คอหวยฟังทางนี้ โอกาสถูกริบหรี่! นักษัตรมอมเมา


เพิ่มเพื่อน    

 คอหวยไม่ปลื้มแน่! ซูเปอร์โพลแฉ 12 เดือนที่ผ่านมาคนไทยเล่นหวย 25 ล้านคน โอกาสถูก 0.0033 ในทางสถิติคือไม่มีโอกาสถูกเลย มีคนถูกไม่กี่คนเป็นตัวปั่นกระแส สำรวจความเห็นหวยนักษัตร ส่วนใหญ่ชี้เป็นการมอมเมาประชาชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนามเรื่อง เสียงประชาชนกับหวย 12 นักษัตร กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,503 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ระหว่าง 1-3 สิงหาคม พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา พบว่า
    ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา มีประชาชนเล่นหวยจำนวนทั้งสิ้น 25,436,465 คน โดยมีค่าเฉลี่ยความบ่อยในการเล่นหวยที่ผ่านมาของประชาชนอยู่ที่ 9.67 ครั้ง และที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งคือ พบค่าเฉลี่ยความบ่อยในการถูกรางวัลที่ผ่านมาของประชาชนอยู่ที่เพียง 0.0033 ครั้งเท่านั้น
    ผอ.ซูเปอร์โพลกล่าวว่า ค่าเฉลี่ยความบ่อยของประชาชนที่ถูกรางวัลเพียง 0.0033 ครั้งนี้ ในทางสถิติหมายถึงว่าไม่มีโอกาสจะถูกได้เลย แต่ที่มีการสร้างกระแสปลุกปั่นความแม่นถูกหวยของคนจากคนเล่นหวยหลายล้านคน เมื่อคนหลายล้านคนเล่นหวย พอมีคนแค่หยิบมือหนึ่งถูก ก็จะกลายเป็นกระแสปั่นให้คนอื่นๆ มัวเมาลุ่มหลงและเล่นหวยกัน ผลที่ตามมาคือ เอาเงินของคนผิดหวังหลายล้านคนไปจ่ายให้คนที่ถูกเพียงไม่กี่คน เงินเล่นหวยที่เหลือจะอยู่ที่เจ้ามือหรือคนออกหวย ผลคือรวยกระจุก จนกระจาย ซึ่งเรื่องนี้ ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองที่เป็นคนดีมีศีลธรรมประจำใจน่าจะคิดเองได้ไม่ยากนัก 
    ที่น่าพิจารณาคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 72.8 ระบุหวยรูปแบบใหม่ เช่น นักษัตร เป็นการมอมเมาประชาชน ในขณะที่ร้อยละ 27.2 ระบุไม่เป็น นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 75.0 ระบุไม่เห็นด้วยต่อการออกหวยรูปแบบใหม่ เช่น หวยนักษัตร เพราะทำให้คนบ้าหวยเป็นหนี้มากขึ้น คนจนจนมากขึ้น ลุ่มหลงมัวเมา ไม่ยอมทำมาหากิน รอวันหวยออก ก่ออาชญากรรม คนถดถอยห่างไกลศีลธรรม สังคมเสื่อม เป็นต้น ในขณะที่ร้อยละ 25.0 เห็นด้วย เพราะรัฐจัดเก็บรายได้ได้มากขึ้น คนได้สนุก ตื่นเต้น ลุ้นวันหวยออก เป็นต้น
    “ผลโพลนี้ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนส่วนใหญ่ยังเป็นคนดีมีจิตใจที่ใฝ่ศีลธรรมในพระศาสนาฯ แต่น่าเป็นห่วงตรงที่ว่าคนที่ยอมผ่อนไม่เดินตามหลักศีลธรรมกำลังมีจำนวนมากขึ้น ถ้าหากรัฐบาล ผู้ใหญ่ของบ้านเมือง นักวิชาการ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครองกำลังเห็นชอบให้เกิดสิ่งมัวเมาเพิ่มขึ้นในสังคมไทย ผลกระทบทางสังคมที่ตามมาในอนาคตต่อความยากจนของประชาชนและสถาบันหลักของชาติ ใครจะออกมารับผิดชอบ” ผศ.ดร.นพดลกล่าว
    บริเวณหน้าโรงเจตลาดยิ่งเจริญ เขตบางเขน นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้เริ่มตั้งโต๊ะให้ประชาชนมาร่วมลงชื่อคัดค้านการออกหวยรูปภาพ 12 นักษัตรของสำนักงานกองสลากฯ โดยมีประชาชนเป็นจำนวนมากทยอยกันมาลงชื่อคัดค้าน 
    นายศรีสุวรรณกล่าวว่า ชี้ให้เห็นว่าประชาชนไม่ยอมรับวิธีการหาเงินเข้าคลังของรัฐโดยวิธีการมอมเมาประชาชนเช่นนี้ การเพิ่มผลิตภัณฑ์สลากและเพิ่มช่องทางการขายสลากดังกล่าว ทําให้รัฐบาลกลายเป็นเจ้ามือหวยและแสวงหาผลประโยชน์จากความลุ่มหลงงมงายและความเพ้อฝันของประชาชน มอมเมาประชาชนให้เสื่อมเสียเงินทองมากขึ้นโดยไม่จำเป็น เป็นการทําลายหลักคิด คุณธรรม ศีลธรรม และจริยธรรม อันขัดกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม่รู้จักความพอเพียง ไม่รู้จักเหตุผล ไม่รู้จักความพอประมาณ   
         นอกจากนั้นยังส่อไปในทางขัดต่อรัฐธรรมนูญ 2560 หลายมาตรา อาทิ ม.25 ม.31 ม.43 (1) ม.46 และ ม.67 ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยขอเรียกร้องให้ประชาชนร่วมใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ ม.43 (3) ประกอบ ม.50 ในการร่วมลงชื่อคัดค้านการออกสลากรูปภาพ 12 นักษัตร ของสำนักงานสลากฯ เพื่อนำไปยื่นต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอแนะยับยั้งการออกสลากดังกล่าวในสัปดาห์หน้าต่อไป 
      "การตั้งโต๊ะให้ประชาชนมาร่วมลงชื่อในครั้งนี้  เป็นการแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ที่ต้องการส่งสัญญาณให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้รับรู้ว่า ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เห็นชอบด้วยกับการออกสลากรูปภาพ 12 นักษัตร และหากคณะรัฐมนตรียังเดินหน้าไม่ฟังเสียงของประชาชนในครั้งนี้ สมาคมจะเดินหน้าฟ้องศาลปกครองเพื่อระงับการดำเนินการดังกล่าวต่อไป" นายศรีสุวรรณกล่าว.
 


"ธนาธร-ปิยบุตร-พรรณิการ์"ถึงวันนี้ (๒๖ ต.ค.๖๓).......ประเมินสถานการณ์ผ่านแนวรบด้านถนนและด้านรัฐสภาแล้ว เป็นไงบ้างครับ?"ล้มเจ้า" สำเร็จแน่?

หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'
ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก
เสื้อเหลืองมาเพราะ ๓ นิ้วปลุก
เก่า 'ตะกายใหม่' ไทยโพสต์
'เจรจา'...จะ 'เจรจากับใคร'?