The Tobacco Endgame in Thailand : ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


เพิ่มเพื่อน    

สิงห์อมควันทั่วโลก 1,000 ล้านคน อยู่ในกลุ่มที่มีรายได้ปานกลางถึงระดับต่ำ หรือ 1 ใน 6 ของประชากรสูบบุหรี่ ในศตวรรษที่ผ่านมา บุหรี่คร่าชีวิตผู้คนบนโลกนี้ 100 ล้านคน ทุกปีคนตายเพราะพิษภัยบุหรี่ 7 ล้านคน องค์การอนามัยโลกประกาศให้เมืองไทยเป็นโมเดลแถวหน้า สร้างบ้านปลอดบุหรี่ เรามี กม.ด้านสุขภาพฉบับแรกบังคับใช้เมื่อปี 2003 ถึงวันนี้มีผู้ลงนาม 177 ประเทศ เกือบทั้งโลกแล้ว เหลือเพียง 7 ประเทศ สหรัฐ อินโดนีเซีย

         

ตัวเลขการประชุมวิชาการระดับชาติ “บุหรี่กับสุขภาพครั้งที่ 18 ปีนี้” มีผู้เข้าร่วมประชุมหลากหลายวงการวิชาชีพมากกว่าเดิม ถ้าเปรียบเทียบกับการประชุมเมื่อกว่า 10 ปีก่อน ผมเชื่อว่าทุกคนเป็นแกนสำคัญทำให้สังคมไทยปลอดบุหรี่ มีการจัดประชุมวิชาการบุหรี่ที่เรียกว่าสุมหัวคุยกัน ถ้าเรากินตัวขุนได้สำเร็จ เท่ากับว่าเราเล่นเกม Game Over ในช่วงปีสองปีมานี้ เราจะต้องใช้วิธีเผด็จศึกยาสูบอย่างที่เรียกว่า end game เป็นเครื่องมือแสดงเจตจำนงลดอัตราการสูบบุหรี่ ชี้ถึงนวัตกรรมควบคุมยาสูบ สนับสนุนนโยบายเป็นพิเศษหลายประเทศเห็นจริงด้วย 5% บางประเทศสูงขึ้น 15% ญี่ปุ่นกำหนด 12% ในระยะเวลา 20 ปี เพื่อจะendgame

         

หลายประเทศมองเห็นปัญหาการสูบบุหรี่เป็นเรื่องใหญ่โต การที่คนทั่วโลกสูบบุหรี่ 1,000 ล้านคน ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีรายได้ปานกลางถึงระดับต่ำ หรือ 1 ใน 6 ของประชากรสูบบุหรี่ แต่ละปีจะมีคนตายเพราะพิษภัยของบุหรี่ 7 ล้านคน ในศตวรรษที่ผ่านมาบุหรี่คร่าชีวิตผู้คนบนโลกนี้ 100 ล้านคน ถ้าปล่อยเวลา คน 1,000 ล้านคนที่สูบบุหรี่ย่อมเกิดปัญหา เรามี กม.ด้านสุขภาพฉบับแรกบังคับใช้เมื่อปี 2003 จนถึงวันนี้มีผู้ลงนาม 177 ประเทศ เกือบจะทั้งโลกแล้วเหลือเพียง 7 ประเทศ คือสหรัฐ อินโดนีเซีย  มีการอ้างอิง กม.โลกในญี่ปุ่น

         

มีการประเมินทางวิชาการ ทุกประเทศปฏิบัติตามกรอบอนุสัญญาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ มีสถานประกอบการอุดมคติวัดตามภูมิภาคพบว่าลดลงได้จริง ในสหรัฐเป็นภูมิภาคเดียวลดได้ต่ำกว่า 10% ถ้า SCDC ลดได้ไม่เพียงพอ การตายประชากรโลกในศตวรรษนี้ เพื่อ end game ต้องไปให้ได้มากกว่านี้ ตัวเลขสมมติในอุดมคติไปไม่ถึงดวงดาว จากการประเมินในหลายประเทศที่มีการลงนาม ปัจจัยสำคัญที่จะต้องฟันฝ่าประสบปัญหาคล้ายๆ กัน การขาดแคลนทรัพยากรบุคคลที่จะทำหน้าที่ การบังคับใช้ กม. การสร้างประสิทธิภาพความศักดิ์สิทธิ์ของ กม. ความมุ่งมาดทางการเมือง ขาดกำลังเงินสนับสนุน กลุ่มนักคิดนักทำงานต้องคุยกันให้มากขึ้น

         

เมื่อครั้งที่ประชุมในประเทศสิงคโปร์ Dr.Kenneth Werner เพื่อนเก่าของ ศ.เกียรติคุณ นพ.ประกิต คุยกันถึงเรื่อง end game ในประเทศสิงคโปร์ การลดของโรคปอดช้าลงกว่าถึงเป้าอุดมคติ ถึงจุด end game ต้องระดมความคิด ปรับข้อ กม.เป็นมาตรการสำคัญของ end game สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือบุหรี่ไฟฟ้าเป็นการเพิ่มนักสูบหน้าใหม่ มีการศึกษาเปรียบเทียบกับกัญชา ประเทศไทย end game เราอยู่ที่ 19 ทุกคนในห้องนี้รู้ดีว่าคนไทยสูบบุหรี่เกิน 10 ล้านคน ตาย 5.5 หมื่นคน เด็กเริ่มติดบุหรี่วัย 18 ปี และเร็วขึ้นกว่าเดิม 3 ปี ตายเพราะพิการก่อนเสียชีวิต รัฐต้องแบกรับค่าใช้จ่ายของคนกลุ่มที่เจ็บป่วยจากการสูบบุหรี่ 2 หมื่นล้านบาท และคนกลุ่มนี้ก็เสียชีวิตเป็นอันดับต้นๆ

         

เรามีแผนควบคุมยาสูบลดอัตราการสูบบุหรี่สิ้นปี 62 ไม่เกิน 16-17% ก่อนสำรวจเป็นตัวเลข 19.1% เราลดได้ 0.45% ก็ถือว่าเก่งแล้ว ยังสงสัยว่าในปี 2568 จะถึง 15% ไหม ถ้าอัตราปัจจุบันไม่ถึงตัวเลขที่กำหนดไว้ก็ต้องวาง 6 ยุทธศาสตร์ มีคณะ กก.ดูแล มาตรการทาง กม.มีข้อจำกัด องค์การอนามัยโลกจัดให้เมืองไทยเป็นประเทศแนวหน้าก็จริง แต่เราก็ต้องปรับปรุงหลายๆ ด้าน สมรรถนะ การควบคุมยาสูบยังอ่อนแอ ที่สำคัญคือระดับรากหญ้าในชนบทสูบบุหรี่มวนเองประเภทยาเส้นมากขึ้น บุหรี่มวนเองก็เป็นคู่แข่งสำคัญในการลดทอนประสิทธิภาพการเก็บภาษีของไทย ถ้าจะลดการสูบบุหรี่ก็ต้องจริงจังเล็งที่คนกลุ่มนี้ด้วย “มาตรการเข้มพิเศษควบคู่กับนักการเมืองที่เข้มแข็ง” สิงคโปร์เป็นประเทศที่น่าศึกษาขยายอายุห้ามสูบบุหรี่ตลอดชีวิต ด้วยการมีส่วนร่วมมากขึ้นสนับสนุนภาครัฐและต้องรับมือการโจมตีจาก บ.อุตสาหกรรมยาสูบและเครือข่าย

         

ปีนี้เป็นปีที่ฉลองมนุษยชาติที่ขึ้นไปเหยียบดวงจันทร์ครบ 50 ปี นิล อาร์มสตรอง ก่อนหน้านั้นเมื่อ 9 ปีก่อน ประธานาธิบดีจอห์น เอฟ เคนเนดี เคยประกาศไว้ว่าจะนำมนุษย์ขึ้นไปเหยียบดวงจันทร์และกลับมาอย่างปลอดภัย ประกาศในตอนนั้นวิทยาการยังไม่พร้อม แต่ก็ทำได้สำเร็จ เครื่องบินตระกูลไรต์เกิดขึ้นมาแล้วมากกว่า 60 ปี การประกาศเพื่อแสดงเจตจำนงนั้นเป็นเรื่องที่ยากและเป็นความท้าทายที่สำคัญยิ่ง คำประกาศในการทำงานร่วมมือพัฒนาวิชาการมากมายปรากฏเป็นจริงได้ คนทั้งโลกเห็นแล้วมนุษย์คนแรกก็ขึ้นไปเหยียบบนดวงจันทร์ได้สำเร็จ

         

ประเทศไทยมีความพร้อมในการแสดงเจตจำนงเป็นเรื่องยากแค่ไหนเพื่อบรรลุเป้าหมาย 5 ปี เราต้องมีความพร้อมในการรับมือกับนักสูบหน้าใหม่ อยู่ที่สังคมไทยโดยรวมคนในพื้นที่เป็นแกนนำเพื่อก้าวสู่เป้าหมายในไม่ช้า ประเทศไทยสร้างโมเดลเป็นตัวอย่างให้นานาชาติ มาตรการประสิทธิผลสูงสุด แม้ประเทศไทยไม่ได้เป็นผู้เริ่มต้นเรื่องบุหรี่ซองเรียบ แต่เราก็เป็นประเทศต้นๆ ที่ใช้มาตรการสำคัญผลักดันกรอบอนุสัญญา เป็นคีย์แมนร่วมร่างพัฒนางบประมาณ การออก กม.ใช้อำนาจ เจตจำนง นโยบายที่ไม่ได้ใช้เงิน ช่วยให้คนเลิกบุหรี่ แต่ละประเทศไม่ได้มีมาตรการตายตัว เพียงแต่คิดว่าจะทำอย่างไรให้ end game สร้างโอกาสให้บ้านปลอดบุหรี่

         

“เราต้องสร้างทีม Adventure เป็น Super Hero ก้าว สู่ end game องค์การอนามัยโลก WHO ยกย่องเมืองไทยเป็นประเทศระดับแนวหน้าขับเคลื่อนสร้างตัวอย่างที่ดีให้กับกลุ่ม Middle income เป็นต้นแบบอยู่แถวหน้าให้กับประเทศที่กำลังพัฒนา ขณะนี้มีกว่า 10 ประเทศที่ได้รับการจัดอันดับต้นแบบการทำงาน สิงคโปร์ ไต้หวัน ญี่ปุ่นกำลังมาแรงออก กม.มีคลินิกเลิกบุหรี่ 1.5 หมื่นแห่งส่วนหนึ่งเขามีงบประมาณทำงาน เมื่อกว่า 50 ปีก่อนผู้ชายญี่ปุ่นสูบบุหรี่ 9 ใน 10 คน ลดลงมาเป็น 8 ใน10 6 ใน 10 และจะลดจำนวนลงไปเรื่อยๆ”

         

เมื่อมีการเลิกบุหรี่ส่งผลให้สุขภาพดีขึ้น และยังสัมพันธ์กับการเป็นโรคมะเร็งปอดต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งถึงจะลดความเสี่ยงจากมะเร็งปอด 20-30 ปี แต่ที่น่าเป็นห่วงก็คือเด็กอายุต่ำกว่า 10 ขวบเริ่มสูบบุหรี่ ส่วนหนึ่งเพราะเด็กรุ่นใหม่โตเร็ว ทำให้เด็ก 2-3 แสนคนเป็นคนหน้าใหม่ที่เข้ามาสูบบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้าน่ากลัว เพราะติดง่ายและจะทำให้ติดสารเสพติดอย่างอื่นง่ายขึ้น เราต้องมีการบังคับใช้ กม.อย่างเข้มงวด เพราะ กม.ก็มีอยู่แล้วบุหรี่ไฟฟ้ายังเป็นสิ่งผิด กม.”

         

จากการศึกษาการสูบบุหรี่ในกลุ่มชนบทมีจำนวนมาก ทุกกลุ่มลดลงแต่ในกลุ่ม Lower Class ยังสูงกว่า แต่ที่น่าสังเกตกลุ่มมุสลิมทางตอนใต้เป็นกลุ่มไฮเอนด์ ห้ามดื่มเหล้าเพราะเคร่งครัดในศาสนามาก แต่คนกลุ่มนี้ก็หันมาสูบบุหรี่สูงมากขึ้น การสร้างคนต้นแบบคนหัวใจเพชรทางชุมชนต้องช่วยกันสร้างแรงจูงใจแจกรางวัลกันทุกปี การให้บทบาทเด็กเปลี่ยนแปลงพ่อแม่ไม่สูบบุหรี่

         

มาตรการต่อไปสำหรับเมืองไทยกำหนดอายุ Gen  กำหนดให้คนรุ่นใหม่ห้ามสูบบุหรี่ด้วยการใช้ กม.รุนแรงมากขึ้น อายุ 20-24 ปี กำหนดจุดขายจำกัดพื้นที่ซึ่งต้องจดทะเบียนให้ถูกต้อง จำกัดพื้นที่สูบบุหรี่ แต่บางคนก็เห็นต่างว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน แต่เราก็ใช้หลักคิดที่ว่าขอให้พ่อเห็นแก่ลูกเมียและคนแก่ในบ้าน คนในครอบครัว เพราะควรจะสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีเป็นบ้านปลอดบุหรี่.

 

Smoke free Zone ผลกระทบควันบุหรี่มือ 2 มือ 3

 

อภิปรายกลุ่มเรื่อง Smoke free Zone ผลกระทบควันบุหรี่มือ2 มือ 3 ในเขตสถานที่สาธารณะ วิชชุดา คงพร้อมสุข ผอ.กองบริการทางการแพทย์ กรมราชทัณฑ์ รศ.ดร. Jeremiah Mock California Sanfrancisco USA รศ.ดร.เนาวรัตน์ เจริญค้า คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล แวยูโซ๊ะ แวหะยี กัลยาณา วาจิ มูลนิธิสร้างสุขไทยมุสลิม ประธาน: รศ.ดร.จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ม.มหิดล รองประธาน: รศ.ดร.นิภาพรรณ กังสกุลนิติ ผู้ดำเนินรายการ: ประจักษ์ มะวงษา ผู้ประกาศข่าวช่อง Spring 26

         

วิชชุดา คงพร้อมสุข ผอ.กองบริการทางการแพทย์ กรมราชทัณฑ์ กล่าวว่า กรมราชทัณฑ์เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ควบคุมผู้ต้องขังอย่างมืออาชีพ แก้ไขพฤติกรรมผู้ต้องขังให้กลับตัวเป็นพลเมืองดี มีสุขภาพจิตที่ดีไม่ให้ทำผิดซ้ำและกลับเข้ามาอยู่ในเรือนจำ ใช้ชิวิตอยู่ภายนอกได้ปกติโดยสังคมให้การยอมรับ แต่เดิมนั้นเรือนจำอนุญาตให้ผู้ต้องขังสูบบุหรี่ได้ แม้ในห้องนอน เพื่อคลายความเครียด แต่เนื่องจากมีผู้ต้องขังหลายคนที่ไม่สูบบุหรี่และต้องรับควันบุหรี่มือ 2 มือ 3 ทำให้เป็นโรคภูมิแพ้ หอบหืด ต่อมาทางเรือนจำออกประกาศราชทัณฑ์งดจำหน่ายบุหรี่ให้เป็นเรือนจำปลอดบุหรี่ 142 แห่ง และไม่ให้นำเข้ามาจำหน่ายภายในเรือนจำ

         

ปี 2547 กรมราชทัณฑ์ กรมควบคุมโรค สสส. ทำโครงการสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ในเรือนจำ ขยายทัณฑสถานที่มีการเลิกบุหรี่ภายในเรือนจำคลองเปรมแดน 4 ขยายไปในกลุ่มเจ้าหน้าที่ใน รพ.ผู้ต้องขัง เมื่อเลิกบุหรี่ไม่มีปัญหาลงแดงในเรือนจำ มีเป้าหมายให้ผู้ต้องขังพัฒนาสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ขยายเข้าไปในหลายจังหวัดด้วย จัดจุดสูบบุหรี่ ลดการเข้าถึงบุหรี่ ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมราชทัณฑ์แจ้งทุกเรือนจำจัดพื้นที่เขตปลอดบุหรี่ หากผู้ต้องขังสูบบุหรี่จัดพื้นที่ให้สูบ ถ้าสูบนอกพื้นที่มีบทลงโทษ ปรับ 4 หมื่นบาท

         

แวยูโซ๊ะ แวหะยี  มูลนิธิสร้างสุขไทยมุสลิม กล่าวว่า สสส.สจย.มีบทบาทสำคัญให้เกิดเวทีเลิกบุหรี่ ทำให้เครือข่ายภาคีแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการเลิกบุหรี่ “ผมมาจากปัตตานี เมืองไทย ไม่ได้มาจากต่างประเทศ ผมมาดี ปลอดภัยทุกอย่าง ขอให้สบายใจ 100% มาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล โครงการเลิกบุหรี่ต้องเริ่มต้นจากที่บ้านต้องเลิกบุหรี่ให้ได้ เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต”

         

ผลงานวิจัยศึกษาพฤติกรรมสถานการณ์การสูบบุหรี่ สถานศึกษามุสลิม รร.ปอเนาะ รร.ราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม ปี 2558 ตัวเลขที่น่าตกใจ คนสูบบุหรี่เป็นบุคลากรทางด้านศาสนา 33.38% อัตราสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ 20.8% จากงานวิจัยเห็นแนวโน้มคนสูบบุหรี่ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ได้ลดลง และแนวโน้มวัยรุ่นมีอัตราการสูบบุหรี่สูงขึ้นเป็นตัวเลขที่น่าตกใจ และที่สหรัฐแนวโน้มผู้หญิงจะสูบบุหรี่สูงกว่าผู้ชาย วัยรุ่นที่อายุ 18 ปีขึ้นไปจะสูบบุหรี่มากยิ่งขึ้น ถ้ามองตัวเลขนี้ก็คาดการณ์ได้ว่าอนาคตอัตราคนที่จะเป็นโรคจากการสูบบุหรี่สูงขึ้น ผลที่ตามมาคือรัฐบาลจัดงบประมาณระบบสุขภาพสูงขึ้น

         

คนมุสลิมส่วนใหญ่โยงกับข้อบัญญัติศาสนาในชีวิตประจำวันเรื่องบุหรี่ กลุ่มผู้นำศาสนามีแนวโน้มติดบุหรี่ 48.46% เกือบครึ่งหนึ่งเห็นว่าการสูบบุหรี่ไม่สามารถตัดสินเป็นสิ่งต้องห้าม มีผลต่อการทำงาน โต๊ะครูใหญ่ผู้นำศาสนามีอิทธิพลทางความคิดเผยแพร่ผ่าน youtube ว่าเขาจำเป็นต้องสูบใบจากก่อนสอนศาสนา มิฉะนั้นจะปวดหัว

         

กัลยาณา วาจิ มูลนิธิสร้างสุขไทยมุสลิม กล่าวว่า งานวิจัยเป็นข้อมูลที่เราได้มาทำให้การวางแผนเลิกบุหรี่เริ่มต้นที่บ้าน ผู้นำศาสนามีบทบาทเลิกบุหรี่ได้ ภริยาและบุตรมีผลต่อหัวหน้าครอบครัวทำให้เลิกบุหรี่ได้ ส่วนใหญ่พ่อเลิกบุหรี่ได้เพราะลูกเป็นผู้ขอร้องให้พ่อเลิกบุหรี่ เมื่อลูกขออะไรก็ได้ทั้งหมด ส่วนใหญ่จะเกรงใจภริยา บางคนบอกว่าที่เลิกบุหรี่เพราะภริยาชอบบ่น บทบาทสตรีมีส่วนสำคัญในการรณรงค์โครงการไม่สูบบุหรี่ การวางแผนให้ภริยา บุตรมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อน อาสาสมัครเลิกบุหรี่เริ่มต้นที่บ้าน สร้างแรงกระตุ้นให้คนที่สูบบุหรี่ เลิกบุหรี่ได้ อสม.ในชุมชนเข้าถึงคนในชุมชนมากที่สุด

         

โครงการเลิกบุหรี่ในช่วง 3 ปีแรก ปี 58-59 มีผู้เลิกบุหรี่ได้ 70 คน ด้วยการสร้างอาสาสมัครขับเคลื่อนเข้าไปในชุมชนให้เลิกบุหรี่ เครือข่ายอาสาสมัครในชุมชนเลิกบุหรี่ เป็นประสบการณ์ที่เราวางแผนเก็บข้อมูลครัวเรือนผู้สูบบุหรี่ คนที่จะเลิกบุหรี่ได้เด็ดขาดต้องเลือกวิธีการหักดิบ สิ่งสำคัญคนในบ้านต้องให้กำลังใจ เมื่อทำได้แล้วก็ขยายออกไปยังชุมชน ขยายไปทั่วทั้งประเทศ ทั้งนี้ประจักษ์ มะวงษาพิธีกร สรุปว่า “ต้องใจร่มๆ อย่าใจร้อน เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี”

         

รศ.ดร.เนาวรัตน์ เจริญค้า คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า เคยมีการสรุป 12 ประเด็นคนที่ได้รับควันบุหรี่มือ 2 มือ 3 ได้รับอันตรายต่อสุขภาพเป็นอย่างมาก เป็นทั้งมะเร็งปอด หัวใจ คนที่อยู่ในบ้านเดียวกับคนที่สูบบุหรี่ตายก่อนวัยอันควร ดังนั้นต้องกำจัดตั้งแต่ต้นตอ ผลจากงานวิจัยขอทุนเรื่องควันบุหรี่มือ 2 มือ 3 เริ่มต้นจากร้านอาหาร จึงเกิดนโยบายห้ามสูบบุหรี่ในพื้นที่สาธารณะ คลับ บาร์ สนามบิน

         

คนที่อยู่ในบ้านอยู่ในสถานที่ทำงานที่มีคนสูบบุหรี่ พิษภัยบุหรี่มือ 2 มีเป็นล้านๆ ที่ตายก่อนวัยอันควร โดยเฉพาะเด็กมีความเสี่ยงสูงจากควันบุหรี่มือ 2 โรคทางเดินหายใจ การอักเสบในหูและกระจายไปที่อวัยวะอื่น ผู้ปกครองที่สูบบุหรี่โอกาสที่เกิดโรคทางเดินหายใจ หัวใจ หลอดเลือด มะเร็งปอด มีประจักษ์พยานตอกย้ำว่ามีความเสี่ยงไม่ปลอดภัยแม้จะมีเครื่องฟอกอากาศ แต่ไม่ได้กำจัดที่ต้นตอ สมัยก่อนร้านอาหารจะกำหนดโซนปลอดบุหรี่ 75% พื้นที่สูบบุหรี่ 25% รวมทั้งบนเครื่องบิน

         

ผลงานวิจัยหลายเรื่องผลักดันให้เกิดนโยบายห้ามสูบบุหรี่ในพื้นที่สาธารณะ คลับ บาร์ สนามบันเทิง รวมทั้งการตรวจจับ PM 2.5 ห้องสูบบุหรี่ท่าอากาศยานภายในประเทศ ห้องสูบบุหรี่สนามบินนานาชาติไม่ให้มีสถานที่สูบบุหรี่ในเดือน ต.ค.เป็นต้นไป ขณะนี้ในสหรัฐมีการตรวจวัดเศษบุหรี่ตามชายหาดหลายแห่ง สวนสาธารณะเป็น Smoke-Free Environment ห้ามการสูบบุหรี่เป็นมาตรการ FCDC กม.โลก ที่องค์การอนามัยโลกปกป้องสุขภาพควันบุหรี่มือสอง เริ่มทำโครงการตรวจวัด PM 2.5 ห้ามสูบบุหรี่ในยานพาหนะส่วนบุคคล “งานวิจัยเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาสังคมเมื่อสำรวจชายหาดหลายแห่งในเมืองไทย, ญี่ปุ่น, สหรัฐ พบก้นบุหรี่แฝงขยะอันตรายมีสารเคมี 7,000 ชนิด ได้ข้อสรุปควันบุหรี่มือ 2 มือ 3 เป็นอันตรายต่อสุขภาพมากมาย มะเร็งปอด หัวใจ”

         

รศ.ดร. Jeremiah Mock California Sanfrancisco USA กล่าวว่า กม.ไทยมีความเข้มแข็งกว่าสหรัฐ บางอย่างมีการพัฒนาในเมืองไทยได้ดีกว่าสหรัฐ มีงานวิจัยมากมายเกี่ยวกับเรื่องบุหรี่แต่ละประเทศมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่ภับสภาพสังคม งานวิจัยที่แคลิฟอร์เนีย ซานฟรานซิสโก มีการพัฒนา กม.ห้ามสูบบุหรี่ภายในอาคาร ในโรงเรียน โรงแรม ในช่วงที่ทำงานวิจัยและสำรวจก้นบุหรี่ตามชายหาด สวนสาธารณะ ฯลฯ ทุกปีมีจำนวนก้นบุหรี่มากมายถึง 5 พันล้านด้วยการสำรวจจากชายหาดหลายแห่ง พบ 88 ตัวอย่างจาก 83 สถานที่ ชายหาดบางแสน ชายหาดชะอำ นักท่องเที่ยวนอนบนเก้าอี้ผ้าใบ กินอาหารแล้วสูบบุหรี่

         

ด้วยเหตุนี้เมืองไทยตัดสินใจห้ามสูบบุหรี่บนชายหาดที่มีชื่อเสียง อุทยานแห่งชาติ 147 แห่ง ฯลฯ ขณะนี้ที่ชายหาดโกเบมีป้ายห้ามสูบบุหรี่ สหรัฐมีชายหาด 550 กม. ทุกที่สำรวจเจอก้นบุหรี่เป็นเรื่องอันตรายมาก ขณะนี้มีบุหรี่ยี่ห้อหนึ่งที่ดังมากในสหรัฐเป็นที่นิยมของเด็กไฮสกูลในสหรัฐสูบและทิ้งก้นบุหรี่ในบริเวณ รร. สารเคมีในบุหรี่ยังอยู่ เป็นฆาตกรที่เรามองไม่เห็นยังคงอยู่.


"รุ้ง" ศิษย์เอก "สามสัส" นี่.....สมที่ "สำนักข่าว BBC" ยกเป็น ๑ ใน ๑๐๐ หญิงผู้ทรงอิทธิพลของโลก"คำเดียว" แท้ๆ ทำให้เธอทรงอิทธิพลคือ ให้ "....." ประธานรัฐสภา!

สืบสายโลหิต 'ม็อบ ๓ นิ้ว'
ก็มันยาว "ก่อนจะเป็นศพ"
'แค้นอาฆาต' ของคนคด
ประจักษ์ชัดแล้วว่า 'ล้มล้าง'
ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
ฤๅหมาต้องตายในตรอก