วธ. ผนึก กห. สร้างหนังสารคดีสงครามในประวัติศาสตร์ไทย ปลุกใจรักชาติ-ให้ความรู้


   

 

     นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวภายหลังการประชุมผู้บริหาร กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ว่า  ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการให้ วธ. ประสานความร่วมมือกับกระทรวงกลาโหม (กห.) หาแนวทางในการจัดทำภาพยนตร์สารคดีเกี่ยวกับสงครามที่ผ่านมาของประเทศไทย โดยให้มีการวางรูปแบบเนื้อหาที่เหมาะสม เนื้อหาหลักสะท้อนให้คนไทยได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย  ปลุกใจให้เกิดความรักชาติ การหวงแหนแผ่นดิน ซึ่งที่ผ่านมา ประเทศไทยยังไม่เคยมีการจัดทำข้อมูลการทำสงครามในรูปแบบสารคดีมาก่อน 

      นายอิทธิพล กล่าวอีกว่า  ตนรับข้อสั่งการดังกล่าวมาสู่การปฏิบัติ โดย วธ. จะเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดทำ จากนี้จะมีการสรรหาทีมผู้สร้างมืออาชีพและสืบค้นข้อมูลจากนักวิชาการ นักประวัติศาสตร์ และอ้างอิงจากเอกสารหรือแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้  เช่น หอสมุดแห่งชาติ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ  พร้อมกันนี้จะประสานไปยัง กห. ในการหารืออย่างเป็นทางการ และขอการสนับสนุนข้อมูล ภาพ  และผู้ให้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ด้านการทหาร คาดว่า สารคดีนี้จะจัดทำตั้งแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 เป็นต้นมา  ทั้งนี้ พล.อ. ประยุทธ์  ไม่ได้ระบุระยะเวลาให้ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อใด  แต่เมื่อจัดทำสารคดีสร้างเสร็จแล้ว จะนำไปเผยแพร่ในสถานศึกษาหรือขอความร่วมมือจัดฉายเผยแพร่ตามโรงภาพยนตร์ให้ประชาชนดูฟรี ซึ่งเป็นการเผยแพร่อีกรูปแบบหนึ่ง อย่างไรก็ตาม เมื่อรับงานมาแล้ว ตนก็พร้อมที่จะดำเนินการเริ่มต้นทำงานทันที  โดยเตรียมรประชุมกับผู้บริหาร วธ. เพื่อแบ่งหน้าที่การทำงานเร็ว ๆ นี้ 

     " ผมคิดว่า การสร้างสารคดีเกี่ยวกับชาติ ต้องประมวลเนื้อหา ข้อมูลจากทั้ง 2 กระทรวง เพื่อให้ตกผลึก ไม่ให้มีข้อผิดพลาด ซึ่งหลัก ๆ จะเก็บจากเหตุการณ์จริง ซึ่งต้องสัมภาษณ์บุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์ อย่างทหารผ่านศึกที่เคยร่วมรบในสงครามโลก พูดถึงความรักชาติ เพื่อให้คนรุนหลังเห็นถึงความยากลำบาก ความหวงแหนแผ่นดินจนมีประเทศชาติจนถึงปัจจุบัน เพื่อปลุกใจสร้างค่านิยม และสร้างจิตสำนึกสาธารณะด้วย"  นายอิทธิพล กล่าว


ขยันดีนะ....ฝ่ายค้านชุดนี้ เคาะกะลากันรายวัน จะแก้รัฐธรรมนูญ จะอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล งานเต็มมือ!    เรื่องหาวิธีชำเรารัฐธรรมนูญพูดกันไปเยอะแล้ว มาที่เรื่องซักฟอกรัฐบาลดูบ้าง 

ไม่แก้ รธน.จะมีใครตาย?
ระวังจะ 'อยู่ ไม่ ได้'!
เราไม่ทิ้งกัน 'วันนี้ ๑ ล้าน' แล้ว
พี่น้องใต้เศร้าเราจะสุขหรือ?
จาก 'บางระจัน' ถึง 'ลำพะยา'
อ้อย 'ฤๅจะหวานเท่า' ไทย-จีน