ชาวบ้านเกาะยาวสุดทนเอกชนสร้างสะพานท่าเทียบเรือทิ้งงานยาว3เดือน


เพิ่มเพื่อน    

28 ต.ค.62 - ชาวบ้านใน ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา ได้ร้องเรียนปัญหาของโครงการซ่อมสร้างสะพานท่าเทียบเรือคลองเหีย พื้นที่ 1,755 ตารางเมตร สัญญาจ้างเลขที่ 409/2560 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ค่าก่อสร้าง 30,440,000 บาท ระยะเวลาตั้งแต่ 31 สิงหาคม 2560 สิ้นสุดสัญญาจ้าง 31 พฤศจิกายน 2561 และมีการแก้ไขสัญญาเพิ่มเติม ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2561 สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ขยายเวลาเพิ่ม 233 วัน สถานที่ก่อสร้างในพื้นที่ หมู่ 1 ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา ระยะเวลาก่อสร้าง 440 วัน โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา จนถึงขณะนี้ยังไม่มีทีท่าจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ ชาวบ้านในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนจากการสร้างไม่เสร็จสิ้น 

เนื่่องจากท่าเทียบเรือคลองเหีย เป็นท่าเรือหลักในการสัญจรไปมา ระหว่าง ท่าเรือบางโรง จ.ภูเก็ต ท่าเรือท่าด่าน จ.พังงา และท่าเรือจากเกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา ทำให้ผู้สัญจรต้องลำบากใช้ท่าเทียบเรือไม้ซึ่งไม่มาตรฐาน อีกทั้งสร้างความลำบากต่อผู้โดยสารที่ต้องใช้บริการท่าเทียบเรือดังกล่าว ทางชาวบ้านในพื้นที่จึงต้องการสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อใด อย่างไร

 นางธัญพร  สืบพงษ์ อายุ 33ปี  ชาวบ้านหมู่ 1 บ้านคลองเหีย ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา กล่าวว่า ชาวบ้านในพื้นที่ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมถึงผู้โดยสารสัญจร ไปมา ได้รับความเดือดร้อนมานานในการก่อสร้างท่าเทียบเรือดังกล่าว เนื่องจากไม่แล้วเสร็จทำให้การเดินทาง ด้วยเรือเป็นไปอย่างลำบาก โดยพบว่ามีการหยุดการก่อสร้างประมาณ 3 เดือนโดยช่วงน้ำใหญ่เรือไม่สามารถเข้าได้ แต่ละวันมีผู้โดยสารใช้บริการท่าเทียบเรือดังกล่าวประมาณ 200-300 คน ต่อวัน ดังนั้นต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าแก้ปัญหาเบื้องต้นให้ก่อน เช่น หาโป๊ะชั่วคราวมาทำท่าเทียบเรือก่อนที่โครงการท่าเทียบเรือเสร็จสิ้น

ด้าน นายสมมิตร สมบูรณ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา กล่าวว่า โครงการท่าเรือคลองเหีย หมู่ที่ 1 ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา ทาง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา ได้ว่าจ้าง บริษัท อินเทนซีฟ เมคคานิคส์ จำกัด ดำเนินการก่อสร้างโครงการท่าเรือคลองเหีย เริ่มสัญญาวันที่ 31 สิงหาคม 2560 และบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้าง ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2561 สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ค่าก่อสร้าง 30,440,000 บาท จำนวน 10 งวดงาน ค่าปรับวันละ 30,440 บาท 

นายสมมิตร ระบุว่า ปัจจุบันมีค่าปรับจำนวน 109 วัน เป็นเงิน 3,044,000 บาท ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้วจำนวน 4 งวด รวมเบิกเงินแล้วจำนวน 11,567,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 38 ของวงเงินค่าก่อสร้าง คงเหลือเงิน 18,872,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 62 ของวงเงินค่าก่อสร้าง ทางสำนักงานฯเร่งรัดดำเนินการก่อสร้างเร่งรัดการดำเนินการก่อสร้างไปแล้วจำนวน 4 ครั้ง พร้อมแจ้งค่าปรับเกินร้อยละ 10 ของวงเงินตามสัญญาจ้างและเร่งรัดการดำเนินการก่อสร้าง พบว่าผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างล่าช้า สลับกับไม่เข้าทำงานตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2562 โดยปัจจุบันมีผลงานความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 45.60 ซึ่งทางสำนักงานฯจะทำหนังสือทวงถามอีก 2 ครั้ง เมื่อแน่ชัดแล้วว่าทาง บริษัทไม่สามารถดำเนินงานต่อได้ทางหน่วยงานก็จะบอกเลิกสัญญาพร้อมหาผู้รับจ้างรายใหม่ต่อไป.
 


ไม่อยากใช้คำว่า "เคยบอกไปแล้ว" ในการเขียนหนังสือ แต่วันนี้ "จำเป็น" ขออนุญาตซักครั้ง คือหลังจากเหตุ "ผีน้อย" เกิดเป็น "กรณีศึกษา" ขึ้นแล้ว

ประเทศไทย 'ยังไงๆ ต้องรอด'
เคอร์ฟิว "เซฟก่อนตายจริงๆ"
เมื่อ 5-12 เข้ามาแทน 7-11
"โรงหมอ-กระทรวง"ร่วมโรค
ฉุกเฉิน 'ในระบบราชการ'?
อสม. 'หน่วยรบที่โลกลืม'