'มนัญญา'ดันอุทัยธานีเมืองหลวงเกษตรปลอดภัย ผลิตส่งขายผู้บริโภคในกรุงเทพฯ


เพิ่มเพื่อน    

29 ต.ค.62-  นางสาวมนัญญา  ไทยเศรษฐ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า  ได้มีนโยบาย  บูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ ในการขยายช่องทางตลาดสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและปลอดสารเคมีอันตราย กระจายไปสู่ผู้บริโภค โดยจะส่งจำหน่ายให้ทางโรงเรียน  โรงพยาบาล  หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไป  ให้มีโอกาสได้เลือกซื้อและบริโภคผักผลไม้ปลอดภัยได้อย่างมั่นใจและเชื่อมั่นในแหล่งผลิตและที่มาของสินค้าดังกล่าว 

เบื้องต้นจะใช้จังหวัดอุทัยธานีเป็นพื้นที่นำร่อง ในการส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย  โดยจะสนับสนุนให้เกษตรกรที่มีความพร้อม มาร่วมกันเปลี่ยนแปลงวิถีการทำการเกษตร และยกระดับจังหวัดของตัวเองให้เป็นเมืองแห่งสินค้าเกษตรปลอดภัย โดยจะให้ทุกฝ่าย มาร่วมมือกันทำ และส่งผลผลิตป้อนสู่ตลาด เพื่อตอบสนองความต้องการผู้บริโภคปัจจุบันที่ใส่ใจในการดูแลและรักสุขภาพกันมากขึ้น

“ต้องการให้อุทัยธานีเป็นจุดเริ่มทดลองทำโมเดลนำร่อง  เพราะมีความพร้อมและทุกคนจะร่วมกันปฏิรูป                 บ้านตัวเอง ให้มีพื้นที่ ดิน  น้ำ  ผัก ปลาที่สะอาด ส่วนด้านตลาดจะเชื่อมโยงกับร้านค้าสหกรณ์ และตลาดโมเดิร์นเทรด ในกรุงเทพฯ ส่งสินค้าเกษตรปลอดภัยที่เกษตรกรผลิตได้ไปจำหน่ายและจะทำให้ติดตลาดให้ได้  และเนื่องจากแหล่งผลิตอยู่ใกล้กรุงเทพ จะทำให้ผักและผลไม้มีความสดใหม่ น่าจะเป็นที่พอใจของผู้บริโภค โดยจะมีการเปิดซุปเปอร์มาเก็ตสหกรณ์ไว้ร้องรับที่ร้านสหกรณ์พระนคร กรุงเทพฯ ใกล้สถานีรถไฟฟ้าอารีย์ในวันที่ 30 ตุลาคม นี้ หากสำเร็จ จะขยายไปจังหวัดอื่น  เริ่มแรกจะขอทดลองในจังหวัดเล็ก ๆ ก่อน เพราะวันนี้ประชาชนของอุทัยธานีมีความพร้อมที่จะร่วมมือกัน หากจังหวัดไหนต้องการ ก็พร้อมที่จะไปสนับสนุนต่อไป “ รมช.เกษตรฯกล่าว.


นี่แหละที่ว่า........ "คนทำดี...ฟ้าดินป้อง คุ้มครองเอย" มันเป็นอย่างนี้ พวก "ความหวังใหม่-ธนาธร" กำลังได้ที ฉวยโอกาส ยกเหตุที่เกิด "เทอร์มินอล 21" โคราช ไล่กระทืบกองทัพ

จะเอาให้ 'เผาศาล' กันใช่มั้ย?
จำเลย 'สารภาพ' แต่ดิ้นโชว์
"ออมสิน" ในปริศนา "เสี่ยสั่ง"
เรือสำราญ 'อย่าเป็นม้าอารี'
อย่าหลง 'รบอยู่กับคลื่น'
'โคราช' สะท้อน 'บทบาท สส.'