ศธ. รับลูกครม. ส่งสอศ. เข้าพื้นที่ช่วยฟื้นฟูน้ำท่วม/รร.ปิด128แห่ง สพฐ.สั่งเลื่อนปิดเทอม เรียนสอนชดเชย


   

17ก.ย.62-นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีการหารือถึงเรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม และการฟื้นฟูสถานที่ที่ได้รับผลกระทบ โดยในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ตนได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เป็นผู้รับผิดชอบหลัก 

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) กล่าวว่า ตามที่หลายพื้นที่ประสบปัญหาอุทกภัยจากพายุโพดุล และพายุคาจิกิ ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับพี่น้องประชาชน และสถานศึกษาเป็นบริเวณกว้าง ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้รับรายงานข้อมูลล่าสุดมีจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจำนวนทั้งสิ้น 13 จังหวัด 39 เขตพื้นที่การศึกษา และ 725 โรงเรียน จำแนกเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) 32 เขต และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 7 เขต รวมนักเรียนได้รับผลกระทบจำนวนทั้งสิ้น 7,389 คน มีโรงเรียนที่ต้องปิดเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ จำนวน 7 สพป. รวม 128 โรงเรียน ทั้งนี้สถานการณ์ล่าสุดในหลายพื้นที่ พบว่า น้ำได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง จนเห็นถึงสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งหลายโรงเรียนเสียหายหนักพอสมควร ดังนั้นตนจึงได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) เร่งทำการสำรวจความเสียหาย พร้อมทั้งจัดทำเรื่องเพื่อของบประมาณในการปรับปรุง ซ่อมแซม และฟื้นฟูสถานศึกษาให้กลับมาจัดการเรียนการสอนเป็นปกติโดยเร็วที่สุด โดยให้ สพท.จัดทำคำของบฯ ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

“ส่วนโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบและต้องปิดเรียนอาจจะต้องเลื่อนการปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ออกไปก่อน เพราะหลังน้ำลดและเปิดเรียนได้ตามปกติจะต้องจัดการเรียนการสอนให้ครบจำนวน 200 วัน ตามที่หลักสูตรกำหนด ทั้งนี้ผมยืนยันว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการเรียนการสอนของนักเรียนอย่างเด็ดขาด”เลขาฯ กพฐ.กล่าว


ขออาลัย.......... ต่อการสิ้นอายุขัยของ "นายชัย ชิดชอบ" อดีตประธานรัฐสภา ที่บ้านจังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวาน (๒๔ ม.ค.๖๓) ด้วยวัย ๙๒ ปี และขอแสดงความเสียใจกับ "ตระกูลชิดชอบ" ที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักเคารพและเป็นหลักชัยของตระกูลครั้งนี้ด้วย

ทำไมต้อง "กดบัตรแทนกัน"?
แรงจูงใจของอาชญากร
ที่ไม่ได้วินิจฉัย 'ใช่ว่าไม่ผิด'
'ศิษย์หนุ่มกับอาจารย์ทารก'
๒๑ มกรา 'มีใครจะลาบวช?'
ดิ้นกันไปเมื่อรู้ว่า 'ใกล้เมรุ'