นิปปอนเพนต์เดินหน้าโครงการ Protégé ปีที่ 5 ส่งเสริมวิชาชีพช่างพ่นสีรถยน


เพิ่มเพื่อน    

 นิปปอนเพนต์เดินหน้าโครงการProtégé ปีที่5 มุ่งยกระดับวิชาชีพช่างพ่นซ่อมสีรถยนต์ ตั้งงบประมาณ6 ล้านบาทสานต่อความร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อช่วยผลักดันและผลิตช่างสีรถยนต์คุณภาพที่มีทักษะความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานสากลให้เพียงพอต่อความต้องการในตลาดอาชีพนี้ที่ยังขาดแคลน และสร้างหลักประกันด้านรายได้ที่มั่นคงในอาชีพที่เป็นหนึ่งในกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศ

นพดลศรีสินรุ่งเรืองผู้จัดการทั่วไปบริษัทนิปปอนเพนต์(ประเทศไทย) จำกัดหน่วยธุรกิจสีพ่นซ่อมรถยนต์เปิดเผยว่าแม้ว่าปัจจุบันหลายหน่วยงานจะมีการนำเทคโนโลยีมาแทนที่มนุษย์แต่ในสายงานอาชีพที่ใช้ทักษะยังคงเป็นที่ต้องการอย่างมาก โดยเฉพาะวิชาชีพช่างพ่นซ่อมสีรถยนต์ที่ตลาดยังเปิดกว้างและมีความต้องการแรงงานอีกกว่า30,000 คนเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจยานยนต์ของไทย โครงการ“Protégé” เป็นโครงการระยะยาวที่นิปปอนเพนต์(ประเทศไทย) ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่5 และให้ความสำคัญเทียบเท่าการพัฒนาเทคโนโลยีและสินค้าโดยตั้งเป้าจะผลิตช่างสีรถยนต์ให้เพียงพอต่อความต้องการในตลาดอาชีพนี้ที่ยังขาดแคลนโดยร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชนให้การส่งเสริมองค์ความรู้ในหลากหลายกิจกรรมทั้งในระดับอาชีวศึกษา และบุคคลทั่วไปในสายอาชีพ โดยคาดหวังว่าจะพัฒนาช่างสีที่เป็นแรงงานเก่าให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญมากขึ้นส่วนช่างสีรุ่นใหม่ที่จะเข้าสู่ตลาดจะมีทักษะความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานสากลมีหลักประกันด้านรายได้ที่มั่นคงในสายอาชีพเพราะช่างสีรถยนต์จะได้รับอัตราค่าจ้างวันละประมาณ 500 - 1,000  บาทตามระดับความชำนาญซึ่งสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ซึ่งตลอด4 ปีที่โครงการProtégé  มีส่วนสนับสนุนและผลักดันอย่างจริงจังทำให้จากเดิมในปีพ.ศ. 2558  ที่มีสถาบันที่เปิดสอนสาขาวิชางานตัวถังและสีรถยนต์เพียง12 วิทยาลัย ปัจจุบันมีกว่า60  วิทยาลัยชี้ให้เห็นแนวโน้มการขยายตัวของกลุ่มงานอาชีพตัวถังและสีรถยนต์ซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศและสนองตอบนโยบายประเทศไทยสู่อุตสาหกรรม4.0

การดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการProtégé ปีที่5  ของนิปปอนเพนต์(ประเทศไทย) ได้แก่

 

 *   ร่วมมือกับสำนักงานกรรมการอาชีวศึกษา(สอศ.) สนับสนุนผลิตภัณฑ์มาตรฐานที่ใช้สำหรับการซ่อมสีรถยนต์พร้อมอุปกรณ์ให้กับวิทยาลัยในสังกัดสอศ.ที่เปิดสอนสาขาวิชางานตัวถังและสี   เพื่อเป็นต้นแบบในการทำศูนย์ซ่อมมาตรฐานในสถานศึกษา พร้อมจัดอบรมให้บุคลากรอาชีวศึกษาโดยครึ่งปีแรกนี้จัดอบรมไปแล้ว16 รุ่นจำนวน 400  คนจากที่ตั้งเป้าไว้1,500 คน

 *   ร่วมกับสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาจัดอบรมหลักสูตร“พัฒนาทักษะวิชาชีพและการสอนภาคปฎิบัติเทคโนโลยีการซ่อมสีรถยนต์ระบบอัจฉริยะ(Quick Service) สำหรับตัวถังและสีรถยนต์”  โดยจัดอบรมไปแล้ว 4  รุ่น

 *   ร่วมกับคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา(อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพตัวถังและสี(Body and Paint) จัดการแข่งขันทักษะฝีมือช่างซ่อมสีรถยนต์ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง(ปวส.)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ซึ่งจะเป็นต้นแบบของการจัดการแข่งขันทักษะฝีมือช่างซ่อมสีรถยนต์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) ระดับจังหวัดและระดับชาติในงบประมาณปี2563 ต่อไป

 *   ร่วมมือสนับสนุนโครงการไตรภาคีโครงการความร่วมมือระหว่างวิริยะประกันภัยชมรมศูนย์ซ่อมมาตรฐานวิริยะประกันภัยภาค6 และวิทยาลัยการอาชีพต่อเนื่องเป็นรุ่นที่6  เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพทั่วประเทศได้ฝึกงานในสายวิชาชีพที่มีมาตรฐานโดยนิปปอนเพนต์ให้การสนับสนุนวิทยากรครูฝึกผลิตภัณฑ์สีพร้อมวัสดุอื่นๆในการฝึกอบรมเป็นระยะเวลา1 เดือนซึ่งมีการฝึกผ่านไปแล้ว6 รุ่นรวม140 คน หลังการอบรมนักศึกษาจะเข้าทำงานในอู่ซ่อมสีรถยนต์ในเครือประกันวิริยะที่มีการใช้ผลิตภัณฑ์สีนิปปอนวี-ซีรี่ย์(V-Series)

 *   สนับสนุนการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกอาชีพร่วมกับชมรมวิชาชีพยานยนต์ในสถานประกอบการสาขาสีรถยนต์ระบบทวิภาคีซึ่งจะเน้นทักษะฝีมืองานการเตรียมพื้นและพ่นสีให้กับนักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่ลงนามความร่วมมือกับนิปปอนเพนต์และชมรมวิชาชีพยานยนต์และในภาคการศึกษาฝึกอาชีพซึ่งตั้งเป้าปีนี้กว่า 120  คน

 *   ร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมช่างสีรถยนต์ในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน(สพร.) เพิ่มอีก1 แห่งในปีนี้ที่จังหวัดพัทลุงจากเดิมที่มีอยู่12 แห่งพร้อมส่งวิทยากรไปให้การอบรมแก่ผู้สนใจ

 

แกลลอรี่


๑๔ ตุลา ๑๖ ๖ ตุลา ๑๙ พฤษภาทมิฬ ๓๕ ผมเห็นมาทุกม็อบ เข้าไปอยู่ในม็อบก็มี

เดิมพัน 'สุดท้าย' ของไอ้สัส
"ตำรวจ-อัยการ" ใครคุกก่อน?
ชังชาติโดยสันดาน
'ประยุทธ์' ชวนแก้รัฐธรรมนูญ
'คำสั่งไม่ฟ้องของอัยการ'
บันทึกช่วย 'อัยการ-ตำรวจ' จำ