พาณิชย์ทำ QR Code ให้ประชาชนเช็คราคายา


เพิ่มเพื่อน    

 

10 ส.ค. 2562 นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมฯ ได้นำข้อมูลราคาซื้อขายยาที่ได้รับจากโรงพยาบาลเอกชนจำนวน 312 ราย มาจัดทำเป็น QR Code เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบและเปรียบเทียบราคายา โดยจะนำขึ้นไว้บนเว็บไซต์ของกรมฯ ที่ www.dit.go.th และสามารถตรวจสอบได้ตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค.2562 เป็นต้นไป และยังได้จัดส่งไปยังโรงพยาบาลเอกชน เพื่อให้นำไปติดไว้ในที่เปิดเผย เห็นได้ง่าย เพื่อให้ประชาชนได้ตรวจสอบด้วย ซึ่งเบื้องต้นระบบค้นหาและเปรียบเทียบราคายาผ่าน QR Code จะสามารถรองรับผู้เข้าใช้งานพร้อมกันได้ประมาณ 1 แสนราย และมีแผนที่จะเพิ่มขนาดเซิร์ฟเวอร์ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อรองรับการใช้งานที่มากขึ้นในอนาคต

“เมื่อสแกน QR Code แล้ว สามารถที่จะตรวจสอบชื่อยาแต่ละชนิดได้ว่าโรงพยาบาลไหน ขายราคาเท่าไร ตรวจสอบได้ทั้งประเทศ แล้วระบบจะโชว์ขึ้นมาเลยว่าใครขายถูก ขายแพง ผู้บริโภคก็สามารถเลือกได้ว่าจะไปใช้บริการที่โรงพยาบาลไหน เพราะราคาที่ผู้บริโภคเห็นจากการดูใน QR Code จะเป็นราคาที่ผูกมัดโรงพยาบาล ต้องขายตามราคาที่แสดงไว้ ถ้าขายเกินราคา ผู้บริโภคสามารถร้องเรียนได้ และกรมฯ จะเข้าไปจัดการให้ แต่ถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงราคา ก็ต้องแจ้งกรมฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน แล้วกรมฯ จะนำราคาใหม่ไปปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน”

ทั้งนี้ ข้อมูลราคาซื้อขายยาที่ให้โรงพยาบาลจัดส่งมานั้น เป็นราคาที่ไม่ได้รวมเอาค่าใช้จ่ายอื่นๆ มาคิดเป็นราคายา ซึ่งต่างจากเดิมที่โรงพยาบาลมักเอาค่าใช้จ่ายอื่นๆ มารวมด้วย เช่น ค่าห้องเก็บรักษายา ค่าเภสัชกร ค่าเก็บสต๊อก เป็นต้น ส่งผลให้ราคายาบางชนิด  มีราคาลดลงจากเดิมมาก ขณะที่บางชนิด ยังไม่ลดลง ซึ่งในส่วนที่ไม่ลดลง กรมฯ จะเชิญโรงพยาบาลมาชี้แจงข้อเท็จจริงต่อไป แต่หากยังพบว่า ราคาขายยังสูงอยู่ มาตรการต่อไป กรมฯ อาจต้องพิจารณากำหนดกำไรส่วนต่าง (มาร์จิน) ของยาแต่ละชนิด แต่จะเป็นมาตรการสุดท้ายที่จะดำเนินการ และต้องหารือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก่อน

ส่วนราคาเวชภัณฑ์และบริการทางการแพทย์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการทำรหัสของเวชภัณฑ์และค่าบริการทางแพทย์แต่ละรายการให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ เพื่อให้แต่ละหน่วยงานเข้าใจตรงกัน เพราะปัจจุบัน ยังไม่มีการจัดทำเป็นรหัสใดๆ เลย คาดว่า น่าจะแล้วเสร็จในอีก 1 เดือน จากนั้นจะนำมาเผยแพร่ราคาได้

นายวิชัยกล่าวว่า สำหรับโรงพยาบาลเอกชนที่กรมฯ กำหนดให้แจ้งราคาซื้อขายยา จำนวน 353 ราย แจ้งมาแล้ว 312 ราย ยังไม่แจ้ง 37 ราย และแจ้งข้อมูลไม่ครบถ้วน 14 ราย อีก 4 ราย ไม่เข้าเกณฑ์แจ้งข้อมูล และผู้ผลิต ผู้นำเข้า 345 ราย แจ้งข้อมูลแล้ว 240 ราย ยังไม่แจ้ง 81 ราย มี 19 รายไม่เข้าเกณฑ์ เพราะไม่มีการจำหน่ายยาให้โรงพยาบาลเอกชน และ 5 รายติดต่อไม่ได้ ซึ่งกรมฯ ได้ส่งหนังสือเรียกให้มากชี้แจงแล้ว คาดว่า น่าจะทยอยมาชี้แจงภายในสิ้นเดือนส.ค.นี้

“กรณีไม่ส่งข้อมูลราคามาให้ มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และยังปรับอีกวันละ 2,000 บาท ตลอดระยะเวลาที่ฝ่าฝืน ซึ่งได้เริ่มทยอยปรับไปแล้วตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.ที่ผ่านมา ค่าปรับเดินทุกวัน ส่วนกรณีที่ออกหนังสือเชิญไปแล้ว แต่ไม่มาชี้แจง จะมีความผิดตามพ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพ.ศ.2542 มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ดือน หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับอีกกระทงหนึ่ง”
 


เอาละครับ..... นับจากวันนี้ (๘ ส.ค.๖๓) เป็นต้นไป ถึงสิ้นปี และมีความเป็นไปได้ ที่จะติดพันไปถึงต้นปีหน้า

"ตำรวจ-อัยการ" ใครคุกก่อน?
ชังชาติโดยสันดาน
'ประยุทธ์' ชวนแก้รัฐธรรมนูญ
'คำสั่งไม่ฟ้องของอัยการ'
บันทึกช่วย 'อัยการ-ตำรวจ' จำ
นิมิตหมายจาก 'ไฟในเมือง'