'นคร มาชิน'เพ้อผู้ปกครองประเทศ-ผู้กุมอำนาจรัฐรับงานลัทธิศาสนาอื่นทำลายพุทธศาสนา!


   

13 ต.ค.2562 - นายนคร มาฉิม รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย (พท.) โพสต์เฟซบุ๊กมีเนื้อหาระบุว่า วันนี้เป็นวันพระ วันออกพรรษาชาวพุทธทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศไทยของเราที่นับถือศาสนาพุทธ ต่างพากันเข้าวัด ทำบุญ ฟังธรรมมะ น้อมรำลึกถึงสมัยพุทธกาล มี่ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จลงมาจากสวรรค์หลังจากไปแสดงธรรมโปรดพุทธมารดา สืบทอดกันมากว่าพันปี หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามีแต่ความเมตตา ปราณีและประเสริฐเพื่อความสงบร่มเย็นแก่มวลมนุษยชาติ เป็นศาสนาของโลก เป็นจริงทั้งอดีต ปัจจุบันและอนาคต

ในฐานะพุทธศาสนิกชนคนหนึ่งที่เลื่อมใสศรัทธาอย่างแรงกล้าในพระพุทธศาสนา ฝากความจริงเพื่อเตือนภัยให้เหล่าพุทธบริษัทได้ตระหนักว่า ภัยพิบัติกำลังมาเยือน เหยียบย่ำ ทำลายศาสนาพุทธในประเทศไทยของเราอย่างหนักหน่วง รุนแรง จากผู้ปกครองประเทศ ผู้กุมอำนาจรัฐ ที่รับงานมาจากลัทธิศาสนาอื่นผ่านกลไกอำนาจรัฐ ผ่านกฎหมาย ผ่านเงินภาษีของชาวพุทธเอง 

ความสูญสลายส่วนหนึ่งมาจากความอ่อนแอของพวกเราชาวพุทธจำนวนหนึ่ง ที่ยึดถือเพียงพิธีกรรม แต่ขาดการศึกษาอย่างถ่องแท้ในหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เน้นไปที่พิธีกรรม มากกว่า แก่นแกนเนื้อหาในหลักธรรม ประกอบกับองค์กรปกครองฝ่ายพุทธจักร องค์กรปกครองสงฆ์หลายองค์กร ก็ถูกบ่อนทำลายโดยอำนาจรัฐจนไม่อยู่ในสภาพที่จะปกป้องคุ้มครองตนเองได้ หากชาวพุทธในไทยมัวแต่โลกสวย ไม่ตระหนักถึงภัยคุกคามที่มาในหลายๆรูปแบบ ที่เห็นชัดเจนภายใต้รัฐบาลชุดนี้

จึงขอเชิญชวน ชาวไทย ชาวพุทธ ที่เป็นพุทธบริษัท 4 ได้โปรดตระหนักถึงภัยพิบัติที่กำลังเกิดขึ้นนี้ อย่างมีเอกภาพ ร่วมมือกัน ปกป้อง คุ้มครอง ส่งเสริมให้พระพุทธศาสนามั่นคง แข็งแรง สืบทอดอริยะธรรม ไปชั่วลูกชั่วหลาน อย่าปล่อยให้พระพุทธศาสนาถูกทำลายสิ้น ในสมัยของพวกเราเลย
 


ที่ว่า "หนัก" เพราะอะไร? เพราะเราแบกมันไว้ จึงหนัก แบกไว้บนบ่าบ้าง แบกไว้ในใจบ้าง สุมไว้บนหัวบ้าง ถ้ารู้จักวางมันลงซะบ้าง ที่ว่าหนัก....... ก็เบา!

"ทำบุญไว้เถิด" จะเกิดผล
นึกว่าดี 'อยากลองดี' ก็เชิญ!
คู่มือฉบับ 'คุกและยุบพรรค"
รำพึง-รำพัน 'วันโลกเปลี่ยนยุค'
ไม่อยากอยู่จึงอยู่ไม่เป็น
แล้ว 'ทอน' จะรู้ว่าผิดอะไร