แนะอย่าเพิ่งติติงโผทหาร ก.ต.จัดทัพ130ผู้พิพากษา


เพิ่มเพื่อน    

 

“ประยุทธ์” ประชุมสภากลาโหมนัดแรก   ชี้อย่าเพิ่งวิจารณ์บัญชีแต่งตั้งโยกย้าย เพราะยังไม่สะเด็ดน้ำ ย้ำหลักอาวุโส-เป็นธรรม พร้อมดูประวัติให้ดี ที่ประชุม ก.ต.จัดทัพศาล 130 เก้าอี้ ส่วน ป.ป.ช.ขยับ 23 ตำแหน่ง

เมื่อวันที่ 16 ส.ค. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  เดินทางมาประชุมสภากลาโหมครั้งแรกก่อนเวลา เพื่อหารือวงเล็กร่วมกับคณะกรรมการปรับย้ายนายทหารชั้นนายพล ประจำปี 2562 ภายหลังจากที่ผู้บัญชาการเหล่าทัพได้ส่งรายชื่อโผทหารชั้นนายพลให้ พล.อ.ประยุทธ์พิจารณาเบื้องต้นเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 15 ส.ค. 
    ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ปฏิเสธตอบคำถามในการมาประชุมก่อนเวลาเป็นเรื่องโผทหารใช่หรือไม่ โดย พล.อ.ประยุทธ์เพียงยิ้มให้สื่อมวลชน จากนั้นเวลา 15.00 น. พล.อ.ประยุทธ์เป็นประธานประชุมสภากลาโหม 
    ต่อมาเวลา 15.45 น. พล.อ.ประยุทธ์กล่าวถึงการปรับย้ายนายทหารชั้นนายพลว่า ได้สอบถามผู้บัญชาการเหล่าทัพว่าขณะนี้ดำเนินการเป็นอย่างไร ซึ่งผู้บัญชาการเหล่าทัพระบุว่าอยู่ในขั้นตอนของคณะกรรมการพิจารณาของเหล่าทัพอยู่ ซึ่งมีกรอบเวลาอยู่แล้ว จากนั้นจะเข้าที่ประชุมคณะกรรมการปรับย้ายนายทหารชั้นนายพลต่อไป จึงขอร้องสื่อมวลชนอย่าเพิ่งวิจารณ์ว่าใครจะได้ตำแหน่งใด เพราะเห็นสื่อนำเสนอออกมาแล้ว แต่ยังไม่ได้มีการประชุมเลย และทั้งหมดเป็นเรื่องภายใน อย่าเพิ่งวิพากษ์วิจารณ์ไปเกินกว่าเหตุ พวกเราใจร้อนกันจริงๆ
    “ผมยังไม่เห็นอะไรเลย แต่ผมบอกให้เขาไปปรับให้เกิดความเป็นธรรม ให้ดูตามความเหมาะสม ความอาวุโส ขีดความสามารถและสอบประวัติให้ดี อย่าให้มีปัญหาในการพิจารณาของคณะกรรมการปรับย้ายนายทหารชั้นนายพล และเป็นเรื่องของหน่วยที่จะพิจารณาเสนอรายชื่อเข้ามา ไม่ใช่ผมเสนอ เมื่อถึงเวลาเขาก็ส่งรายชื่อมาเอง” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว
    วันเดียวกัน ที่ห้องประชุม ชั้น 3 ศาลฎีกา นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา ในฐานะประธานคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ได้นัดประชุม ก.ต.ครั้งที่ 11/2562 ซึ่งมีวาระพิจารณาโยกย้าย แต่งตั้งและสับเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการตุลาการชั้น 4 รวม 130 คน โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบโยกย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งระดับอธิบดีผู้พิพากษา อาทิ นายชูชัย วิริยะสุนทรวงศ์ จากผู้พิพากษาศาลฎีกา (พ.ฎีกา) ไปเป็นอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา, นายอาคม รุ่งแจ้ง พ.ฎีกา ไปเป็นอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้, นายภพพิสิษฐ สุขะพิสิษฐ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ไปเป็นอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง, นางวราภรณ์ สหัสโพธิ์ พ.ฎีกา ไปเป็นอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรี, นายปุณณะ จงนิมิตรสถาพร ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา (ผช.ฎีกา) ไปเป็นอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งกรุงเทพใต้, นายบวรศักดิ์ ทวิพัฒน์ เลขาธิการสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ไปเป็นอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง 
    นายเอกวิทย์ วัชชวัลคุ รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค 6 ไปเป็นอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 7, นายณรงค์ กลั่นวารินทร์ รองประธานศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ (ล้มละลาย) เป็นอธิบดีผู้พิพากษาศาลล้มละลายกลาง, นายสุรินทร์ ชลพัฒนา ประธานแผนกสิ่งแวดล้อม ศาลอุทธรณ์ภาค 8 เป็นเลขาธิการประธานศาลฎีกา, นายปรเมษฐ์ โตวิวัฒน์ ประธานแผนกคดีผู้บริโภคศาลอุทธรณ์ภาค 3 เป็นอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1, นายวิเชียร อภิรัตน์มนตรี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลอุทธรณ์ภาค 3 เป็นอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 3, นายยอน พลาบดีวัฒน ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลอุทธรณ์ภาค 6 เป็นอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 2, นายศรศักดิ์ กุลจิตติบวร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลอุทธรณ์ภาค 2 เป็นอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 6, นายพงษ์เดช วานิชกิตติกุล ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ (พ.อุทธรณ์) ไปเป็นเลขาธิการสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
    โดยการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการตุลาการ 130 คนดังกล่าว ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2562 เป็นต้นไป และที่ประชุม ก.ต.ยังมีมติเห็นชอบให้นายสราวุธ เบญจกุล ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมต่อไปอีก 1 วาระ (2 ปี)
    ขณะเดียวกัน ที่สำนักงาน ป.ป.ช. นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ลงนามในคำสั่งสำนักงาน ป.ป.ช.ที่ 545/2562 ลงวันที่ 15 ส.ค. โดยมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 14 ส.ค. แต่งตั้งข้าราชการ 23 ราย โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 2 ก.ย.2562 เป็นต้นไป อาทิ นายไชยยันต์ ลิ้มกาญจนพันธุ์ พนักงานไต่สวนผู้เชี่ยวชาญ สำนักไต่สวนการทุจริตภาครัฐ 1 เป็น ผอ.สำนักการประชุม, น.ส.จิราพร บุรินทรวานิช พนักงานไต่สวนผู้เชี่ยวชาญ สำนักกฎหมาย เป็น ผอ.สำนักกิจการและคดีทุจริตระหว่างประเทศ, น.ส.สุชาวลี คุ้มพงษ์พันธ์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักตรวจสอบภายใน เป็น ผอ.สำนักตรวจสอบภายใน, นางฐิติวรดา ประดิษฐเพชร เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต สำนักมาตรการเชิงรุกและนวัตกรรม เป็น ผอ.สำนักมาตรการเชิงรุกและนวัตกรรม และนางศิรินุช ศิริสธนพันธ์ พนักงานไต่สวนผู้เชี่ยวชาญ สำนักการประชุม เป็น ผอ.สำนักพัฒนาระบบตรวจสอบทรัพย์สิน เป็นต้น.
 


เห็นมั้ย........ ไอ้ตัวอยู่เบื้องหลัง "ขบวนการสามนิ้ว" ที่ใช้นักศึกษาเป็นเครื่องมือ "ล้มสถาบันกษัตริย์"

ปริศนา"I Roam Alone"? 
ชีวิตรอได้"เพื่อวัคซีนไทย"
ตลกเทพของ "ป๋าเทพ"
เหรียญทองที่เหนือทอง
“พระผู้เพียรเพื่อพสกสุข”
มิติสะท้อน"น้องเทนนิส"