สศช.เผยGDPไตรมาส2/62โต2.3% ต่ำสุดรอบ 19 ไตรมาส


เพิ่มเพื่อน    

19 ส.ค.62-นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ไตรมาส 2/62 อยู่ที่ 2.3% จากตลาดคาด 2.1-2.5% ส่งผลให้ครึ่งแรกของปีเศรษฐกิจไทยขยายตัว 2.6%เติบโตต่ำสุดในรอบ 19 ไตรมาส นับจากไตรมาสที่1/58

อย่างไรก็ตามด้วยสถานการณ์ดังกล่าวสศช.จึงได้ปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยทั้งปีลงจากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัว 3.3 -3.8% เหลือเพียง 2.7 -3.2% โดยต้องติดตามปัจจัยเสี่ยงทั้งสงครามการค้าเศรษฐกิจโลกและสถานการณ์ภัยแล้งแต่เชื่อว่าในช่วงครึ่งปีหลังจะปรับตัวดีขึ้นโดยเฉพาะการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ช่วยกระตุ้นการบริโภคในประเทศมากขึ้น

อย่างไรก็ตามสำหรับความเสี่ยงหลายประการทั้งในปีนี้และปีหน้า โดยเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งแรกของปี 62 เริ่มเห็นแนวโน้มถูกผลกระทบจากหลายปัจจัยทำให้เศรษฐกิจไทยชะลอตัว ทั้งจากเศรษฐกิจโลก มาตรการกีดกันทางการค้า ความผันผวนทางการเงิน รวมถึงปัจจัยในประเทศเริ่มมีสัญญาณชะลอตัว

สำหรับปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของการบริโภคภาคเอกชน การลงทุนภาคเอกชน และการใช้จ่ายของรัฐบาล ในขณะที่การส่งออกสินค้าปรับตัวลดลง การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวในเกณฑ์สูง 4.4%ต่อเนื่องจากการขยายตัว4.9%ในไตรมาสก่อนหน้า โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากอัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ และอัตราการว่างงานที่ยังอยู่ในระดับต่ำ ราคาสินค้าเกษตรสำคัญหลายรายการอยู่ในเกณฑ์ดี และการดำเนินมาตรการดูแลผู้มีรายได้น้อยของภาครัฐ สอดคล้องกับการขยายตัวเร่งขึ้นของเครื่องชี้ด้านการใช้จ่ายสำคัญ ๆ โดยเฉพาะดัชนีปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือน ดัชนีปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และน้ำมันดีเซล และดัชนีปริมาณค้าปลีกสินค้ากึ่งคงทน ซึ่งขยายตัว 17.2% 4.7%และ 3.5% ตามลำดับ


โรงเรียนเปิดเทอมเมื่อวาน (๑ ก.ค.๖๓) ท่านเห็นอะไร? ทุกคนจะบอก..... เห็นเด็กนักเรียนไปโรงเรียน เห็นรถติด เห็นเด็กอนุบาลร้องไห้ เห็นผู้ปกครองอุ้มลูก-จูงหลานไปส่งโรงเรียน

อาจารย์แหม่ม 'ผิดตรงไหน?'
การเมืองเรื่อง 'คิดกันไปเอง'
ว่าด้วยเรื่อง"ลูกหลานจัญไร"
วิบากแห่งกรรม ๑๓ ปี
สำนึกรักจาก ผบ.และอดีต ผบ.ทบ.
มรดก ๘๘ ปีคณะราษฎร