แถลงการณ์สำนักพระราชวัง'เจ้าฟ้าจุฬาภรฯ'เสด็จรับการถวายการตรวจพระอาการชาที่รพ.จุฬาภรณ์


เพิ่มเพื่อน    

1 ต.ค.62-  สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์เรื่อง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  เสด็จไปรับการถวายการตรวจพระอาการชาบริเวณพระกร(แขน) ซ้าย ณโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ตามที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีพระอาการชาบริเวณพระกร (แขน) ซ้ายส่วนปลายด้านในถึงปลายพระอนามิกา( นิ้วนาง) ซ้ายและพระกนิษฐา (นิ้วก้อย) ช้าย

คณะแพทย์ได้ถวายการตรวจพระอาการและพระวรกาย ร่วมกับการตรวจภาพ MRI พบว่าพระธมนี (เส้นประสาท)ถูกกดทับบริเณพระกัประ (ข้อศอก)คณะแพทย์จึงได้กราบทูลเชิญเสด็จไปประทับรักษพระอาการประชวร ณ โรพยบาลจุฬาภรณ์ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ และขอให้ทรงดพระกรณียกิจระยะหนึ่ง

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 


ดู "การเมืองในพรรคการเมือง" ท้องไส้ขย้อนกันแล้ว วันนี้ เปลี่ยนบรรยากาศ ไปดู "การเมืองในสาธารณสุข" กันบ้าง! เรื่องกลไกภายในของหมอกระทรวงสาธารณสุขนี่ เป็นที่กล่าวขานมายาวนานว่า 

"มายาประชาธิปไตยเลือกตั้ง"
พปชร.ที่ 'อยู่เป็น-อยู่ไม่เป็น'
"การเมืองวันที่ไม่มีประยุทธ์"
เมื่อ "ทัวร์ลง" เดือนพฤษภา.
"ความต่างระหว่างคนกับสัตว์"
ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ