'นคร มาชิน'เพ้อผู้ปกครองประเทศ-ผู้กุมอำนาจรัฐรับงานลัทธิศาสนาอื่นทำลายพุทธศาสนา!


เพิ่มเพื่อน    

13 ต.ค.2562 - นายนคร มาฉิม รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย (พท.) โพสต์เฟซบุ๊กมีเนื้อหาระบุว่า วันนี้เป็นวันพระ วันออกพรรษาชาวพุทธทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศไทยของเราที่นับถือศาสนาพุทธ ต่างพากันเข้าวัด ทำบุญ ฟังธรรมมะ น้อมรำลึกถึงสมัยพุทธกาล มี่ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จลงมาจากสวรรค์หลังจากไปแสดงธรรมโปรดพุทธมารดา สืบทอดกันมากว่าพันปี หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามีแต่ความเมตตา ปราณีและประเสริฐเพื่อความสงบร่มเย็นแก่มวลมนุษยชาติ เป็นศาสนาของโลก เป็นจริงทั้งอดีต ปัจจุบันและอนาคต

ในฐานะพุทธศาสนิกชนคนหนึ่งที่เลื่อมใสศรัทธาอย่างแรงกล้าในพระพุทธศาสนา ฝากความจริงเพื่อเตือนภัยให้เหล่าพุทธบริษัทได้ตระหนักว่า ภัยพิบัติกำลังมาเยือน เหยียบย่ำ ทำลายศาสนาพุทธในประเทศไทยของเราอย่างหนักหน่วง รุนแรง จากผู้ปกครองประเทศ ผู้กุมอำนาจรัฐ ที่รับงานมาจากลัทธิศาสนาอื่นผ่านกลไกอำนาจรัฐ ผ่านกฎหมาย ผ่านเงินภาษีของชาวพุทธเอง 

ความสูญสลายส่วนหนึ่งมาจากความอ่อนแอของพวกเราชาวพุทธจำนวนหนึ่ง ที่ยึดถือเพียงพิธีกรรม แต่ขาดการศึกษาอย่างถ่องแท้ในหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เน้นไปที่พิธีกรรม มากกว่า แก่นแกนเนื้อหาในหลักธรรม ประกอบกับองค์กรปกครองฝ่ายพุทธจักร องค์กรปกครองสงฆ์หลายองค์กร ก็ถูกบ่อนทำลายโดยอำนาจรัฐจนไม่อยู่ในสภาพที่จะปกป้องคุ้มครองตนเองได้ หากชาวพุทธในไทยมัวแต่โลกสวย ไม่ตระหนักถึงภัยคุกคามที่มาในหลายๆรูปแบบ ที่เห็นชัดเจนภายใต้รัฐบาลชุดนี้

จึงขอเชิญชวน ชาวไทย ชาวพุทธ ที่เป็นพุทธบริษัท 4 ได้โปรดตระหนักถึงภัยพิบัติที่กำลังเกิดขึ้นนี้ อย่างมีเอกภาพ ร่วมมือกัน ปกป้อง คุ้มครอง ส่งเสริมให้พระพุทธศาสนามั่นคง แข็งแรง สืบทอดอริยะธรรม ไปชั่วลูกชั่วหลาน อย่าปล่อยให้พระพุทธศาสนาถูกทำลายสิ้น ในสมัยของพวกเราเลย
 


"ทศกัณฐ์" ว่ามี ๑๐ หัว ๑๐ หน้า แต่สู้ "ปิยบุตร" ไม่ได้ หัวเดียว-หน้าเดียว แสดงได้ทุกบท! ในมหา'ลัย แสดงบทอาจารย์กฎหมาย, ในพรรค แสดงบทเลขาฯ, ในสภา แสดงบทนักอภิปราย, ในศาล แสดงบททะแนะ

เรื่องกฎหมาย 'สไตล์ปิยบุตร'
พงศกร 'สะท้อนภาพ' ธนาธร
จะเอาให้ 'เผาศาล' กันใช่มั้ย?
จำเลย 'สารภาพ' แต่ดิ้นโชว์
"ออมสิน" ในปริศนา "เสี่ยสั่ง"
เรือสำราญ 'อย่าเป็นม้าอารี'