MMP CORP. ร่วมวิ่งการกุศล 30 ปี MAKRO


   

นายสุพจน์  หิรัญทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด   (MMP  CORPORATION LTD.)   ได้มอบหมายให้ผู้แทนผู้บริหาร และพนักงาน  เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศล  พร้อมมอบเงินสนับสนุนโครงการ “MAKRO  RUN FOR FUND  2019 ”   โดยรายได้ร่วมสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ เพื่อเป็นโครงการอาหารกลางวันที่ยั่งยืนให้โรงเรียนตำรวจ ตระเวนชายแดน และโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร  30แห่งทั่วประเทศไทย  เมื่อวันที่  23  ตุลาคม  2562

แกลลอรี่


ขออาลัย.......... ต่อการสิ้นอายุขัยของ "นายชัย ชิดชอบ" อดีตประธานรัฐสภา ที่บ้านจังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวาน (๒๔ ม.ค.๖๓) ด้วยวัย ๙๒ ปี และขอแสดงความเสียใจกับ "ตระกูลชิดชอบ" ที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักเคารพและเป็นหลักชัยของตระกูลครั้งนี้ด้วย

ทำไมต้อง "กดบัตรแทนกัน"?
แรงจูงใจของอาชญากร
ที่ไม่ได้วินิจฉัย 'ใช่ว่าไม่ผิด'
'ศิษย์หนุ่มกับอาจารย์ทารก'
๒๑ มกรา 'มีใครจะลาบวช?'
ดิ้นกันไปเมื่อรู้ว่า 'ใกล้เมรุ'