MMP CORP. ร่วมวิ่งการกุศล 30 ปี MAKRO


   

นายสุพจน์  หิรัญทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด   (MMP  CORPORATION LTD.)   ได้มอบหมายให้ผู้แทนผู้บริหาร และพนักงาน  เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศล  พร้อมมอบเงินสนับสนุนโครงการ “MAKRO  RUN FOR FUND  2019 ”   โดยรายได้ร่วมสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ เพื่อเป็นโครงการอาหารกลางวันที่ยั่งยืนให้โรงเรียนตำรวจ ตระเวนชายแดน และโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร  30แห่งทั่วประเทศไทย  เมื่อวันที่  23  ตุลาคม  2562

แกลลอรี่


ขยันดีนะ....ฝ่ายค้านชุดนี้ เคาะกะลากันรายวัน จะแก้รัฐธรรมนูญ จะอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล งานเต็มมือ!    เรื่องหาวิธีชำเรารัฐธรรมนูญพูดกันไปเยอะแล้ว มาที่เรื่องซักฟอกรัฐบาลดูบ้าง 

ไม่แก้ รธน.จะมีใครตาย?
ระวังจะ 'อยู่ ไม่ ได้'!
เราไม่ทิ้งกัน 'วันนี้ ๑ ล้าน' แล้ว
พี่น้องใต้เศร้าเราจะสุขหรือ?
จาก 'บางระจัน' ถึง 'ลำพะยา'
อ้อย 'ฤๅจะหวานเท่า' ไทย-จีน