ชวนนักดื่มพักสุรา “ตับจะกลับมาดีพรรษานี้เริ่มงดเหล้า”


   

ช่วงเข้าพรรรษา 3 เดือน ทุกปีสถิติการบาดเจ็บและเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์ลดลง และการดื่มลดลง เป็นผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมจากการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) อย่างต่อเนื่องกว่า 16 ปี

 

การลด ละ เลิกเหล้า ในช่วงเข้าพรรษามีผู้ดื่มสุราสนใจเข้าร่วมด้วยตระหนักในพิษภัยแอลกอฮอล์เพิ่มมากขึ้นทุกปี ด้วยตั้งจิตมั่นถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธเจ้า และเพื่อฟื้นฟูสุขภาพร่างรายของตัวเองที่ทรุดโทรมจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สำหรับเข้าพรรษาปี 2562 นี้เริ่มขึ้นแล้วการรณรงค์ไม่หยุดนิ่ง ชูแคมเปญ “ตับจะกลับมาดีพรรษานี้เริ่มงดเหล้า” โดย สสส., สคล. และวัดยานนาวา ผนึกกำลังเชิญชวนงดเหล้าให้ครบพรรษาเพื่อสร้างสุขภาวะให้เกิดแก่ตนเองและสังคมไทย ภายในงานให้ภาพความสุขของการงดเหล้าเข้าพรรษาจากคำบอกเล่าของผู้ที่ผ่านการดื่มหนักมาแล้ว มีทั้งที่หักดิบเลิกได้และมีที่เลิกเหล้าครบ 3 เดือน ทำต่อเนื่องมาเป็น 10 ปี ก่อนจะเลิกถาวร แสดงให้นักดื่มคนอื่นๆ เห็นถึงความตั้งใจ และอยากมีส่วนชวนนักดื่มหน้าใหม่เลิกเหล้าเข้าพรรษา

 

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กล่าวว่า สสส.ชวนคนไทยงดเหล้าเข้าพรรษาต่อเนื่อง แต่ปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยังคงเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยจากการสำรวจสถานการณ์บริโภคเครื่องแอลกอฮอล์ของสำนักงานสถิติแห่งชาติช่วงปี 2544-2560 พบแนวโน้มดื่มลดลงเหลือร้อยละ 28 ในปี 60 จากร้อยละ 32 ในปี 44 คนที่ดื่มเหล้าระดับอันตรายลดลงเหลือร้อยละ 3 จากร้อยละ 9 ค่าใช้จ่ายในการดื่มก็ลดลงเหลือ 1.4 แสนล้านบาท ปี 60

“ตลอด 10 กว่าปีที่ผ่านมา ภาคีเครือข่ายและภาคส่วนต่างๆ รวมถึงศาสนจักรมาเสริมพลังขับเคลื่อนผ่านเทศกาลทางพุทธศาสนา ร่วมกับมาตรการทางกฎหมายช่วยลดปัญหาชัดเจน แต่ยังมีคนไทย 15 ล้านคนดื่มอยู่ ทั้งที่แอลกอฮอล์ก่อให้เกิดโรคกว่า 60 โรค โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวข้องกับตับ ตั้งแต่ปักธงงดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน มีการประเมินโครงการปีที่แล้วร้อยละ 30 งดได้ครบพรรษา เงินที่ประเทศประหยัดได้มีถึง 10,724 ล้านบาท ทั้งยังช่วยลดสถิติอุบัติเหตุ ลดการตายจากแอลกอฮอล์ร้อยละ 25 ประชาชนที่มองหาโอกาสตั้งต้น เข้าพรรษานี้ตับจะกลับมาดี จากนี้ สสส.จะทำงานภาพรวมปลุกกระแสสังคมสู่ชุมชนหมู่บ้านเพิ่มแกนนำเป็นมดงานแก้ปัญหาสุขภาวะคนไทย” ดร.สุปรีดากล่าว

 

ด้าน ภก.สงกรานต์ ภาคโชคดี ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า บอกว่า ช่วงเข้าพรรษากิจกรรมงดเหล้าเป็นกิจกรรมหลัก และจะพัฒนาให้เกิดรูปธรรมเพิ่มขึ้น ปัจจุบันสร้างชุมชนคนสู้เหล้าในจังหวัด 69 จังหวัด สร้างคนต้นแบบด้วยระบบชวน ชม เชียร์ โดยชวนคนหัวใจหินงดเหล้าครบพรรษา ช่วยคนหัวใจเหล็กจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและเชียร์คนหัวใจเพชรให้งดเหล้าต่อเนื่อง 3 ปีขึ้นไป ปัจจุบันมีคนหัวใจเพชรมากกว่า 3,200 คน นอกจากนี้ในการรณรงค์ยังมีกิจกรรมวิ่งพักตับ ปอดขยับตับพักผ่อน เพื่อสร้างสุขภาวะใน 9 สนามทั่วประเทศ อีกทั้งที่ประชุมมหาเถรสมาคมให้เจ้าคณะจังหวัดแจ้งวัดในเขตปกครองชวนงดเหล้าเข้าพรรษา และตั้งจุดลงนามอธิษฐานจิตหนุนบทบาทพระสงฆ์สร้างสุขภาวะด้วย

 

หนุ่มบีบอยอดีตนักดื่ม อาร์ติน-ปริญญา มอญเก่า วัย 30 ปี ที่หันหลังให้เหล้ามากว่า 10 ปี และพยายามชักชวนคนรุ่นใหม่ให้ลด ละ เลิกแอลกอฮอล์ ปีนี้อาร์ตินร่วมรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา บอกว่าเริ่มดื่มเหล้าตั้งแต่เรียน ม.5 เวลานั้นถ้าไม่ดื่มรู้สึกผิดแปลก ต้องการการยอมรับจากเพื่อน ต่อมาลูกพี่ลูกน้องเปิดร้านเหล้า ทำให้ดื่มประจำ เวลาเมาจะไม่มีสติยับยั้งชั่งใจ เกเร มีเหตุการณ์ร้ายๆ เข้ามาใกล้ตัวเพื่อนเสียชีวิตบ้าง พวกพ้องโดนจับบ้าง ทำให้มีแนวคิดต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อสิ่งที่ดีกว่าก่อนจะสายเกินไป อีกทั้งสุขภาพก็ไม่สมบูรณ์ เหนื่อยง่ายเวลาเล่นกีฬา ตัดสินใจหักดิบเลยสู้กับตัวเอง เพราะถ้ายังเลิกเหล้าไม่ได้ก็เปลี่ยนเรื่องอื่นไม่ได้

 

“เลิกเหล้าแล้วหันมาสู่วงการบีบอยจริงจังเป็นกีฬาเป็นทุกอย่างในชีวิต ใช้ตัวเองเป็นต้นแบบสอนน้องๆ ไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบบุหรี่ และทำงานจิตอาสาเพื่อสังคม เน้นเด็กกลุ่มเสี่ยง สามารถดึงพวกเขาออกมาจากวงจรเหล้า ทำให้มีชีวิตที่ดีขึ้น เชื่อว่าเด็กและเยาวชนตระหนักว่าเหล้า-บุหรี่ไม่ดี แต่การทำงานอย่าไปบังคับ ควรเสริมการเรียนรู้อะไรควรไม่ควร“ อาร์ติน หนุ่มบีบอยบอก และขอเป็นกำลังใจให้คนเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้

 

ส่วนคนหัวใจเพชร สำรวย ชาวบางน้อย อายุ 73 ปี จากชุมชนคนสู้เหล้าสมุทรสาคร อดีตต้นเหล้าเถื่อนขายกลายเป็นผู้นำช่วยคนในชุมชนเลิกเหล้า บอกว่าเมื่อก่อนดื่มเหล้าหนักวันละ 3 ขวด ไม่เคยลดจนภรรยาทนไม่ไหวเลิกไปจุดเปลี่ยนในชีวิตวันหนึ่งน้ำท่วมนาตัวเองเมามาย ลุกไม่ไหว ทำให้ไร่นาเสียหาย ตัดสินใจเลิกเหล้า หักดิบ ชีวิตก็ดีขึ้น ครอบครัวกลับมาพร้อมหน้าพร้อมตา สุขภาพก็ดีขึ้น ปวารณาตัวจะชวนคนเลิกเหล้าร่วมกับประชาคมงดเหล้า จ.สมุทรสาคร

 

“ผมเป็นหัวหน้าคนใจเพชรเชิญชวนคนดื่มเหล้ามางดเหล้าเข้าพรรษาอีกนับร้อยคนทำงานในพื้นที่หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 9 ตำบลหนองสองห้อง ไปคุยกับนักดื่ม ชักชวนให้ค่อยๆ ลด ละ และเลิกดื่มในที่สุดกลุ่มคนที่หยุดเฉพาะเข้าพรรษาก็เชียร์ให้เลิกดื่ม เลยชวนกันทำประโยชน์เพื่อส่วมรวม ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ในชุมชน อีกทั้งทำงานร่วมกับร้านค้าหยุดขายวันพระ ไม่ขายให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ปีนี้มีคนหัวใจหินร่วมงดเหล้ากว่า 70 คน ปีหน้าก็ชวนมาเป็นคนหัวใจเหล็ก แล้วขยับมาเป็นคนหัวใจเพชร ขยายผลไม่หยุด” ลุงสำรวย คนหัวใจเพชรเมืองสมุทรสาคร กล่าวในท้าย พรรษานี้มางดเหล้าเข้าพรรษากันทั่วประเทศ.


"ชาญวิทย์ เกษตรศิริ" จะอธิบายอย่างไร? ต่อข้อความที่โพสต์เฟซ........ ก่อนศาลรัฐธรรมนูญตัดสินเมื่อวาน (๒๑ ม.ค.๖๓) ว่า

'ศิษย์หนุ่มกับอาจารย์ทารก'
๒๑ มกรา 'มีใครจะลาบวช?'
ดิ้นกันไปเมื่อรู้ว่า 'ใกล้เมรุ'
ปิยบุตร "ยังเป็นคนอยู่หรือ?"
ประชาธิปัตย์ 'ก่อนศตวรรษ'?
ยำใหญ่ “ใส่ไข่” นายกฯประยุทธ์