บอร์ดองค์การค้าฯ ตั้ง คณะทำงาน ดูการจัดพิมพ์แบบเรียน-การบริหารจัดการหนี้สิน


   

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการองค์การค้าของส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ว่า ที่ประชุมได้ตั้งคณะทำงานขึ้น เพื่อติดตามการจัดพิมพ์แบบเรียนขององค์การค้าของ สกสค.ด้วย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาความล่าช้าในการจัดพิมพ์แบบเรียนเหมือนปีการศึกษา 2561 และคณะทำงานที่จะเข้ามาบริหารจัดการหนี้สินขององค์การค้าของ สกสค. และที่ประชุมได้หารือถึงการจัดพิมพ์แบบเรียนในปีการศึกษา 2563 ซึ่งเป็นที่ชัดเจนว่าการจัดพิมพ์แบบเรียนจะเป็นการแบ่งสัดส่วนตามเดิมระหว่างสำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิมพ์แบบเรียน ร้อยละ 30 และองค์การค้าฯจัดพิมพ์แบบเรียน ร้อยละ 70 และจะไม่มีการปรับสัดส่วนการจัดพิมพ์แบบเรียนกลับมาให้องค์การค้าฯเป็นผู้ดำเนินการอีกต่อไป เนื่องจากสัดส่วนดังกล่าวเป็นสูตรที่เหมาะสมแล้ว และทราบว่าเมื่อปีการศึกษา 2562 ก็ดำเนินการจัดพิมพ์ได้ทันตามกำหนดไม่มีปัญหาอะไร ดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลที่จะปรับสัดส่วนการจัดพิมพ์แบบเรียนใหม่

“ที่ประชุมยังได้พูดถึงการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค.แทนนายวีระกุล อรัณยะนาค ผู้ตรวจราชการ ศธ. ที่จะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายนนี้ด้วย ซึ่งเรื่องนี้ผมเห็นว่ายังพอมีเวลา และหากมีความจำเป็นผมก็สามารถใช้อำนาจ รมว.ศธ.ในการดำเนินการคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าวได้ ส่วนการสรรหาเลขาฯ สกสค. เนื่องจากขณะนี้เรื่องยังอยู่ในการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด ดังนั้นระหว่างนี้คงไม่สามารถดำเนินการในเรื่องใดๆ ได้ ซึ่งต้องรอคำตัดสินของศาลก่อน”รมว.ศธ.กล่าว


ทอนเอ้ย.... ที่ยื่นต่อ ป.ป.ช.และเขาแปะข้างฝาให้คนดูเมื่อวาน (๒๐ ก.ย.๖๒) นั่นน่ะ บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของทอน

เฟกนิวส์ "อาวุธพิทักษ์ฐานคะแนน"
วาทกรรม 'ไพร่' เพื่อพ่ายสภา
นวัตกรรม 'กล่องข้าวน้อยให้แม่'
ร้อยล้าน ‘ศรัทธาบริการ’ บิณฑ์
'สารอันตรายกับสายน้ำท่วม'
'เส้นทาง ๒ มิติ' รอ.ธรรมนัส