ครม.เคาะ'ปรีชา เจริญสหายานนท์'นั่งเลขาฯปปง.


เพิ่มเพื่อน    


17 ก.ย.62-  น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.อนุมัติตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)เสนอให้ พล.ต.ต.ปรีชา เจริญสหายานนท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการปปง. แทนตำแหน่งที่ว่างลง และส่งให้วุฒิสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนครม.นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง 

นอกจากนี้ ครม.ยังอนุมัติตามที่กระทรวงวัฒนธรรรมเสนอแต่งตั้ง นายประทีป เพ็งตะโก ผู้ตรวจราชการกระทรวง ไปดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป.


สภาปลุกเสก "๓ พ.ร.ก. ๑.๙ ล้านล้าน" มา ๕ วัน บ่ายวาน (๓๑ พ.ค.๖๓) ก็ประสิทธิเมฉบับที่ ๑ ........"พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา, เยียวยา, ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ๑ ล้านล้าน

เมื่อ "ทัวร์ลง" เดือนพฤษภา.
"ความต่างระหว่างคนกับสัตว์"
ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อ "ประยุทธ์"
อันตรายกว่า 'สารอันตราย'
"ฝันดี-ฝันร้าย"ของไทยวันนี้