เผย"ณัฎฐพล"มองสอบเข้ารร.ดัง 100% เป็นเรื่องละเอียดอ่อน ให้แต่ละสพท.หารือกันก่อนเสนอเข้ามาใหม่


เพิ่มเพื่อน    


17ก.ย.62-นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) กล่าวถึงกรณีที่นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ขอให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กลับมาทบทวนและปรับหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการรับนักเรียนของ สพฐ. ปีการศึกษา 2563 ว่า รมว.ศธ. ได้ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นในการจัดการศึกษาการรับนักเรียนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ที่ สพฐ.ได้รายงานไปนั้น รมว.ศธ. เห็นด้วยร้อยละ 85 แต่อีกร้อยละ 15 ได้มอบหมายให้ สพฐ.มาปรับปรุงแก้ไข เช่น เรื่องการประกาศ คำสั่งต่างๆ ต้องกำหนดว่าใครเป็นผู้ประกาศ และต้องเป็นผู้บริหารระดับไหน จะดำเนินการอย่างไรให้ชัดเจน  เป็นต้น ส่วนเรื่องการกระจายอำนาจนั้น รมว.ศธ.เห็นชอบที่จะให้มีการกระจายอำนาจการบริหารงานไปสู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) แต่ละแห่ง ให้มีบทบาทในการทำงาน และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ดังนั้น ขณะนี้คณะทำงานเดิมได้มีการปรับแก้ไข ซึ่งเป็นเพียงการแก้ไขเล็กน้อยเท่านั้น

“สำหรับการให้โรงเรียนดังสอบเข้าเรียน 100% นั้น ถือเป็นเรื่องของ สพท. ซึ่งรมว.ศธ. มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อน และขอให้แต่ละ สพท.ไปหารือต่อคณะทำงาน อีกครั้ง ก่อนจะนำเสนออีกครั้ง และหากรมว.ศธ. ไม่มีข้อท้วงติงอะไร ก็จะนำเสนอเข้าคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ประกาศหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการรับนักเรียนของ สพฐ. ปีการศึกษา 2563 ต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม การประกาศหลักเกณฑ์และแนวทางครั้งนี้ทันตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างแน่นอน”เลขาฯ กพฐ. กล่าว


สภาปลุกเสก "๓ พ.ร.ก. ๑.๙ ล้านล้าน" มา ๕ วัน บ่ายวาน (๓๑ พ.ค.๖๓) ก็ประสิทธิเมฉบับที่ ๑ ........"พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา, เยียวยา, ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ๑ ล้านล้าน

เมื่อ "ทัวร์ลง" เดือนพฤษภา.
"ความต่างระหว่างคนกับสัตว์"
ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อ "ประยุทธ์"
อันตรายกว่า 'สารอันตราย'
"ฝันดี-ฝันร้าย"ของไทยวันนี้