แถลงการณ์สำนักพระราชวัง'เจ้าฟ้าจุฬาภรฯ'เสด็จรับการถวายการตรวจพระอาการชาที่รพ.จุฬาภรณ์


   

1 ต.ค.62-  สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์เรื่อง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  เสด็จไปรับการถวายการตรวจพระอาการชาบริเวณพระกร(แขน) ซ้าย ณโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ตามที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีพระอาการชาบริเวณพระกร (แขน) ซ้ายส่วนปลายด้านในถึงปลายพระอนามิกา( นิ้วนาง) ซ้ายและพระกนิษฐา (นิ้วก้อย) ช้าย

คณะแพทย์ได้ถวายการตรวจพระอาการและพระวรกาย ร่วมกับการตรวจภาพ MRI พบว่าพระธมนี (เส้นประสาท)ถูกกดทับบริเณพระกัประ (ข้อศอก)คณะแพทย์จึงได้กราบทูลเชิญเสด็จไปประทับรักษพระอาการประชวร ณ โรพยบาลจุฬาภรณ์ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ และขอให้ทรงดพระกรณียกิจระยะหนึ่ง

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 


ขยันดีนะ....ฝ่ายค้านชุดนี้ เคาะกะลากันรายวัน จะแก้รัฐธรรมนูญ จะอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล งานเต็มมือ!    เรื่องหาวิธีชำเรารัฐธรรมนูญพูดกันไปเยอะแล้ว มาที่เรื่องซักฟอกรัฐบาลดูบ้าง 

ไม่แก้ รธน.จะมีใครตาย?
ระวังจะ 'อยู่ ไม่ ได้'!
เราไม่ทิ้งกัน 'วันนี้ ๑ ล้าน' แล้ว
พี่น้องใต้เศร้าเราจะสุขหรือ?
จาก 'บางระจัน' ถึง 'ลำพะยา'
อ้อย 'ฤๅจะหวานเท่า' ไทย-จีน