัฒนาสังคมจะใช้จากงบประมาณซึ่งได้จากภาษี 2.การพัฒนาเกี่ยวกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานใช้งบประมาณแผ่นดินคงไม่พอ จึงจะใช้รูปแบบรัฐร่วมกับภาคเอกชน 3.เรื่องที่ต้องดำเนินการในระยะยาว รัฐจะใช้เครื่องมือแบบใหม่ และ4.การลดรายจ่ายบางอย่างที่ไม่จำเป็น.


ผมผิดอะไร?...........ฟัง "ทอน" แถลงข่าวก็ได้ข้อสรุปไม่ใช่เรื่อง "อยู่เป็น" หรือ "อยู่ไม่เป็น" แล้วล่ะ        อยู่ไปก็ไลฟ์บอยซะมากกว่า 

"ทอน-บุตร" ประเทศกูมี
"๓.๖ ล้าน" สู่วีรชนลำพะยา
คนของ 'แม้ว-ปู' จะปราบโกง
ไม่แก้ รธน.จะมีใครตาย?
ระวังจะ 'อยู่ ไม่ ได้'!
เราไม่ทิ้งกัน 'วันนี้ ๑ ล้าน' แล้ว