"ณัฏฐพล "จ่อเลือกซี10 ศธ. ถามความเห็น 2รมช.ด้วย เสนอครม.สัปดาห์หน้า


   

10ต.ค.62-นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวถึงความคืบหน้าการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการระดับ 10 ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ที่ว่างอยู่ในขณะนี้ ว่า ในวันที่ 11 ตุลาคมนี้ ตนจะหารือร่วมกับนายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัด ศธ. รักษาการปลัด ศธ. เพื่อพิจารณาผู้ที่มีความเหมาะสมได้รับการเสนอรายชื่อให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาแต่งตั้งในสัปดาห์หน้า ซึ่งเท่าที่ดูก็พอจะเห็นผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งที่ว่างอยู่แล้ว เพราะที่ผ่านมาตนได้มีการพูดคุยกับผู้บริหารระดับ 10 อยู่พอสมควร ทำให้พอทราบว่าใครมีความถนัดเรื่องไหนเหมาะสมกับการเสริมผู้บริหารองค์กรหลักแต่ละหน่วยงานอย่างไร และตนยังได้มีการหารือร่วมกับคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) เพื่อพิจารณาในตำแหน่งของหน่วยงานที่ รมช.ศธ.ทั้ง 2 คน กำกับดูแลอยู่ด้วย

นายณัฏฐพล กล่าวต่อว่า ส่วนการแต่งตั้งข้าราชการระดับ 9 นั้น เป็นอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการขององค์กรหลัก โดยตนได้มอบนโยบาย ว่า ในการพิจารณาคัดเลือกให้คำนึงถึงนโยบายที่ ศธ.ต้องการที่จะผลักดัน ขับเคลื่อนและการทำงานที่จะต้องมีความกระตื้นรือร้น ดังนั้นผู้ที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งต้องสามารถขับเคลื่อนงานให้ไปในทิศทางเดียวกันได้ อีกทั้งยังต้องดูความสามารถของผู้นำในแต่ละองค์กรหลักด้วย ว่า ยังขาด หรือไม่เชี่ยวชาญในด้านใด เช่น ผู้บริหารเก่งเรื่องแผน แต่อาจจะไม่เก่งเรื่องการบริหารงานบุคคลมากเท่าไร ก็พิจารณาผู้ที่มีความสามารถที่เหมาะสมเข้ามาช่วยเหลือ เพื่อที่จะได้เป็นการเสริมกันให้การทำงานครอบคลุมในทุกเรื่อง


อุ่นหนาฝาคั่ง...แน่นซอย ไทยโพสต์ ครบรอบ ๒๓ ปี ย่างเข้าปีที่ ๒๔ ยังได้รับความรัก จากกัลยาณมิตรมากมาย เหมือนเช่นเคย ขอบคุณกันไม่หมด ทั้งจากภาคธุรกิจ ราชการ ฝ่ายการเมือง

'๒๑ ตุลา' สำนึกย้อน 'สำนึกไทย'
'ทอน' ไม่รู้! แล้วจะรอดหรือ
ธาตุแท้อนาคตใหม่
งบฯ ผ่าน ไม่ยุบ ไม่ออก
'ความเมือง' ในไทยยุคที่ ๓
อย่าให้ฝ่ายแค้นแหกตา