แนะอย่าเพิ่งติติงโผทหาร ก.ต.จัดทัพ130ผู้พิพากษา


เพิ่มเพื่อน    

 

“ประยุทธ์” ประชุมสภากลาโหมนัดแรก   ชี้อย่าเพิ่งวิจารณ์บัญชีแต่งตั้งโยกย้าย เพราะยังไม่สะเด็ดน้ำ ย้ำหลักอาวุโส-เป็นธรรม พร้อมดูประวัติให้ดี ที่ประชุม ก.ต.จัดทัพศาล 130 เก้าอี้ ส่วน ป.ป.ช.ขยับ 23 ตำแหน่ง

เมื่อวันที่ 16 ส.ค. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  เดินทางมาประชุมสภากลาโหมครั้งแรกก่อนเวลา เพื่อหารือวงเล็กร่วมกับคณะกรรมการปรับย้ายนายทหารชั้นนายพล ประจำปี 2562 ภายหลังจากที่ผู้บัญชาการเหล่าทัพได้ส่งรายชื่อโผทหารชั้นนายพลให้ พล.อ.ประยุทธ์พิจารณาเบื้องต้นเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 15 ส.ค. 
    ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ปฏิเสธตอบคำถามในการมาประชุมก่อนเวลาเป็นเรื่องโผทหารใช่หรือไม่ โดย พล.อ.ประยุทธ์เพียงยิ้มให้สื่อมวลชน จากนั้นเวลา 15.00 น. พล.อ.ประยุทธ์เป็นประธานประชุมสภากลาโหม 
    ต่อมาเวลา 15.45 น. พล.อ.ประยุทธ์กล่าวถึงการปรับย้ายนายทหารชั้นนายพลว่า ได้สอบถามผู้บัญชาการเหล่าทัพว่าขณะนี้ดำเนินการเป็นอย่างไร ซึ่งผู้บัญชาการเหล่าทัพระบุว่าอยู่ในขั้นตอนของคณะกรรมการพิจารณาของเหล่าทัพอยู่ ซึ่งมีกรอบเวลาอยู่แล้ว จากนั้นจะเข้าที่ประชุมคณะกรรมการปรับย้ายนายทหารชั้นนายพลต่อไป จึงขอร้องสื่อมวลชนอย่าเพิ่งวิจารณ์ว่าใครจะได้ตำแหน่งใด เพราะเห็นสื่อนำเสนอออกมาแล้ว แต่ยังไม่ได้มีการประชุมเลย และทั้งหมดเป็นเรื่องภายใน อย่าเพิ่งวิพากษ์วิจารณ์ไปเกินกว่าเหตุ พวกเราใจร้อนกันจริงๆ
    “ผมยังไม่เห็นอะไรเลย แต่ผมบอกให้เขาไปปรับให้เกิดความเป็นธรรม ให้ดูตามความเหมาะสม ความอาวุโส ขีดความสามารถและสอบประวัติให้ดี อย่าให้มีปัญหาในการพิจารณาของคณะกรรมการปรับย้ายนายทหารชั้นนายพล และเป็นเรื่องของหน่วยที่จะพิจารณาเสนอรายชื่อเข้ามา ไม่ใช่ผมเสนอ เมื่อถึงเวลาเขาก็ส่งรายชื่อมาเอง” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว
    วันเดียวกัน ที่ห้องประชุม ชั้น 3 ศาลฎีกา นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา ในฐานะประธานคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ได้นัดประชุม ก.ต.ครั้งที่ 11/2562 ซึ่งมีวาระพิจารณาโยกย้าย แต่งตั้งและสับเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการตุลาการชั้น 4 รวม 130 คน โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบโยกย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งระดับอธิบดีผู้พิพากษา อาทิ นายชูชัย วิริยะสุนทรวงศ์ จากผู้พิพากษาศาลฎีกา (พ.ฎีกา) ไปเป็นอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา, นายอาคม รุ่งแจ้ง พ.ฎีกา ไปเป็นอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้, นายภพพิสิษฐ สุขะพิสิษฐ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ไปเป็นอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง, นางวราภรณ์ สหัสโพธิ์ พ.ฎีกา ไปเป็นอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรี, นายปุณณะ จงนิมิตรสถาพร ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา (ผช.ฎีกา) ไปเป็นอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งกรุงเทพใต้, นายบวรศักดิ์ ทวิพัฒน์ เลขาธิการสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ไปเป็นอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง 
    นายเอกวิทย์ วัชชวัลคุ รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค 6 ไปเป็นอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 7, นายณรงค์ กลั่นวารินทร์ รองประธานศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ (ล้มละลาย) เป็นอธิบดีผู้พิพากษาศาลล้มละลายกลาง, นายสุรินทร์ ชลพัฒนา ประธานแผนกสิ่งแวดล้อม ศาลอุทธรณ์ภาค 8 เป็นเลขาธิการประธานศาลฎีกา, นายปรเมษฐ์ โตวิวัฒน์ ประธานแผนกคดีผู้บริโภคศาลอุทธรณ์ภาค 3 เป็นอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1, นายวิเชียร อภิรัตน์มนตรี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลอุทธรณ์ภาค 3 เป็นอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 3, นายยอน พลาบดีวัฒน ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลอุทธรณ์ภาค 6 เป็นอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 2, นายศรศักดิ์ กุลจิตติบวร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลอุทธรณ์ภาค 2 เป็นอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 6, นายพงษ์เดช วานิชกิตติกุล ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ (พ.อุทธรณ์) ไปเป็นเลขาธิการสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
    โดยการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการตุลาการ 130 คนดังกล่าว ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2562 เป็นต้นไป และที่ประชุม ก.ต.ยังมีมติเห็นชอบให้นายสราวุธ เบญจกุล ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมต่อไปอีก 1 วาระ (2 ปี)
    ขณะเดียวกัน ที่สำนักงาน ป.ป.ช. นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ลงนามในคำสั่งสำนักงาน ป.ป.ช.ที่ 545/2562 ลงวันที่ 15 ส.ค. โดยมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 14 ส.ค. แต่งตั้งข้าราชการ 23 ราย โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 2 ก.ย.2562 เป็นต้นไป อาทิ นายไชยยันต์ ลิ้มกาญจนพันธุ์ พนักงานไต่สวนผู้เชี่ยวชาญ สำนักไต่สวนการทุจริตภาครัฐ 1 เป็น ผอ.สำนักการประชุม, น.ส.จิราพร บุรินทรวานิช พนักงานไต่สวนผู้เชี่ยวชาญ สำนักกฎหมาย เป็น ผอ.สำนักกิจการและคดีทุจริตระหว่างประเทศ, น.ส.สุชาวลี คุ้มพงษ์พันธ์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักตรวจสอบภายใน เป็น ผอ.สำนักตรวจสอบภายใน, นางฐิติวรดา ประดิษฐเพชร เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต สำนักมาตรการเชิงรุกและนวัตกรรม เป็น ผอ.สำนักมาตรการเชิงรุกและนวัตกรรม และนางศิรินุช ศิริสธนพันธ์ พนักงานไต่สวนผู้เชี่ยวชาญ สำนักการประชุม เป็น ผอ.สำนักพัฒนาระบบตรวจสอบทรัพย์สิน เป็นต้น.
 


"ฝันดี" มา ๒ วัน กับเลข ๒ หลักวันนี้........."ฝันเด่น" ซะแล้ว ต้องถอยกลับไปที่เลข ๓ หลักใหม่ "เดวิดเจียงสา'สุข" แถลงเมื่อวาน (๘ เม.ย.)ว่า "การ์ดตกนิดเดียว" โควิดซัดเปรี้ยงเข้าปลายกระโดงคาง ติดเชื้อสดๆ เพิ่มอีก ๑๑๑ ราย

ต่ำใต้ในหล้า"บทศึกษาไทย"
"ถอยเพื่อรุกในแนวรบโควิด"
ข่าวดี "ลุงยง" ถึงคนไทย
ประเทศไทย 'ยังไงๆ ต้องรอด'
เคอร์ฟิว "เซฟก่อนตายจริงๆ"
เมื่อ 5-12 เข้ามาแทน 7-11