"ณัฏฐพล"สั่งวิเคราะห์งบอาหารกลางวัน หาทางปรับเพิ่ม


   

5ส.ค.62-“ณัฏฐพล.” มอบ คณะทำงาน วิเคระห์งบฯอาหารกลางวันรายหัว นักเรียนที่ความเหมาะสม ชี้ค่าวัตถุดิบปัจจุบันแพงขึ้น และค่าแรงแม่ครัวก็เพิ่ม 

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆนี้ ตนได้รับรายงานสรุปภาพรวมการบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาทั่วประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดทำขึ้น ซึ่งพบว่าการบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันมีปัญหาหลายส่วน โดยเฉพาะการจัดสรรงบประมาณอาหารกลางวันที่ได้รับในอัตราหัวละ 20 บาทต่อวัน จำนวน 200 วัน ที่ถือว่ายังไม่ได้มีการพิจารณาปรับปรุงมาเป็นเวลา 5 ปีแล้ว ดังนั้นคณะทำงานจะต้องเร่งวิเคราะห์ความเหมาะสมของบประมาณรายหัวที่จะต้องใช้จ่ายว่าจะอยู่ในอัตราหัวละเท่าไหร่ ขณะที่ค่าใช้จ่ายของวัตถุดิบในการประกอบอาหาร รวมถึงค่าจ้างแม่ครัวก็มีการขยับเงินตามค่าเงินเฟ้อที่มีการปรับสูงขึ้นแล้ว

 

รมว.ศธ. กล่าวอีกว่า เท่าที่ตนดูข้อมูลแล้วมองว่าหลักการการให้เงินอาหารกลางวันในอัตราหัวละ 20 บาทเท่ากันทั่วประเทศคงไม่ได้ เพราะสัดส่วนของแต่ละสถานศึกษาแตกต่างกัน เช่น โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน จำนวน 30 คนได้รับงบรายหัวคนละ 20 บาท เท่ากับว่าในแต่ละวันโรงเรียนจะได้รับงบประมาณ จำนวน 600 บาทต่อวันในการจัดอาหารกลางวัน แต่ในเงินจำนวนี้ก็ต้องแบ่งเป็น ค่าจ้างแม่ครัว ประมาณ 300 บาท และยังมีค่าวัตถุดิบประกอบอาหารอีก ดังนั้นด้วยงบประมาณดังกล่าวไม่เพียงพอต่อการจัดอาหารกลางวันอย่างแน่นอน  ขณะที่โรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีนักเรียน จำนวน 3,000 คน ได้รับงบรายหัว 20 บาทเท่ากันก็เท่ากับว่าในแต่ละวันโรงเรียนขนาดนี้จะได้รับจำนวน 60,000 บาทต่อการจัดอาหารกลางวันจึงถือว่าเพียงพออยู่แล้วจึงไม่มีปัญหา

 

"ผมอยากให้เร่งวิเคราะห์งบประมาณค่าอาหารกลางวันให้เสร็จโดยเร็ว เพื่อที่จะได้เสนอเรื่องการปรับงบประมาณอาหารกลางวันที่ได้รับเป็นอัตรารายหัวได้ทันในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563  ดังนั้นคณะทำงานต้องไปวิเคราะถึงความเหมาะสมในการจัดสรรงบประมาณรายหัวมาให้ชัดเจน โดยผมได้เน้นย้ำว่าการดำเนินการต่างๆ จะต้องไม่มีการปรับให้สนับสนุนงบประมาณน้อยไปกว่าเดิม" 


"หลวงพ่อทวด"........ ยังคงนั่งมองลูกหลานและบ้านเมืองไทยด้วยเมตตาอยู่ในมณฑปวัดช้างให้ ริมทางรถไฟ เหมือนทุกๆ ปี

เฉพาะกับ "พระมหากษัตริย์"
ว่าด้วย 'บุญคุณและเอื้ออาทร'
น้ำครำตรวจสอบน้ำเน่า
น้ำท่วม 'อย่าเอาแต่ดู' ต้องทำ
ตรรกะ 'ตลบตะแลง' ของธร
โศกนาฏกรรมสัตว์การเมือง