กิจกรรมเต้นแอโรบิกวัยเก๋า ออกกำลังกาย-บริจาคช่วยคนยากไร้


เพิ่มเพื่อน    

 

                ปัจจุบันไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ มีค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเฉลี่ยคนละ 6,286 บาทต่อคนต่อปี หรือคิดเป็น 13% ของรายจ่ายประเทศ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นสูงจากปัจจัยที่คนเมืองมีพฤติกรรมใช้ชีวิตประจำวันที่เสี่ยงต่อโรค ทั้งโรคอ้วน โรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน เป็นต้น ประกอบกับในปี 2562 ถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทยมีสัดส่วนผู้สูงอายุมากกว่าเด็ก

                ในอีก 3 ปีข้างหน้า หรือปี 2565 ไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ คือมีสัดส่วนผู้สูงอายุถึงร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด และคาดว่าในอีก 20 ปีข้างหน้า สัดส่วนผู้สูงอายุจะเพิ่มสูงถึงร้อยละ 32 ของประชากรทั้งหมด หรือราว 20.5 ล้านคน ซึ่งสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นนี้เอง ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพมีแนวโน้มสูงขึ้นแบบก้าวกระโดด กลุ่มบริษัท นัมเบอร์วัน ตอบแทนสังคม โดยร่วมมือกับเขตประเวศ จัดกิจกรรม CSR โครงการ สูงวัยยืนหนึ่ง แค่ขยับเท่ากับบริจาค ชวนผู้สูงวัยอายุ 60 ปีขึ้นไปร่วมกิจกรรม Dance Exercise ทุกวันอังคารตลอดเดือนตุลาคม 2562 ซึ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปซื้อรถวีลแชร์มอบให้ผู้สูงอายุยากไร้ในเขตประเวศ

                คุณนิวัฒน์ ดวงจิโน ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตประเวศ กล่าวว่า จากการสำรวจประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ.2560 พบว่ากรุงเทพฯ มีจำนวนประชากรผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปในทะเบียนราษฎร จำนวน 978,455 คน คิดเป็นร้อยละ 17.22 ซึ่งเป็นอันดับ 1 เมื่อเทียบกับจังหวัดต่างๆ ในประเทศไทย ปัญหาที่ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ (Complete Aged Society) ในปี 2564 ที่จะมีถึง 1 ใน 5 โดยเขตประเวศมีประชากรตามทะเบียนราษฎรทั้งหมด 177,436 คน เป็นผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 27,110 คน คิดเป็นร้อยละ 15.28 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งนับว่าได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์แล้ว

                ด้าน คุณสุกัญญา สุวรรณนภาศรี กรรมการบริหารกลุ่มบริษัท นัมเบอร์วัน เปิดเผยว่า จากข้อมูลข้างต้นจึงเป็นที่มาของกิจกรรม "สูงวัยยืนหนึ่ง แค่ขยับเท่ากับบริจาค" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ยากไร้ ด้อยโอกาสในเขตประเวศ ซึ่งมีเป็นจำนวนมาก และการทำงานในครั้งนี้ เราได้ร่วมกับเขตประเวศ และมีการหารือร่วมกัน โดยได้เข้าไปสำรวจชุมชนต่างๆ ในพื้นที่เขตประเวศ พบว่าเขตประเวศกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ เนื่องจากเข้าเกณฑ์มีประชากรที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 20 ทำให้เรามองว่าสังคมผู้สูงอายุไม่ใช่เรื่องไกลตัว หรือเรื่องของภาครัฐเท่านั้น จึงมีแนวคิดว่าจะทำอย่างไรเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้เกิดความภูมิใจที่สามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองในเบื้องต้นได้ จึงจัดกิจกรรม CSR สูงวัยยืนหนึ่ง แค่ขยับเท่ากับบริจาค รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ผู้สูงอายุยากไร้ ด้อยโอกาสในพื้นที่เขตประเวศ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่กลุ่มบริษัท นัมเบอร์วัน มุ่งหวังให้เกิดการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ โดยใช้การออกกำลังกายเป็นสื่อกลาง ที่นอกจากจะทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สุขภาพที่ดีแล้ว การออกกำลังกายดังกล่าวยังช่วยเป็นสะพานบุญ ที่ทำให้ผู้สูงอายุยากไร้ ด้อยโอกาสในพื้นที่เขตประเวศได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วย

                สำหรับกิจกรรม สูงวัยยืนหนึ่ง แค่ขยับเท่ากับบริจาค ทุกท่านสามารถร่วมบริจาคได้ตามช่องทางดังนี้ 1.เข้าร่วมกิจกรรม Dance Exercise ในทุกวันอังคารตลอดเดือนตุลาคม 2562 เวลา 17.00-18.00 น. ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุยากไร้ ด้อยโอกาสในพื้นที่เขตประเวศ โดยใช้การออกกำลังกายเป็นสื่อกลาง ซึ่งทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มบริษัท นัมเบอร์วัน ขอเปลี่ยนเป็นเงินบริจาค 100 บาทต่อท่าน และจะทวีคูณเป็น 2 เท่า หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2.ร่วมเสื้อการกุศล ตัวละ 299 บาท รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายร่วมสมทบเข้ากิจกรรม 3.บริจาคผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 154-254137-2 ทั้งนี้จะนำเงินบริจาคทั้งหมดที่ได้รับจากกิจกรรมไปจัดซื้อรถเข็นวีลแชร์ อุปกรณ์สำคัญที่ช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถเคลื่อนไหวร่างกายและพึ่งพาตัวเองได้มากขึ้น

                ด้าน คุณมะลิวัลย์ โมหะหมัดตาเฮต ตัวแทนผู้สูงอายุในเขตประเวศ กล่าวว่า เนื่องจากป้าแมวเป็นจิตอาสากาชาดไทย และได้มีโอกาสลงพื้นที่ไปเยี่ยมผู้สูงอายุในชุมชนเขตประเวศนั้น บางครั้งลูกๆ ต้องออกไปทำงานนอกบ้าน และทิ้งให้ผู้สูงอายุที่ป่วยให้อยู่บ้านเพียงลำพัง ซึ่งจากการได้พูดคุยทำให้รู้ว่าคนสูงวัยอยากได้รถวีลแชร์ เพื่อนั่งออกมาพบเพื่อนบ้าน และแลกเปลี่ยนพูดคุยซึ่งกันและกัน จะได้ไม่เหงา ไม่เป็นโรคซึมเศร้า สำหรับกิจกรรมเต้นแอโรบิกนี้ก็เป็นอีกช่องหนึ่งที่ผู้สูงอายุและคนรักสุขภาพทั่วไปสามารถเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อร่วมกันบริจาคเงินในการจัดซื้อรถวีลแชร์นำไปมอบให้กับคนสูงวัยในชุมชนเขตประเวศ ซึ่งราคาอาจจะแพงเล็กน้อย แต่ถ้าทุกคนร่วมด้วยช่วยกันจะถือเป็นการส่งเสริมสุขภาพให้กับคนวัยเก๋าได้ทางหนึ่ง”.

 


เนี่ย.......... ด้วยตำแหน่ง "โฆษกรัฐบาล"! ถ้าจะตำหนิ "นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์" ก็ต้องตำหนิกันในเรื่องนี้แหละ คือเรื่องการใช้มาตรการควบคุมโควิดกับบุคคลต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศช่วงนี้

'การเมือง' ที่ไม่มี 'วันพระ'
'การอยู่-การไป' ของสมคิด
หมอชาญชัย"เผยตาหมาก"
ภาพสะท้อน 'อนาคตไทย'
อาจารย์แหม่ม 'ผิดตรงไหน?'
การเมืองเรื่อง 'คิดกันไปเอง'