ส.อ.ท. ฟื้น 'ตาวิเศษ' สอดส่องคนทิ้งขยะลงทะเล


เพิ่มเพื่อน    

26 ส.ค.2562 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) เปิดเผยว่าจากการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสหรัฐอเมริกา พบว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ทิ้งขยะลงทะเลมากที่สุดเป็นอันดับ 6 ของโลก โดยส.อ.ท. มีความคิดเห็นจะร่วมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรื้อฟื้นโครงการคล้ายตาวิเศษ แต่จะใช้เป็นเครื่องมือสอดส่องดูแลกับการทิ้งขยะทางทะเล โดยต้องร่วมมือกับโรงแรม ทัวร์ ไกด์นำเที่ยวที่ยว เรือโดยสาร ขณะเดียวกันจะต้องออกมาตรการมาตรการลงโทษด้วยเพื่อดูแลอย่างอย่างครบคลุม 

"นักท่องเที่ยวมีเยอะขึ้น เราก็จะต้องมีมาตรการที่ดูแลแก้ไขในด้านนี้เพิ่มขึ้น เรื่องจากจะเป็นปัญหา ต้องมีข้อห้ามและบทลงโทษที่เข้มข้น โดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการร่วมกับคนในชุมชนจะต้องช่วยกันสอดส่องดูแล"นายสุพันธุ์ กล่าว

ขณะเดียวกัน กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก ส.อ.ท. ได้ร่วมกับองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสถาบันพลาสติกและองค์กรอื่น ๆ อีก 15 องค์กรทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคมจัดตั้ง "โครงการร่วมมือภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อแก้ปัญหาขยะและพลาสติกอย่างยั่งยืน" โดยมีเป้าหมายคือการเปลี่ยนขยะพลาสติกให้กลับมาเป็นทรัพยากรและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ทั้งหมดตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน(เซอร์คูล่า อีโคโนนมี) รวมถึงให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับวิธีใช้พลาสติกและการจัดการหลังการใช้เพื่อไม่ให้มีขยะจากพลาสติกหลุดไปสู่สิ่งแวดล้อม

อย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวจะแบ่งการดำเนินงานเป็น 6 เสาหลัก ได้แก่ 1.ค้นหารูปแบบโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมกับการกำจัดขยะของชุมชน 2.พัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรม 3.กิจกรรมสื่อสารประชาสัมพันธ์ 4.การทำงานร่วมกับภาครัฐเพื่อพัฒนากฎหมาย 5.จัดทำฐานข้อมูลขยะพลาสติก และ 6.จัดหาเงินทุน ทั้งนี้ตั้งเป้าภายใน 5 ปี ตั้งแต่ 2563-2567 จะลดปัญหาขยะพลาสติกลงทะเลกว่า 50%


วันนี้ แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ เป็นวันเข้าพรรษาเมื่อพูดถึงคำว่า "เข้าพรรษา"สิ่งแรกที่คนไทยแทบทุกคนนึกถึง คือ คำว่า "ทำบุญ"เรื่องบุญนั้น..........

'การอยู่-การไป' ของสมคิด
หมอชาญชัย"เผยตาหมาก"
ภาพสะท้อน 'อนาคตไทย'
อาจารย์แหม่ม 'ผิดตรงไหน?'
การเมืองเรื่อง 'คิดกันไปเอง'
ว่าด้วยเรื่อง"ลูกหลานจัญไร"