สรุปมีโรงเรียนเสียหายน้ำท่วมรอฟื้นฟู 400โรง "ณัฏฐพล"ห่วงเด็กเรียนไม่ทัน เตรียมให้สอนชดเชยวันเสาร์


เพิ่มเพื่อน    


18ก.ย.62-นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยจากพายุโพดุล และพายุคาจิกิอยู่แล้วนั้น โดยในส่วนของการฟื้นฟูหลังน้ำลด ตนคิดว่าเรื่องที่สำคัญที่สุด คือ การเตรียมการเรียนการสอนในช่วงที่โรงเรียนต้องปิด จากสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งอาจจะต้องมีการจัดการเรียนการสอนเสริมในวันเสาร์และวันอาทิตย์ การประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนใกล้เคียง และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ยังเข้ามาช่วยดูแล ปรับปรุงเรื่องระบบไฟฟ้า ระบบน้ำและอื่นๆ ตามความสามารถที่มี ซึ่งในส่วนที่ ศธ.ไม่สามารถดำเนินการได้นั้น ตนจะประสานงานกับกลุ่มธุรกิจก่อสร้าง หรือหน่วยราชการที่มีความสามารถด้านนั้นๆ ให้เข้ามาช่วยเหลือ

“อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ ศธ. ถือว่ามีข้อมูลสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบอย่างครบถ้วนอยู่แล้ว เนื่องจากที่ผ่านมามีผู้บริหารระดับสูงของ ศธ. ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ และดูแลในพื้นที่รวมถึงมีการประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งขั้นตอนจากนี้ ศธ. จะนำข้อมูลดังกล่าวมาแยกว่าเราสามารถจะดำเนินการเรื่องใดได้บ้างในระยะเวลาที่กำหนด เพราะความต้องของแต่ละโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบอาจจะไม่เหมือนกัน และจะต้องเริ่มที่ตรงไหน อีกทั้งในจำนวนโรงเรียนทั้งหมดที่ได้รับความเสียหาย กว่า 400 โรง จะมีการแบ่งระดับความเสียหายอย่างไร เพื่อที่จะทำความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้อง เราคงไม่มีองค์คาพยบใกล้เคียง ที่สามารถทำได้ทั่วถึงจึงต้องมีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง”รมว.ศธ.กล่าว


สภาปลุกเสก "๓ พ.ร.ก. ๑.๙ ล้านล้าน" มา ๕ วัน บ่ายวาน (๓๑ พ.ค.๖๓) ก็ประสิทธิเมฉบับที่ ๑ ........"พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา, เยียวยา, ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ๑ ล้านล้าน

เมื่อ "ทัวร์ลง" เดือนพฤษภา.
"ความต่างระหว่างคนกับสัตว์"
ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อ "ประยุทธ์"
อันตรายกว่า 'สารอันตราย'
"ฝันดี-ฝันร้าย"ของไทยวันนี้