คมนาคมรับมือ 'โพดุล' เร่งติดตั้งป้ายเตือน แนะนำเส้นทางเลี่ยงให้ประชาชน


เพิ่มเพื่อน    

1 ก.ย.62-นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยได้ สั่งการ ให้ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรมทางหลวง(ทล.)กรมทางหลวงชนบท(ทช.)เตรียม ความพร้อมซักซ้อม แผน ปฎิบัติ และ ติดตาม ในการรับมือสถานการณ์ แก้ไขปัญหาจากผลกระทบจากพายุโซนร้อนโพดุลเบื่องต้นมีจังหวัดที่ได้รับผลกระทบใน13จังหวัด โดยได้ สั่งการ ให้ หน่วยงาน ของ คมนาคม ประสานงาน กับ หน่วยงาน อื่น ๆ ใน การ เข้า แก้ไขปัญหา โดย เฉพาะ หน่วย กำลัง ทหาร ใน พื้นที่ ที่ ประสบภัย

“ในวันที่ 1 ก.ย.นี้ กรมทางหลวงโดยศูนย์สะพานขอนแก่น( นำ้พอง ) จะเข้าไปทอดสะพานแบรี่   บน ทล. 2034 กม. 59+148  ( สะพานห้วยถ่ม ) เนื่องจากเกิดการทรุดตัวของตอม่อ ปัจจุบันปิดการจราจร ในช่วงดังกล่าวอยู่ เบื้องต้น แขวงทางหลวงชนบทอำนาจเจริญได้รับการสนับสนุน สะพานเหล็กสำเร็จรูป(Barier) จากสำนักงานทางหลวงชนบทที่7(อุบลราชธานี) มาติดตั้ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน”นายศักดิ์สยามกล่าว

กรมทางหลวง รายงานสถานการณ์น้ำท่วม เวลา 18.00 น. พบน้ำท่วม 13 จังหวัด ทั้งหมด 48 แห่ง จำนวน 40 สายทาง ผ่านไม่ได้ 16 แห่ง สอบถามเส้นทางโทรสายด่วน 1586 โทรฟรี 24 ชม.
กรมทางหลวงได้ทำการสรุปเหตุการณ์อุทกภัยจากพายุโพดุล ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2562 เวลา 18.00 น. โดยทางหลวงมีสภาวะน้ำท่วมพื้นที่ทั้งสิ้น  13 จังหวัด ได้แก่ เพชรบูรณ์ แพร่ พิจิตร อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เชียงใหม่ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม  มุกดาหาร อำนาจเจริญ และนครราสีมา จำนวน 48 แห่ง ผ่านได้ 32 แห่ง ผ่านไม่ได้ 16 แห่ง ( จำนวน 40 สายทาง) พร้อมเร่งทอดสะพาน     เบลี่ย์ (สะพานโครงเหล็กชั่วคราว)เพื่อซ่อมแซมเส้นทางที่ได้รับความเสียหายในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและมุกดาหาร มีรายละเอียด ดังนี้

จังหวัดเพชรบูรณ์  7 แห่ง
ทางหลวงหมาเลข 2196 ทุ่งสมอ  – แคมป์สน อ.เขาค้อ ช่วงกม.ที่ 46 – 48  ระดับน้ำสูง 10 ซม.
ทางหลวงหมาเลข 2325 เขาค้อ – หนองแม่นา อ.เขาค้อ ช่วงกม.ที่ 16 ระดับน้ำสูง 200 ซม. การจราจรไม่สามารถผ่านได้
ทางหลวงหมายเลข 2278 หัวนา – กกโอ อ.หล่มสัก ช่วงกม.ที่ 0 – 1  ระดับน้ำสูง 30 ซม.
ทางหลวงหมายเลข 2007 นายม – ถ้ำน้ำบัง อ.เมืองเพชรบูรณ์ ช่วงกม.ที่ 1 – 2  ระดับน้ำสูง 20 ซม.
ทางหลวงหมายเลข 113 ชนแดน – ดงขุย อ.ชนแดน ช่วงกม.ที่ 42 – 46  ระดับน้ำสูง 10 - 40ซม.
ทางหลวงหมายเลข 225 ศรีมงคล – น้ำอ้อ อ.บึงสามพัน ช่วงกม.ที่ 115 – 116  ระดับน้ำสูง              5 - 20 ซม.
ทางหลวงหมายเลข 1069 ตลิ่งชัน – ดงขุย อ.ชนแดน ช่วงกม.ที่ 51 – 52  ระดับน้ำสูง 30 ซม.

จังหวัดแพร่ 3 แห่ง
ทางหลวงหมายเลข 101 หนองห้า – สวนป่า อ.ร้องกวาง ช่วงกม.ที่ 281  ระดับน้ำสูง 40 ซม.
ทางหลวงหมายเลข 103 ร้องกวาง – แม่ยางฮ่อ อ.ร้องกวาง ช่วงกม.ที่ 3 – 4  ระดับน้ำสูง 50 ซม.
การจราจรไม่สามารถผ่านได้
ทางหลวงหมายเลข 1214 น้ำอ่าง – วังผาชัน อ.ทองแสนขัน ช่วงกม.ที่ 44 – 45 ระดับน้ำสูง          25 – 30 ซม. การจราจรผ่านได้ไม่สะดวก

จังหวัดพิจิตร 1 แห่ง
ทางหลวงหมายเลข 11 เขาทราย – สากเหล็ก อ.ทับคล้อ ช่วงกม.ที่ 135 -136 ระดับน้ำสูง 30 ซม. รถเล็กไม่สามารถผ่านได้

จังหวัดอุตรดิตถ์ 2 แห่ง
ทางหลวงหมายเลข 1214 น้ำอ่าง – วังผาชัน อ.น้ำปาด ช่วงกม.ที่ 47 ระดับน้ำสูง 5 - 15 ซม.
ทางหลวงหมายเลข 117 วังผาชัน – น้ำปาด อ.น้ำปาด ช่วงกม.ที่ 302 ระดับน้ำสูง 5 - 15 ซม.      

จังหวัดพิษณุโลก 4 แห่ง
ทางหลวงหมายเลข 1295 กกไม้แดง – เนินมะปาง อ.เนินมะปราง ช่วงกม.ที่ 21 – 22  ระดับน้ำสูง 10 - 15 ซม.
ทางหลวงหมายเลข 1115 น้อยซุ้มขี้เหล็ก – บ.มุง อ.เนินมะปราง ช่วงกม.ที่ 19 – 21 และกม.ที่ 23  ระดับน้ำสูง 10 - 30 ซม.
ทางหลวงหมายเลข  1344 น้อยซุ้มขี้เหล็ก – คลองตาลัค อ.เนินมะปราง ช่วงกม.ที่ 3 – 4  ระดับน้ำสูง 10 - 20 ซม.
ทางหลวงหมายเลข 2013 น้ำเทิน – บ่อโพธิ์ อ.นครไทย ช่วงกม.ที่ 25  ระดับน้ำสูง 5 ซม

จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง
ทางหลวงหมายเลข 108 สะพานแม่กลาง – บ้านบ่อแก้ว อ.จอมทองช่วงกม.ที่ 98  ระดับน้ำสูง 50 ซม.

จังหวัดขอนแก่น 5 แห่ง
ทางหลวงหมายเลข 2 พล – บ้านไผ่ อ.พล ช่วงกม.ที่ 293 -294 ระดับน้ำสูง 40 - 50 ซม.รถเล็กไม่สามารถผ่านได้
ทางหลวงหมายเลข 23 บ้านไผ่ – ไพศาล ช่วงกม.ที่ 1 - 4 ระดับน้ำสูง 100 ซม.การจราจรไม่สามารถผ่านได้
ทางหลวงหมายเลข 2301 หินตั้ง – หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง ช่วงกม.ที่ 4 น้ำกัดเซาะคอ สะพาน การจราจรไม่สามารถผ่านได้
ทางหลวงหมายเลข 229 บ้านไผ่ – มัญจาคีรี อ.บ้านไผ่ ช่วงกม.ที่ 0 - 1 ระดับน้ำสูง 60 ซม. รถเล็กไม่สามารถผ่านได้
ทางหลวงหมายเลข 2297 บ้านลาน – เปือยน้อย อ.เปือยน้อย ช่วงกม.ที่ 1 น้ำกัดเซาะทางขาดการจราจรไม่สามารถผ่านได้

จังหวัดกาฬสินธุ์ 4 แห่ง
ทางหลวงหมายเลข 12 ห้วยสีดา – ปากทางเขื่อนลำปาว อ.ยางตลาด ช่วงกม.ที่ 606 - 607 ระดับน้ำสูง 10 ซม.
ทางหลวงหมายเลข 12 หนองผ้าอ้อม – สี่แยกสมเด็จ อ.สมเด็จ ช่วงกม.ที่ 665 ระดับน้ำสูง 20 ซม.
ทางหลวงหมายเลข 213 ห้วยปลาหลด – สี่แยกยางตลาด ช่วงกม.ที่ 22 - 23 ระดับน้ำสูง 10 ซม.
ทางหลวงหมายเลข 227 กาฬสินธุ์ – แยกดงแหลม อ.เมืองกาฬสินธุ์ ช่วงกม.ที่ 4 - 5 ระดับน้ำสูง   15 ซม.

จังหวัดร้อยเอ็ด 11 แห่ง
ทางหลวงหมายเลข  23 ร้อยเอ็ด – เสลภูมิ อ.ธวัชบุรี ช่วงกม.ที่ 113 - 115 ระดับน้ำสูง 60 ซม. การจราจรไม่สามารถผ่านได้
ทางหลวงหมายเลข 214 ลำชี – ร้อยเอ็ด อ.เมืองร้อยเอ็ด ช่วงกม.ที่ 45 - 46 ระดับ   น้ำสูง 45 ซม.
ทางหลวงหมายเข 214 ร้อยเอ็ด – จตุรพักตรพิมาน อ.จตุรพักตรพิมาน ช่วงกม.ที่ 62 - 63 ระดับ   น้ำสูง 20 ซม.
ทางหลวงหมายเลข 214 จตุรพักตรพิมาน – ห้วยพลับพลา อ.จตุรพักตรพิมาน ช่วงกม.ที่ 74 - 75 ระดับน้ำสูง 10 ซม.
ทางหลวงหมายเลข 214 จตุรพักตรพิมาน – ห้วยพลับพลา อ.จตุรพักตรพิมาน ช่วงกม.ที่ 80 - 81 ระดับน้ำสูง 10 – 15ซม.
ทางหลวงหมายเลข 232 ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด อ.เมือง ช่วงกม.ที่ 4 - 5 ระดับน้ำสูง 10 ซม.
ทางหลวงหมายเลข 232 ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด อ.เมือง ช่วงกม.ที่ 15  ระดับน้ำสูง 55 ซม.การจราจรไม่สามารถผ่านได้
ทางหลวงหมายเลข 232 ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด อ.เมือง ช่วงกม.ที่ 16 ระดับน้ำสูง 40 ซม.การจราจรไม่สามารถผ่านได้
ทางหลวงหมายเลข 232 ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด อ.เมือง ช่วงกม.ที่ 25 - 26 ระดับน้ำสูง 10 ซม.
ทางหลวงหมายเลข 2043 ร้อยเอ็ด – ยางเฌอ อ.เมือง ช่วงกม.ที่ 4 - 5 ระดับน้ำสูง 10 – 20 ซม.
ทางหลวงหมายเลข 2044 ร้อยเอ็ด – หนองดง อ.เมือง ช่วงกม.ที่ 0 - 1 ระดับน้ำสูง 40 ซม.

จังหวัดมหาสารคาม 4 แห่ง
ทางหลวงหมายเลข 2367 มหาสารคาม – บ้านม่วง อ.เมืองมหาสารคาม ช่วงกม.ที่ 2 ระดับน้ำสูง     10 ซม.
ทางหลวงหมายเลข 213 หนองขอน – ห้วยปลาหลด อ.เมืองมหาสารคาม ช่วงกม.ที่ 20 ระดับน้ำสูง 20 ซม.
ทางหลวงหมายเลข 219 บรบือ – ยางสีสุราช อ.บรบือ ช่วงกม.ที่ 16 – 17  ระดับน้ำสูง 20 ซม. ช่วงกม.ที่ 19 – 20  ระดับน้ำสูง 20 ซม.
ทางหลวงหมายเลข 2322 โสกขุ่น – โกสุมพิสัย อ.กุดรัง ช่วงกม.ที่ 4 – 5  ระดับน้ำสูง 5 ซม.

จังหวัดมุกดาหาร 4 แห่ง
ทางหลวงหมายเลข 2034 นาสีนวน – บุ่งเขียว อ.เขมราฐ ช่วงกม.ที่ 59 ตอม่อสะพานทรุดตัวการจราจรไม่สามารถผ่านได้
ทางหลวงหมายเลข 2370 นิคมคำสร้อย – หนองสูง อ.นิคมคำสร้อย ช่วงกม.ที่2 ระดับน้ำสูง 50 ซม.การจราจรไม่สามารถผ่านได้
ทางหลวงหมายเลข 2116 ห้วยคล้อ – เลิงนกทา อ.เลิงนกทา ช่วงกม.ที่ 138 – 139 ระดับน้ำสูง     60 ซม.
ทางหลวงหมายเลข 2287 ดงหลวง – สานแว้ อ.ดงหลวง ช่วงกม.ที่ 18,22,26  ระดับน้ำสูง 40 - 100 ซม.
การจราจรไม่สามารถผ่านได้

จังหวัดอำนาจเจริญ 1 แห่ง
ทางหลวงหมายเลข 212 ห้วยสะแบก – อำนาจเจริญ ช่วงกม.ที่ 510 ระดับน้ำสูง 60 ซม.การจราจรไม่สามารถผ่านได้(ซ้ายทาง)

จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง
ทางหลวงหมายเลข 202 แก้งสนามนาง – ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่ ช่วงกม.ที่ 45 ระดับน้ำสูง 7- 10ซม.

ทั้งนี้ กรมทางหลวง ได้ติดตั้งป้ายเตือนและอุปกรณ์ความปลอดภัย อุปกรณ์นำทาง ในบริเวณทางหลวงที่ถูกน้ำท่วม พร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์จนกว่าจะคลี่คลาย โดยขอให้ประชาชนผู้ใช้ทางโปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำ และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด

หากประชาชนต้องการสอบถามสภาพเส้นทาง สภาพการจราจร หรือ ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อ ได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง และหมวดทางหลวงในพื้นที่ และ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)                                                                      

รายงานข่าวจากกรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักบำรุงทาง รายงานว่า ขณะนี้มีถนน ทช. ประสบอุทกภัย 9 จังหวัด ร้อยเอ็ด,อำนาจเจริญ,กาฬสินธุ์,นครพนม,อุบลราชธานี,มุกดาหาร,กาญจนบุรี,พังงา,ภูเก็ต ซึ่งได้รับผลกระทบ จำนวน 18 สายทาง สามารถสัญจรผ่านได้ 15 สายทาง และไม่สามารถผ่านได้ 3 สายทาง ดังนี้
- สาย รอ.4078 แยก ทล. 2046 – บ.หนองผักตบ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
- สาย อบ.3021 แยก ทล.202-บ.นาเจริญ อ.เขมราฐ,นาตาล จ.อุบลราชธานี (ไม่สามารถสัญจรผ่านได้)
- สาย อบ.4035 แยก ทล.2214-บ.นาห่อม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี
- สาย อจ.6014 แยกถนนเทศบาลตำบลรัตนาวารีศรีเจริญ – บ.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน,ป่าติ้ว จ.อำนาจเจริญ
- สาย อจ.3006 แยก ทล.202-อ.ชานุมาน อ.ปทุมราชวงศา,ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ
- สาย มห.4007 แยก ทล.2034-บ.ภูล้อม อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
- สาย มห.3016 แยก ทล.212-บ.นาโพธิ์ อ.เมือง,ดอนตาล จ.มุกดาหาร (ไม่สามารถสัญจรผ่านได้)
- สาย มห.4017 แยก ทล.2034-บ.ห้วย อ.เมือง,ดอนตาล จ.มุกดาหาร
- สาย มห.4021 แยก ทล.2370-บ.ห้วยค้อ อ.หนองสูง,หนองพอก จ.มุกดาหาร
- สาย มห.3022 แยก ทล.212-บ.โคกหิน อ.นิคมคำสร้อย,หนองสูง จ.มุกดาหาร
- สาย กส.4017 แยก ทล. 2039 – บ.โนนสูง อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
- สาย นพ.4036 แยก ทล.2028 – บ.ดอนถ่อน อ.โพนสวรรค์,ศรีสงคราม จ.นครพนม
- สาย นพ.4052 แยก ทล.2033 – บ.หนองสะโน อ.นาแก จ.นครพนม
- สาย กจ.4024 แยก ทล.3229-บ.หนองลากฆ้อน อ.เมือง,ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี
- สาย กจ.4065 แยก ทล.3443-บ.บ่อทอง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
- สาย กจ.5098 แยก ทช.กจ.4018-บ.บ้องตี้ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
- สาย พง.4003 แยก ทล.4240-บ.ปลาย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
- สาย ภก.4027 แยก ทล.4031-สายอุทยาน อ.ถลาง จ.ภูเก็ต (ไม่สามารถสัญจรผ่านได้)

อย่างไรก็ตามขณะนี้หน่วยงานในพื้นที่ได้ติดตั้งป้ายเตือน ป้ายแนะนำเส้นทางเลี่ยง พร้อมนำเครื่องจักรเข้าดำเนินการจัดการสิ่งกีดขวางบนถนนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ สำนักงานทางหลวงชนบทและแขวงทางหลวงชนบทในพื้นที่ พร้อมให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน และจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อรายงานให้ทราบเป็นระยะๆ จนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ ขอให้ประชาชนโปรดระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนเป็นพิเศษโดยเฉพาะพื้นที่ที่ประสบกับอุทกภัย และโปรดสังเกตป้ายจราจรเตือนระดับน้ำหรือป้ายหลีกเลี่ยงเส้นทาง โดยสามารถแจ้งเหตุอุทกภัยได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146 ตลอด 24 ชั่วโมง


เรื่องหน้ากากอนามัย ๒๐๐ ล้านชิ้น มีแต่ตัวเลข ไม่มีตัวหน้ากากที่พูดกันมานานนั้น บทจะจบ..... ก็จบดื้อๆ แค่รองนายกฯ วิษณุพูดว่า "ของเก่าไม่ต้องพูดถึง.......

ฉุกเฉิน 'ในระบบราชการ'?
อสม. 'หน่วยรบที่โลกลืม'
'สำรวจแนวรบรอบไตรมาส'
'เหนื่อยนักก็พักตีกันก่อน'
ทั้ง"พระคุณ-พระเดช"คู่กัน
"ถึงฉุกเฉินพวกโคก็ยังฉุน"