"ไทยจัดประชุมวันสิ่งแวดล้อมศึกษาโลก"ครั้งแรกในเอเชีย ชูเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงร.9 ช่วยโลก


เพิ่มเพื่อน    


22 ต.ค.62- ที่มูลนิธิชัยพัฒนาถนนอรุณอมรินทร์ มูลนิธิชัยพัฒนาโดยโครงการศึกษาวิจัยสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกับเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมไทย จัดแถลงข่าวการจัดงานประชุมสิ่งแวดล้อมศึกษาโลก ครั้งที่10 (WEEC 2019) ระหว่างวันที่ 3-7 พ.ย. 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 


  ดร.สุเมธ กล่าวว่า ปัญหาสิ่งแวดล้อมสาหัสขึ้นทุกวัน สาเหตุจากมนุษย์รบกวนธรรมชาติในหลวง รัชกาลที่9 รับสั่งเราชอบรังแกธรรมชาติ ธรรมชาติจะกลับมาทำร้าย ปัจจุบันมนุษย์ได้รับผลกระทบแล้วจากการพัฒนาที่มุ่งตัวเงิน ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติลดลง ป่าไม้ถูกทำลาย แม่น้ำคุณภาพเสื่อมโทรม  ปัจจัยทางธรรมชาติร่อยหรอ ขณะที่ปริมาณคนเพิ่มขึ้น 5 เท่า ความยั่งยืน จึงไม่เกิดขึ้น 

องค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น)ทูลเกล้าถวายรางวัลในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงประกอบพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนามากมาย รวมด้านสิ่งแวดล้อมเช่น โครงการศึกษาวิจัยสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งมีการดำเนินงานที่ก้าวหน้าและยังมีบทเรียนอีกกว่า 4,700 กว่า โครงการพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธานมูลนิธิชัยพัฒนาได้พระราชทานพระราชานุมัติให้มูลนิธิชัยพัฒนาร่วมจัดการประชุมครั้งที่10 เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่9 และมีหน่วยงาน 9 หน่วยงานร่วมจัดอาทิคณะสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สถาบันโลกร้อนศึกษา  บริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัด(มหาชน) ซีอาเซียนฯลฯร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้รวมถึงมีบทสรุปหรือสร้างแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมจากการประชุมครั้งนี้เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมโอกาสนี้ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดงานวันที่ 4 พ.ย. นี้

   “ ในหลวงรัชกาลที่9 พระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหัวใจสำคัญมุ่งสู่สมดุลมั่นคงและยั่งยืนซึ่งจะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมปัจจัยสำคัญดำรงชีวิตเป็นแนวทางพัฒนาอย่างยั่งยืนการประชุมWEEC 2019 หยิบยกโครงการพระราชดำริมาเผยแพร่ ซึ่งต่างประเทศสนใจ  พระองค์ทำทุกมิติทั้งพัฒนาอาชีพ  บริหารดินจัดการน้ำและฟื้นฟูป่าไม่ได้มีตำราเฉยๆแต่มีของจริงให้ไปเรียนรู้ได้  นอกจากประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้รู้เขารู้เราแล้วจะพาผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกไปเยี่ยมชมโครงการปรับปรุงพื้นที่บางกระเจ้าจ.สมุทรปราการมีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวการพัฒนาพื้นที่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอีกเส้นทางจะไปโครงการแหลมผักเบี้ยจ.เพชรบุรีและโครงการอัมพวาชัยพัฒนาอนุรักษ์ จ.สมุทรสงครามเพื่อจะได้เห็นงานของในหลวงรัชกาลที่9 “ ดร.สุเมธ กล่าว

    ด้าน ผศ.ดร.สุรัตน์ บัวเลิศ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม ม.เกษตรศาสตร์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดประชุมWEEC 2019 กล่าวว่า ที่ผ่านมาการจัดประชุมเกิดขึ้นในทวีปยุโรปและสหรัฐถือเป็นครั้งแรกในไทยและเอเชียที่เป็นเจ้าภาพโดยไทยได้รับคัดเลือกจัดประชุมเพราะชูการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในระดับโลกด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ภายใต้หัวข้อ” Local Knowledge,Communication and Global Connectivity “ นำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่รัชกาลที่9 ใช้แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมมาให้ผู้เข้าประชุมได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนร่วมงาน450 คน เป็นคนไทย 150 คนที่เหลือเป็นชาวต่างชาติ ซึ่งสนใจคำว่า“เศรษฐกิจพอเพียง” มาก  การประชุมจะนำไปสู่ความร่วมมือมีการขยายผลระดับสากล นอกจากนี้เวทีกลางจะนำเสนอผลสำเร็จของหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆในไทยเป็นการประชุมที่มีชีวิตชีวา นอกจากนี้ ยังมีปาฐกถาพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในประเทศและระดับสากล 

    ม.ล.ดิศปนัดดา ดิศกุล ซีอีโอมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ผู้ดูแลแบรนด์”ดอยตุง” เผยถึงความร่วมมือจัดประชุมนานาชาติว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมโลกปัจจุบันเกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำการใช้กับการอนุรักษ์ทรัพยากรเรายืมทรัพยากรของคนรุ่นหลังมาใช้ในการประชุมจะชวนช่วยกันคิดและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดอยตุงมีปัญหาขยะก็เรียนรู้หาแนวทางแก้ในที่สุดยึดหลักการไม่สร้างขยะจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางกลางทางและปลายทางเราจะชูโมเดลดอยตุงธุรกิจกับการพัฒนาที่ยั่งยืนรักษาสิ่งแวดล้อม  และสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนผลิตภัณฑ์ดอยตุงมีฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์มีส่วนช่วยลดพลังงานลดขยะพลาสติกลดโลกร้อนจะเผยแพร่การทำงานผ่านเวทีและนิทรรศการตนตั้งตารอการประชุมครั้งนี้เพราะอยากเผยแพร่การพัฒนาที่ยั่งยืนขณะเดียวกันต้องการเก็บเกี่ยวองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากต่างประเทศมาปรับใช้เวทีนี้เป็นแพลตฟอร์มในการเรียนลัดสิ่งแวดล้อมศึกษามีแนวทางจัดการที่ดีให้กับผู้สนใจ

   สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมนำเสนอผลงานสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้มีอัตราค่าสมัครลงทะเบียนศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมwww.weec2019.org ส่วนประชาชนที่เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการไม่มีค่าใช้จ่ายไปเรียนรู้กันได้ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 


วันนี้........เป็นวันมหาประชายินดี "เพื่อมวลมนุษยชาติ" ของชาติไทย ในยุค ไวรัส "มหาวิบัติภัย" ล้างมนุษยชาติ ที่ทั้งโลกต้องคุกเข่า สยบยอม แต่ด้วยวิทยาการและการวิจัย "วงการแพทย์ไทย" ได้จุดประกายหวังที่ "สิ้นหวัง" ของมวลมนุษยชาติให้คุโชนในความหวังอีกครั้ง

'ธนาธรกับการจารกรรม'
ลับแล "เมืองไทย" ในดรามา
ลิงในวิถีที่เหนือคณะก้าวหน้า
'เมย์เดย์..เมย์เดย์' คนเห็นผี!
'การเมืองหน้ากาก' ไทย-สหรัฐฯ
'การเมือง' ที่ไม่มี 'วันพระ'